Реферат: Розрахунок №4 с г
Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

___________________________________________

(назва підприємства)


Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ
Розрахунок № 4.4 с.-г.
нарахування амортизації

основних засобів та інших необоротних активів

за прямолінійним методом


на початок рокуІнвентар­ний номер

Класифікаційна група, вид та назва об’єкта

Дата оприбутку­вання

Первісна вартість, грн.

Ліквідаційна вартість, грн.

Первісна вартість за мінусом лікві­даційної вартості, грн.

1

2

3

4

5

6

Вкладний аркуш до відомості № 4.4 с.-г.

Строк корисного використання, років

Сума зносу (амортизації), грн.

Розподіл зносу (амортизації) за об’єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків)

Кореспон-дуючий рахунок дебет

річна

місячна

7

8

9

10

11Інвентар­ний номер

Класифікаційна група, вид та назва об’єкта

Дата оприбутку­вання

Первісна вартість, грн.

Ліквідаційна вартість, грн.

Первісна вартість за мінусом лікві­даційної вартості, грн.

1

2

3

4

5

6


Строк корисного використання, років

Сума зносу (амортизації), грн.

Розподіл зносу (амортизації) за об’єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків)

Кореспон-дуючий рахунок дебет

річна

місячна

7

8

9

10

11

Відомість закінчено “____”____________20 __ р. Виконавець

Головний бухгалтер

еще рефераты
Еще работы по разное