Реферат: Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 10 лютого 2003 р


Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України

від 10 лютого 2003 р. N 68


Відмітка про одержання

(штамп ДПІ, ДПА )

1

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
Звітна

(консолідована)
2

Податковий період 200 _ року
квартал
півріччя


3 квартали
11 місяців *
річна
3

Повна назва платника податку та його місцезнаходження _______________________________ _______________________________________________
Юридична особа

інша категорія платника


4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


Код виду економічної діяльності (КВЕД)


5

Назва філії та її місцезнаходження ____________________________________________________ ____________________________________________________

Електронна адреса E-mail _____________________________

Поштовий індекс

Телефон__________

Факс_____________6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в __________________________________________ ______________________________________________________________________________________


Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п

Назва філії

Валові витрати

^ Аморти- заційні відраху- вання

Всього (гр. 3 + гр. 4)

Питома вага валових витрат і амортизаційних відрахувань філії у загальних валових витратах і амортизаційних відрахуваннях платника податку (гр.5 /гр.5 р.1) (%)

Податкове зобов'язання з консолі-дованого податку на прибуток підприємства

^ Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства

(гр. 6 х гр. 7 р. 1 : 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

У цілому по підприємству


100
X

2

За місцезнаходженням філії

X
----------------

* Подається тільки у 2003 році


Дата подання розрахунку "___"___________ 200 _ року


Наведена інформація є вірною


Керівник підприємства

____________

(підпис)

__________________________________

(прізвище)


М.П.

Головний бухгалтер

____________

(підпис)

__________________________________

(прізвище)

Керівник філії

____________

(підпис)

__________________________________

(прізвище)Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

Дата "_____"__________________200 _ року

_______________________________________________________________________________________

Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами перевірки розрахунку:

складено акт від "_____"_____________200 _ року

N__________порушень (помилок) не виявлено(непотрібне закреслити)

"_____"_________________ 200 _ року

__________________________________________________

Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
еще рефераты
Еще работы по разное