Реферат: Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства УкраїниДодаток 19
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Довідка
про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
станом на 1 січня 20__ року


_______________________________
          (найменування установи-клієнта) 

 _______________________________________
    (найменування органу Державного казначейства України) 

Станом на 1 січня 20__ року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку № _________________________________________________________________________
                                                                                                       (номер та назва рахунку) 

___________________________________________(________________________________)_ грн коп.;
                                                             (цифрами)                                                                         (словами) 

на рахунку № _________________________________________________________________________
                                                                                                       (номер та назва рахунку) 

___________________________________________(________________________________)_ грн коп.;
                                                             (цифрами)                                                                         (словами) Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.


М. П. 

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

  

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено. 

"___" ____________ 20__ року 

Штамп казначея 

____________________________
                        (підпис) еще рефераты
Еще работы по разное