Реферат: Стан виконання у 2009 році „Програми захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2006 року №9Стан виконання у 2009 році „Програми захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2006-2010 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2006 року № 9.


Хід виконання Програма захисту прав споживачів у Миколаївський області на 2006-2010 роки знаходиться на постійному контролі обласних та районних органів державного управління, органів місцевого самоврядування і громадських об’єднань та під постійним моніторинговим контролем управління у справах захисту прав споживачів. Звіт про її виконання заслуховувався на колегії облдержадміністрації у березні 2009 року та тричі на засіданні постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу, торговельно-побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів.

Основним напрямком затвердженої Програми було і залишається координація спільних дій усіх органів контролю та нагляду, органів місцевого самоврядування за станом споживчого ринку, попередження надходження на нього неякісних та небезпечних товарів, забезпечення гарантованого рівня споживання товарів, робіт та послуг.

Аналіз виконання заходів Програми свідчить, що відповідно до встановлених термінів виконані у повному обсязі пункти 1; 5; 12; 25; 28; усі інші заходи знаходяться на строковому контролі та виконуються згідно затверджених термінів, із-за відсутності фінансування не виконаними у 2009 році залишилися п.п. 37 та 38.


Відповідно до п.1 Програми ради з питань захисту прав споживачів або комісії з координації діяльності у сфері захисту прав споживачів створені в 19 районах та 4 містах.

Громадські об’єднання на сьогоднішній день діють в Первомайському, Веселинівському, Доманівському, Єланецькому, Арбузинському районах області і у місті Вознесенську, Первомайську, Миколаєві, а у Врадієвському та районах створені ініціативні групи по формуванню громадських об’єднань.


На виконання п.3 Програми з квітня 2006 року в міськвиконкомах Вознесенська, Первомайська, Южноукраїнська та Очакові працюють спеціалісти з питань захисту прав споживачів.

В Арбузинському, Баштанському, Березнігуватському, Братському, Веселинівському, Врадіївському, Вознесенському, Єланецькому, Новобузькому, Новодеському, Первомайському, Снігурівському та Очаківському районах області обов’язки по координації дій та здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів покладено на управління економіки,

В Баштанському, Березанському, Вознесенському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському, Новобузькому, Новоодеському та Очаківському районах області в сільських та селищних радах створені комісії щодо розгляду питань по захисту прав споживачів.

З метою комплексного розв’язання проблем, які існують на споживчому ринку області та захисту прав та інтересів споживачів при облдержадміністрації діє координаційна рада з питань захисту прав споживачів, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.06.07 № 158-р зі змінами внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.02.09 №30-р. В 2009 році проведено 4 засідання координаційної ради.


У 2009 року відповідно до п. 4 Програми в м. Миколаєві сумісно з фахівцями районних адміністрацій та міської ради обстежено 67 підприємств торгівлі, ринків, підприємств громадського харчування, крім того проведено 143 рейдові обстеження місць стихійної торгівлі з представниками ветеринарної служби та органів МВС.

Матеріали перевірок та питання додержання санітарно-гігієнічних вимог при експлуатації харчових об’єктів розглянуто на 5 засіданнях координаційної ради з питань організації та контролю за роботою торгівельних об’єктів при міськвиконкомі. Проведено 11 нарад в райдержадміністраціях міста стосовно впорядкування виносної торгівлі та попередження і ліквідації стихійної торгівлі з винесенням відповідних рішень та розпоряджень.

В м. Первомайську проведено 8 рейдових перевірок харчових об’єктів за участю інспектора по захисту прав споживачів. За результатами перевірок складено 10 протоколів про санітарне правопорушення.

В квітні 2009 року проведено засідання та винесено рішення Первомайської міської ради за № 286 „Про стан підготовки ринків, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування до роботи у весняно-літній період 2009р.”.


п. 9 Програми:

В 2009р. органами санітарної служби проведено 7923 обстеження харчових об’єктів. За виявлені порушення санітарного законодавства на відповідальних осіб було накладено 4040 штрафів на суму 311425 грн. Через незадовільний санітарно-технічний стан була тимчасово припинена експлуатація 1401 об‘єкту. Тимчасово, до пред’явлення документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів, затримано реалізацію 286867кг харчових продуктів на суму 4539812,75грн. Знято з реалізації 13091кг неякісних продуктів на суму 146791грн. Застосовано 415 фінансових санкцій на суму 70165 грн. На 962 об‘єктах обмежувався асортиментний перелік через відсутність належних умов для виробництва, зберігання та реалізації харчових продуктів. Відсторонено від роботи для проходження медоглядів 3906 осіб.

Робота управління у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області у 2009 році була спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення конституційних прав на належну якість та безпеку товарів, робіт, послуг, отримання необхідної, доступної та достовірної інформації про них.

Протягом року перевірено 1169 суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг, у 1066 (або 91,2 %) з яких встановлено різного роду порушення діючого законодавства про захист прав споживачів. Виявлено 666 випадків порушень продажу (реалізації) товарів (робіт, послуг), які не відповідають вимогам нормативних документів та 1121 продажу (реалізації) товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів, 703 випадків реалізації товарів з відсутністю своєчасної та повної інформації для споживачів.

Більше ніж 31 % підприємств перевірено у взаємодії з працівниками правоохоронних органів, органів державного контролю і нагляду, громадськими організаціями. За результатами здійснення державного контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, виявлено і упереджено 2736 порушень прав споживачів.

В цілому перевірено якість товарів, робіт, послуг на суму 10575,4тис.грн., з яких у зв'язку з невідповідністю вимогам нормативних документів забраковано та знято з реалізації товарів (робіт, послуг) на суму 1193,1 тис. грн. (або 11,3% від перевіреного).

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 1047 осіб, на яких накладено адміністративне стягнення в сумі 135,3 тис. грн., що на 2,8 % більше, ніж у 2008 року. До підприємств, в яких виявлені порушення, застосовані економічні санкції на суму 317,7 тис. грн.. Для вжиття відповідних заходів правоохоронним органам, органам державного контролю і нагляду, місцевого самоврядування та їх виконавчим комітетам направлено 255 матеріалів.


На виконання п.10 Програми фахівцями санепідслужби разом з представниками виконкомів міських рад, райдержадміністрацій та інших контролюючих органів проводяться спільні комплексні перевірки дотримання вимог чинного законодавства при реалізації харчових продуктів на об‘єктах торгівлі та громадського харчування. В 2009 проведено 178 таких перевірок. Санепідслужба міста приймала участь у засіданні круглого столу, який проведений у міськвиконкомі за участю Комісії з питань інновації та інвестиційної діяльності Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, де обговорювалося питання „Правила торгівлі на ринках: баланс інтересів споживачів і підприємців в умовах кризи”.


На виконання п.13 Програми та відповідно до плану роботи обласного управління у справах захисту прав споживачів області здійснено забезпечення райдержадміністрацій та міськвиконкомів нормативною документацією, надавалась практична допомога, в районах та містах розгляд звернення громадян проводився спільно з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Спільно з представниками районних адміністрацій 224 перевірок суб’єктів господарювання. Основними порушеннями є відсутність:

- доступної, достовірної та своєчасної інформації на товар;

- супровідних документів та документів, що засвідчують якість та безпеку.

За результатами перевірок накладені адміністративні та адміністративно-господарські санкції на суму 68,7 тис. грн., знято з продажу та забраковано товарів з простроченим терміном придатності та за не відповідність вимогам нормативної документації - на суму 147,2тис. грн.

Реалізуючі заходи Програми щодо питань просвітницького напрямку до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів до інваріантної складової „Основи економіки” окремим розділом включено предмет „Основи споживчих знань”, який викладається в навчальних закладах економічного профілю області. Зміст навчального курсу „Споживчі знання” є комплексом інтегрованих знань, на основі яких формуються певні уявлення, уміння, навички щодо функціонування в політичному, правовому, економічному та культурному полі сучасного європейського співтовариства. Всі школи, в яких викладається курс „Споживчі знання”, отримали безкоштовно комплект матеріалів (підручник, робочі зошити).

За навчальними планами курсів підвищення кваліфікації педагогів усіх категорій минулого року проведено читання лекцій із питань захисту прав споживачів.


З метою виконання п.12, 14, 15 Програми в області діють затверджені облдержадміністрацією Заходи щодо розвитку ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів на 2006-2010 роки; Програма модернізації та розвитку матеріально – технічної бази ринків Миколаївської облспоживспілки на 2006-2010 роки і “Основні напрями вдосконалення функціонування ринків облспоживспілки на території області на 2007-2011 роки”, виконання яких тримається на контролі.

Сьогодні на території області функціонує 75 ринків та тимчасових торгівельних майданчика більш як на 39,6 тис. торгових місць. У ІV кварталі 2009 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю галузевих рад підприємців з питань діяльності ринків проведена інвентаризація ринків та створено єдиний реєстр ринків області.

Оновлення матеріально-технічної бази ринків, створення їх інфраструктури забезпечується за рахунок власних коштів ринків та підприємців, які працюють на ринках. На розширення і модернізацію існуючих ринків, перетворення їх у торговельні комплекси за 2009 рік використано майже 3,3млн.грн.

На кооперативних підприємствах „Центральний ринок”, „Ринок Колос”, „Вознесенський ринок”, „Очаківський ринок” є постійно діючі консультативні пункти по захисту прав споживачів, які розглядають звернення громадян і своєчасно приймають заходи по їх вирішенню. На всіх ринках облспоживспілки встановлені електронні контрольні ваги, розміщення яких нанесено на карту - схему ринку, яка вивішена біля входу на ринок та працюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, керівниками ринків постійно проводиться робота щодо припинення стихійної торгівлі на прилеглий до ринків території.


Відповідно до п.19,20 Програм та з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін (тарифів) на товари і послуги, вивчення цінової політики в області діють та знаходиться на постійному контролі хід виконання розпоряджень голови облдержадміністрації:

від 27.05.08 № 239-р “Про встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва хліба та торговельної надбавки на хліб масових сортів”;

від 28.05.08 №253-р „Про встановлення граничних торговельних надбавок на окремі продовольчі товари”;

від 29.04.09 №155-р „Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах”;

від 28.07.09 № 287-р „Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ), устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”;

від 28.08.09 р. № 315-р „Про запровадження державного регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари, роботи і послуги монопольних утворень на 2009 рік та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 03.03.08 №93-р”;

від 16.09.09 № 335-р „Про встановлення граничних розмірів плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які не перебувають у сімейних відносинах”;

від 21.10.09 № 396-р „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.07 № 365-р”.

На рівні міст та районів області проводиться відповідна робота щодо моніторингу цінової ситуації на основні групи продовольчих товарів, хліб та хлібобулочні вироби.

З метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на ринку житлово-комунальних послуг, цінова ситуації відслідковується шляхом проведення щоквартальних та з початку року моніторингових спостережень цих тарифів по населеним пунктам області.

За минулий рік проведено 13 засідань оперативного штабу при облдержадміністрації по контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку області, де розглядалися питання стану, динаміки та причин коливання цін в регіоні, захисту ринку від надходження неякісної продукції, цінової ситуації на ринку нафтопродуктів, забезпечення населення цукром за рахунок інтервенційних заходів.

Держінспекцією з контролю за цінами в Миколаївській області протягом 2009 року перевірено 350 суб’єктів господарювання різних галузей народного господарства з питань дотримання порядку формування, встановлення та застосування регульованих цін і тарифів та проведено 15424 дослідження з питань моніторингу соціально значимих товарів та послуг. Порушення державної дисципліни цін і тарифів встановлено в 198 (56,6%).

Найбільше порушень виявлено при перевірках підприємств харчової промисловості (88,5%) торгівлі продтоварами (88,4 %) , адміністративних послуг - (83,3 %), торгівля лікарськими засобами (34,3 %) , послуг зв’язку (50,0%), транспорту ( 52,9%) , житлово–комунальних послуг - (52,0%), інші види послуг (56,0%).

Протягом 2009 року здійснено 869 моніторингових досліджень діючих тарифів житлово–комунальні послуги для населення, зміни їх розмірів, а також рівня відшкодування населенням їх вартості та 50 перевірок з питань дотримання державної дисципліни цін при встановленні, формуванні та застосуванні цих тарифів. Порушення встановлено в 26 (52,0 %). Держінспекцією розглянуто 227 матеріалів від підприємств з метою отримання висновків, з них 77 повернено на доопрацювання в зв’язку з недоукомплектованістю документів. За результатами перевірок надано 150 висновків щодо економічної обґрунтованості планових витрат, в т.ч. 37 позитивних, 113 негативних. Всього у минулому році органами місцевого самоврядування з урахуванням висновків, наданих держінспекцією цін, затверджено 117 тарифів.

На виконання вимог розпоряджень облдержадміністрації, якими запроваджено державне регулювання роздрібних цін на основні продовольчі товари шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок та граничних рівнів рентабельності виробництва продовольчих товарів держінспекцією здійснено 86 перевірок суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею продуктів харчування. Порушення встановлено в 76 (88,4%).

Протягом 2009 року було проведено 6134 моніторингових досліджень на споживчому ринку основних продуктів харчування, за наслідками яких направлено 397 аналітичних матеріалів до місцевих органів влади про стан, динаміку та причини коливання цін в регіоні та внесено 1 пропозицію щодо стабілізації цін.

За наслідками перевірок до порушників застосовано економічних санкцій на суму 58583,8тис.грн., в т.ч. штраф – 39056,9тис.грн. Повернуто споживачам 222,3тис.грн., зменшено фінансування з бюджету на суму 10036,1тис. грн., попереджено обрахунок споживачів в розрахунку на рік на суму 29627,3тис.грн До органів прокуратури районів було направлено 75 листів, в т.ч. у 2009 році 52 листа щодо вжиття заходів прокурорського впливу до підприємств та голів сільрад, які без отримання висновків затвердили тарифи .


За 2009 рік на виконання п.22 Програми у виставковому центрі ЗАТ “Експо - Миколаїв” проведено 27 ярмарок-виставок, у виставковому центрі ТОВ “НИК” організовано 8 ярмарок товарів народного споживання із запрошенням товаровиробників, приватних підприємців, підприємств торгівлі усіх форм власності області та інших регіонів України. У ярмаркових заходах прийняли участь 2437суб’єкта господарювання.


Відповідно до п.31 Програми, управлінням у справах захисту прав споживачів протягом 2009 року розглянуто 757 звернень громадян, в тому числі 124 прийнято на особистому прийомі, з яких на користь споживачів вирішено 620.

Із загальної кількості одержаних звернень:

- 53% звернень від загальної кількості надійшло з питань якості товарів народного споживання;

- 46,6% - стосуються якості наданих платних послуг;

- 0,3% - щодо порушень у сфері ресторанного господарства;

- 0,1% - щодо придбання товарів через Інтернет.

Аналіз звернень громадян свідчить, що серед звернень з питань якості товарів народного споживання більшість стосується якості непродовольчих товарів (взуття, одягу, меблів, групи товарів складно-побутової техніки, мобільних телефонів, комп’ютерів тощо). З цього питання надійшло 366 заяв.

Минулого року надійшло 353 звернення стосовно якості послуг, я них -128 в частині надання житлово-комунальних послуг, більшість з яких стосується нарахувань за послуги, правомірності відключень від електропостачання та газопостачання.

По спірним питанням, які не були вирішені при розгляді звернень споживачів, за 2009 рік управлінням було складено та направлено до суду 30 позовних заяв: 16 щодо якості товарів народного споживання, 14 про невиконання умов договору у сфері платних послуг.

Захищаючи інтереси і права споживачів Миколаївське обласне управління у справах захисту прав споживачів приймало участь у розгляді 43 судових справ, що розглядались місцевими цивільними та апеляційним судами: 22 - справи, пов’язані із захистом прав споживачів в сфері торгівлі, 21 – справи, пов’язані із наданням неякісних послуг.

За поточний період задоволено 18 позовів (10 – торгівля, 8 – послуги). Позови щодо придбання неякісних товарів стосуються мобільних телефонів, меблів, автомобілю та ювелірних виробів. Позови щодо надання неякісних послуг стосуються виготовлення та встановлення столярних виробів та виробів метало пластикових, невиконання гарантійних зобов’язань, виготовлення меблів.

Загалом за судовими рішеннями відшкодуванню підлягає 216845,30 грн., з яких: 204695,30 грн. – сума матеріальних збитків, 12150,00 грн. – сума моральної шкоди. Відмовлено в задоволенні 7 позовів (2 - позови до житлово-комунальних підприємств, 1 – позов до МКП „Миколаївводоканал”, 4 – торгівля).

Всього за скаргами громадян за звітний період управлінням перевірено 99 підприємств, притягнуто до адміністративної відповідальності 35 осіб на суму 4,59 тис. грн., на 11 підприємств накладено адміністративно-господарські стягнення на суму 3,86 тис. грн., споживачам повернено за неякісні товари та надані послуги 489,4 тис. грн.

Проблемні питання для споживачів та хід їх вирішення постійно висвітлюються в засобах масової інформації. За звітний період здійснено 196 публікацій в засобах масової інформації.


п.32 Програми:

З метою забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків та взаємодії із засобами масової інформації в 2009 році управлінням у справах захисту прав споживачів проведено 43 виступів на радіо та телебаченні і 83 матеріалів в друкованих засобах масової інформації та 70 матеріалів висвітлено в електронних виданнях. Публікації у місцевих газетах відображали питання щодо реалізації неякісних промислових товарів, якості ковбасних виробів в торговельній мережі та якості харчових продуктів на продовольчих ринках області, дотримання вимог діючих Правил роздрібної торгівлі, інформації по тест-контрольним дослідженням основних груп товарів, що входять до мінімального споживчого кошику.

Санепідемслужбою області через засоби масової інформації проводиться санітарно-освітня робота серед населення. У минулому році проведено 57 виступів по місцевому радіо, надруковано 50 статей у місцевих газетах, зокрема в газетах „Вісник Жовтневщини”, „Кривоозерщина”, „Вісник Врадіївщини”, „Центральний ринок”, „Трибуна хлібороба”, „Вперед”, „Народна трибуна”, „Перемога” та ін.


п.36 Програми

В ході спільних перевірок із «Центром з проблем захисту прав споживачів» в 2009 році було відібрано 474 зразків товарів 161 з яких або 34 % від перевірених не відповідали вимогам нормативної документації.


еще рефераты
Еще работы по разное