Реферат: Заява про припинення платника податків


Додаток 8
до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

N ___ "___" ____________ 20__ року

Форма N 8-ОПП
ЗАЯВА
про припинення платника податків
до___________________________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, до якого подається заява)

Цим повідомляється, що стосовно платника податківкод ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / номер ДРФО (потрібне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання)
розпочаті / проведені процедури припинення (ліквідації / реорганізації).
(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності (з посиланням на пункт, статтю нормативно-правового акта):


Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію).
Назва документа, яким затверджене рішення, номер та дата рішення.

"___" ____________ 20__ року за N ______________

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців унесено запис

про

"___" ____________ 20__ року за N ______________

У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та видати (необхідне відмітити):
довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП
довідку про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП згідно з
_________________________________________________________________________________.
(вказати пункт, статтю нормативно-правового акта)

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:
________________________________________ __________________________________________
(П. І. Б.) (посада)
_____________________________________________________________________________________
(поштова адреса, телефон)
____________________________
(підпис)

М. П. (для фізичних осіб - за наявності)
еще рефераты
Еще работы по разное