Реферат: Макашова Юлія Валентинівна


Макашова Юлія Валентинівна,

учитель української мови та літератури

Кременчуцького ліцею інформаційних технологій

№30 імені Н.М. Шевченко


У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Пізнати й навчити дитину – це складна справа, у якій немає готових рецептів, але насамперед треба зрозуміти учня як особистість, розгледіти його індивідуальні особливості. Успіх педагогічної праці полягає в постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя й учня, у вмінні «запалити» дітей до роботи.

Педагогічний досвід учителя є тим незримим багажем, який щороку поповнюється, відшліфовується, набуває нових відтінків. Учитель-словесник ліцею інформаційних технологій № 30 імені Н. М. Шевченко м. Кременчука Макашова Юлія Валентинівна – особистість творча. Це справжній майстер із самобутнім педагогічним стилем. У роботі виявляє високий рівень професіоналізму, творчості, постійно працює над втіленням у практику сучасних інноваційних педагогічних технологій. Упродовж 14 років її професійна скарбничка поповнювалася новими методами та прийомами навчання. Так поступово, по зернинці складався досвід цього вчителя. Закохана в рідне слово, вона давно любить незвичайні уроки, де відбувається не механічне вивчення матеріалу, а діє маленька творча лабораторія вчителя та учнів.

На даний час виробився власний професійний почерк Юлії Валентинівни. У її педагогічному доробку – інтерактивні методи навчання, метод проектів, технологія розвитку критичного мислення та активного навчання. Саме остання є домінуючою на даному етапі на її уроках. А це дозволяє значно підвищити грамотність учнів, дає можливість засвоювати матеріал з української мови чи літератури в атмосфері зацікавлення й доброзичливості, насичує уроки елементами новизни. Учитель творчо підходить до викладання предмета, велику увагу приділяє проведенню різних типів уроків у системі вивчення теми, практикує уроки з оригінальною організацією, з використанням комп’ютерних технологій.

Її учні вільно спілкуються, висловлюють особисті думки рідною мовою, уміють ставити логічні запитання. Ефективність використання нових педагогічних технологій залежить від умінь учителя. Юлія Валентинівна відбирає для уроку такі вправи, які дали б учням «ключ» для засвоєння теми, на одному уроці використовує дві-три такі вправи, проводить швидкі опитування, здійснює глибоке обговорення за підсумками вправи, зокрема акцентує увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному під час роботи.

Досвід Юлії Валентинівни свідчить, що вдале використання технології розвитку критичного мислення формує в учнів стійкий пізнавальний інтерес до предмета, виявляє їх творчі та розумові здібності. Цей учитель як творча особистість постійно працює над собою, шукає нові підходи, вдосконалює методи та прийоми навчання.

Робота Юлії Валентинівни – це копітка багатогранна співпраця, у якій присутні співпереживання та інтуїція, уява та логіка літературного аналізу. Як учитель, вона навчає дітей проникати в художній світ письменника, пізнавати його. Її учні самостійно створюють проекти-презентації з різних навчальних тем.

Удосконалення процесу формування й розвитку особистості вчителя пов’язано із особистісно-орієнтованим підходом до учня, необхідністю гуманних взаємин між учителем і учнем, його індивідуальністю, неповторністю внутрішнього світу, творчими здібностями. Доброзичливість, підтримка, творча взаємодія вчителя й учня, радість спілкування двох рівних партнерів – саме так реалізує ідеї співробітництва Юлія Валентинівна й має для цього великий професійний потенціал.
еще рефераты
Еще работы по разное