Реферат: Сопереробної, молокопереробної, спиртогорілчаної галузі, підприємствами з виробництва олії, кетчупів, соусів, майонезі, плодоовочевої та хлібобулочної продукції


УДК 334.012.64

Стешенко Леся – аспірант кафедри

менеджменту ЗЕД Національного університету харчових технологій


ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВОЛИНІ


Харчова промисловість Волині представлена підприємствами цукрової, м’ясопереробної, молокопереробної, спиртогорілчаної галузі, підприємствами з виробництва олії, кетчупів, соусів, майонезі, плодоовочевої та хлібобулочної продукції.

За темпами зростання обсягів промислового виробництва Волинь займає 3 місце в Україні [1], у 2010 році виробництво промислової продукції у Волинській області зросло на 26,7% (по Україні - на 11%).

Підприємства переробної промисловості, які формують економічний потенціал області, збільшили виробництво на 26,9%, нарощення випуску спостерігалось у всіх видах діяльності, однак найбільший вплив мало збільшення обсягів у виробництві харчових продуктів і напоїв та машинобудуванні, де зосереджено понад половину обсягів промислової продукції області.

У виробництві харчових продуктів та напоїв випуск продукції в цілому зріс на 22,7%. При цьому нарощено виробництво цукру з буряків, круп, кормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, молока (в 2,2-1,3 рази).

Обсяг реалізованих харчових продуктів та напоїв в загальному обсягу реалізованої продукції Волинської області становив 29,6% у 2008р., 40,8% у 2009р. і 37,6 у 2010р [1].

Харчова промисловість Волині є однією з найбільш інвестиційно привабливих галузей промислового виробництва регіону. Хоча обсяг інвестицій в основний капітал підприємств харчової промисловості знизився у 2009р. на 92,1 млн. грн., а в 2010 на 262,1 млн. грн.. і становив на кінець року 161,4 млн. грн., в загальному обсязі інвестицій в основний капітал промислових підприємств це становило відповідно 31,8% у 2008р., 27,7% у 2009р. та 26,0% у 2010 р. Дані аналізу дозволяють зробити висновок, що четверта частина всіх інвестицій в основний капітал промислових підприємств регіону припадає на харчову промисловість [2].

Надзвичайно привабливою харчова промисловість Волині є і для прямих іноземних інвестицій. За цими показниками вона поступається тільки машинобудуванню та обробленню деревини та виробництву виробів з деревини крім меблів. Так в 2008р. обсяг прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість регіону становий всього 7,0% від загальної суми, а вже у 2009р., цей показник зріс до 23,4% і становив 39796,6 тис.дол. США. В 2010р. хоча і відбулося незначне зменшення у відносних показниках обсяги прямих іноземних інвестицій в харчову промисловість Волині до 23,2% від загальної кількості, у абсолютних показниках відбулося збільшення і сума прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість становила 40993,6 тис. дол. США.

Важливе значення харчова промисловість відіграє і у забезпеченні зайнятості працездатного населення Волинської області та забезпеченні його доходами.

Аналіз кількості штатних працівників у харчовій промисловості Волині і рівня їх доходів показує, що загальна тенденція скорочення обсягів виробництва в кінці 2008 та у 2009 роках призвела до зменшення кількості штатних працівників у харчовій промисловості з 11500 чоловік у 2008 році до 9269 чоловік у 2009 році, що становило відповідно 24,9% та 23,0% від загальної кількості штатних працівників задіяних у промисловому виробництві Волині. Відновлення зростання виробництва як в цілому по промисловості регіону, так і харчової галузі зокрема відобразилося у зростанні числа штатних працівників на 524 особи до 9793 чоловік, що становило 23,6% від загальної кількості штатних працівників у промисловому виробництві Волинської області [3].

За даними Головного управління статистики у Волинській області, частка продукції малих підприємств у загальному обсязі виробництва і реалізації продуктів харчування і напоїв становить 6,1% у 2008р., 6,3% у 2009р. та 7,6% у 2010р., що дозволяє зробити висновок, що на території Волинської області більше 90% виробництва харчових продуктів та напої забезпечують великі вертикально інтегровані підприємства [1].

Отже ефективна діяльність підприємств харчової промисловості є однією з передумов забезпечення продовольчої безпеки держави, складовою якої є виробництво високоякісних продуктів харчування для населення як основного засобу відтворення життєдіяльності людини [4], тому необхідно забезпечити прискорений розвиток підприємств галузі з метою підвищення конкурентоспроможності виробництва [5].


Література:


1. Промисловість Волині / Головне управління статистики у Волинській області. Статистичний збірник; ред. В.О.Грабовська. – Л., 2011. – 67 с.

2. Гудзь Ю.Ф. Методичні підходи оцінки фінансового стану малих підприємств харчової промисловості (на прикладі Волинської області) / Гудзь Ю.Ф. // Збірник наукових праць: Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. (Луцький національний технічний університет). – 2010. – Випуск 7(27). Частина 2. – С.98-105

3. Гудзь Ю.Ф. Тенденції і проблеми розвитку малих підприємств харчової промисловості / Гудзь Ю.Ф.// Агроінком. Науковий журнал (Міжнародний аграрно-промисловий інвестиційний концерн «Агропромінвест–інтернешнл»). – 2010. - № 7-10. – С. 37-43.

4. Лавров Є.М. Стратегія розвитку галузі / Лавров Є.М. // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – №4. – С.3 – 5.

5. Момотюк Р.А. Стан і напрями підвищення ефективності харчової і переробної промисловості Волині / Момотюк Р.А. // Продуктивність агропромислового виробництва. Науково-практичний збірник (НДІ Украгропромпродуктивність). – 2009. - №11. – С. 68-72.
еще рефераты
Еще работы по разное