Реферат: Тема. Організація І методика аналізу


ВЗІРЦІ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ


Тема. Організація і методика аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі


Вступ

1.Значення, завдання та джерела аналізу роздрібного товарообороту.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі.

4. Методика аналізу роздрібного товарообороту:

4.1. за загальним обсягом;

4.2. за періодами;

4.3. за товарними групами.

5. Методика розрахунку впливу факторів на товарооборот.

6. Резерви росту товарообороту.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі


Вступ

1.Значення, завдання та джерела аналізу товарних запасів роздрібної торгівлі.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі.

4. Методика аналізу наявності та структури товарних запасів підприємства.

5 Методика аналізу факторів, які визначають розмір товарних запасів..

6.Аналіз оборотності товарів і факторів, які впливають на їх зміну.

7.Шляхи підвищення ефективності використання товарних запасів.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу ефективності використання основних засобів підприємства


Вступ

1.Значення, завдання та джерела аналізу основних засобів підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу ефективності використання основних засобів підприємства

4 Методика аналізу стану, руху основних засобів підприємства.

5. Методика аналізу системи показників ефективності використання основних засобів підприємства.

6.Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу витрат торговельного підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу витрат торговельного підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу витрат торговельного підприємства

4. Методика аналізу загальної суми та рівня витрат.

5. Методика аналізу впливу основних факторів на загальну суму та рівень витрат від операційної діяльності торговельного підприємства.

6. Методика аналізу витрат в розрізі статей та елементів.

7.Резерви зниження витрат торговельного підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу показників з праці та її оплати в торгівлі


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу показників з праці та її оплати.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу показників з праці та її оплати в торгівлі .

4. Методика аналізу показників з праці підприємства:

4.1. чисельності і складу робітників торгівлі;

4.2. продуктивності їх праці.

6. Методика аналізу витрат на оплату праці і розрахунок впливу факторів на їх абсолютну суму та відносний рівень.

6.Основні напрямки покращення використання трудових ресурсів.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

4. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

5. Методика факторного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

6.Використання результатів аналізу прибутку в управлінні.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу показників рентабельності діяльності підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу показників рентабельності підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу показників рентабельності діяльності підприємства

4. Методика аналізу показників рентабельності діяльності підприємства.

5. Методика факторного аналізу показників рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства.

6.Використання результатів аналізу в управлінні.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу фінансового стану підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу фінансового стану підприємства

4. Методика аналізу фінансової сталості підприємства.

5.Методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

6.Методика аналізу показників ділової активності підприємства.

7. Шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу майна підприємства та джерел його формування


Вступ

1. Значення, завдання та джерела аналізу майнового стану підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу майна підприємства та джерел його формування

4. Методика аналізу структури майна підприємства.

5 Методика аналізу джерел формування майна підприємства.

6. Методика аналізу ефективності використання майна підприємства.

7. Шляхи покращення структури та ефективності використання майна підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу оборотних активів підприємства та ефективності їх використання


Вступ

1. Значення, завдання та джерела аналізу оборотних активів підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу оборотних активів підприємства та ефективності їх використання

4. Методика аналізу наявності та структури оборотних активів підприємства.

5.Методика аналізу забезпеченості оборотних активів джерелами їх фінансування.

6. Методика аналізу показників ефективності використання оборотних активів.

7. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу ефективності використання оборотних активів підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу показників ефективності використання оборотних активів підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу оборотних активів підприємства та ефективності їх використання

4. Методика аналізу оборотних активів залежно від рівню їх ліквідності.

5. Методика аналізу оборотності оборотних активів.

6. Методика факторного аналізу показників ефективності використання оборотних активів підприємства.

7. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу платоспроможності підприємства


Вступ

1.Основні завдання та джерела аналізу показників платоспроможності підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу платоспроможності підприємства

4. Методика аналізу ліквідності балансу підприємства.

5.Методика аналізу показників платоспроможності підприємства.

6.Основні напрямки покращення платоспроможності підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства


Вступ

1.Сутність та класифікація причин виникнення банкрутства підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на основі прогнозування показників платоспроможності.

4.Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на основі розрахунку індексів кредитоспроможності.

5.Використання системи формалізованих та неформалізованих критеріїв оцінки можливості банкрутства підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу капіталу підприємства


Вступ

1. Основні завдання та джерела аналізу капіталу підприємства.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3. Організація аналізу капіталу підприємства

4. Методика аналізу загальної суми та структури капіталу підприємства.

5. Методика аналізу показників ефективності використання капіталу підприємства.

6. Основні напрямки поліпшення структури та використання капіталу підприємства.

Висновки та пропозиції


Тема. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства


Вступ

1.Особливості економічного аналізу у сфері зовнішньоекономічних відносин і його інформаційне забезпечення.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи.

3.Організація аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4.Методика аналізу та оцінка ефективності експортних операцій.

5.Методика аналізу та оцінка ефективності імпортних операцій.

6.Розробка заходів, спрямованих на зміцнення фінансового стану та платоспроможності підприємства-контрагента.

Висновки та пропозиції
еще рефераты
Еще работы по разное