Реферат: Аналіз регуляторного впливу проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічноюАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією» узагальнює перелік адміністративних платних послуг, що можуть надаватися Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією.


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.


Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737, затверджено Тимчасовий порядок надання адміністративних послуг, в свою чергу було внесено ряд змін, що викликало необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Поряд з тим, існує проблема неурегульованості по сферам надання адміністративних послуг, та відсутність визначення цінової політки надання таких послуг у кожній із сфер, результатом чого є ускладнення процесу отамання таких послуг суб’єктами господарювання.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить визначити перелік платних адміністративних послуг, що надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією.


^ 2. Визначення цілей державного регулювання.


Метою затвердження переліку платних адміністративних послуг є максимальна відкритість можливостей суб’єктів господарювання у здійснені господарської діяльності у сфері екології та природних ресурсів, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією.

^ 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.


Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є єдиним можливим, адже потреба у чіткому визначенні переліку платних адміністративних послугах є важливою. Затвердження вичерпного переліку платних адміністративних послуг є єдиною альтернативою угрупування всіх адміністративних платних послуг у конкретній сфері. Загалом, можна розглянути два способи вирішення тієї ситуації.

Перший спосіб – залишення без змін норм актів діючого законодавства, і як результат ускладнення у винайдені у базі чинного законодавства необхідних шляхів для отримання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів.

Другий спосіб – обраний та оптимальний, який полягає у прийняті постанови Кабінету Міністрів Україна «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією», що дозволить систематизувати перелік платних адміністративних послуг, та привести у відповідність до чинного законодавства нормативно-правові акти, що регулюють процес надання таких послуг.


^ 4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.


Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією» забезпечить врегулювання відносин органів з надання платних адміністративних послуг та суб’єктів господарювання, пов’язаних із надання таких послуг, та дозволить удосконалити нормативно-правові акти, які застосовуються при наданні платних адміністративних послуг.

Затверджений перелік палатних адміністративних послуг спростить суб’єктам підприємницької діяльності у вирішені питань щодо пошуку необхідних адміністративних послуг, які необхідно отримати для здійснення ними господарської діяльності у сфері екології та природних ресурсів, оскільки зникне необхідність пошуку у нормативній базі чинного законодавства напрями нормативно-правових актів, що регулюють надання адміністративних платних послуг.

^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде угрупування палатних адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів.

Реалізація запропонованого проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Очікуваним результатом прийняття даного регуляторного акту є затвердження вичерпного переліку палатних адміністративних послуг у одному нормативно-правовому акті, що спростить умови визначення суб’єктів господарювання при виникненні такої необхідності отримання платної адміністративної послуги для подальшого здійснення господарської діяльності, та удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють процес надання платних адміністративних послуг.


^ 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта.

Строк чинності регуляторного акта – необмежений.


8. Визначення показників результативності акта.


У результаті запровадження регуляторного акта, буде розроблено ряд нормативно-правових актів для приведення у відповідність до чинного законодавства, оскільки проект постанови Кабінету Міністрів України ««Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою геології та надр, Державною екологічною інспекцією»» на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 з урахуванням вимог визначених Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737  (із змінами).

Крім того, проект регуляторного акту розміщений для обговорення на веб-сайті міністерства в запропонованій редакції.

Після прийняття акту його редакцію також буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.


Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності зазначеною постановою.

Періодичні обстеження будуть проводитися постійно шляхом порівняння з показниками, встановленими під час повторного відстеження.


Міністр М.В. Злочевський

еще рефераты
Еще работы по разное