Реферат: Держкомстат Головне управління статистики у Харківській областіЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у Харківській області14.01.2011 № 42


Фінансові результати діяльності підприємств Харківської області

за січень-листопад 2010 року

(тис. грн.)
Фінансовий

результат

від звичайної діяльності до оподаткуван-ня

(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підпри-ємств

фінансо-вий

результат

у % до загальної кількості підпри-ємств

фінансо-вий

результат

Усього1

–1821138,3

53,4

4553530,1

46,6

6374668,4

у тому числі
сільське господарство, мислив-ство, лісове господарство

–3133,3

86,7

4427,7

13,3

7561,0

промисловість

1313206,2

54,1

2884704,7

45,9

1571498,5

будівництво

14635,3

40,9

104637,6

59,1

90002,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–232666,5

60,4

491463,0

39,6

724129,5

торгівля автомобілями та

мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

10571,7

43,2

41467,5

56,8

30895,8

оптова торгівля і посеред-ництво в оптовій торгівлі

–155560,2

64,0

334136,9

36,0

489697,1

роздрібна торгівля; ремонт

побутових виробів та

предметів особистого вжитку

–87678,0

55,8

115858,6

44,2

203536,6

діяльність готелів та ресторанів

–1417,7

51,8

12937,4

48,2

14355,1

діяльність транспорту та зв’язку

18735,0

35,1

478014,4

64,9

459279,4

фінансова діяльність

–2736563,5

57,1

274161,7

42,9

3010725,2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–165453,2

51,7

277708,9

48,3

443162,1

освіта

–523,1

44,4

1260,5

55,6

1783,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–4382,2

81,3

4668,4

18,8

9050,6

надання комунальних та інди-відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–23647,0

50,6

19474,1

49,4

43121,1

____________

1 У цій та наступній таблицях дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.


Фінансові результати за видами промислової діяльності

за січень-листопад 2010 року

(тис.грн.)
Фінансовий результат

(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підпри-ємств

фінансо-вий

результат

у % до загальної кількості підпри-ємств

фінансовий

результат

Промисловість

1313206,2

54,1

2884704,7

45,9

1571498,5

Добувна промисловість

8894,6

75,0

15844,3

25,0

6949,7

добування паливно - енергетичних корисних копалин

348,9

…²

…²

…²

…²

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

8545,7

…²

…²

…²

…²

Переробна промисловість

1703545,0

56,1

2722320,9

43,9

1018775,9

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1568847,5

52,3

1687884,6

47,7

119037,1

легка промисловість

14553,8

45,7

21030,5

54,3

6476,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

13567,5

41,9

19994,1

58,1

6426,6

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

986,3

…²

…²

…²

…²

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

32,6

66,7

2511,4

33,3

2478,8

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

82158,7

62,8

98888,4

37,2

16729,7

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

5682,1

…²

…²

…²

…²

хімічна та нафтохімічна промисловість

102464,9

66,7

126231,5

33,3

23766,6

хімічне виробництво

92889,3

72,0

101873,1

28,0

8983,8

виробництво гумових та пластмасових виробів

9575,6

62,1

24358,4

37,9

14782,8

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–92969,3

33,3

111730,8

66,7

204700,1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

–7294,5

47,7

26545,8

52,3

33840,3

машинобудування

40139,6

62,0

632628,5

38,0

592488,9

виробництво машин та устатковання

282647,7

59,4

412777,8

40,6

130130,1

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

79988,0

63,1

137815,9

36,9

57827,9

виробництво транспортних засобів та устатковання

–322496,1

68,8

82034,8

31,3

404530,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–399233,4

27,3

146539,5

72,7

545772,9

______________

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”,


Заступник начальника Головного

управління – начальник управління

міжгалузевої статистики

підприємств та реєстрів М.О.Тур


Виконавець:Бестрицька О.В.

Довідки за телефоном: (057) 706–27–12

Веб-сайт ГУС у Харківській області: http://uprstat.kharkov.ukrte.net

© Головне управління статистики у Харківській області, 2011р.

Надсилається

електронною поштою


еще рефераты
Еще работы по разное