Реферат: 8 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N Основний вид Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

з/п продукції

у натуральній у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках

формі формі до всієї формі формі до всієї

(фізична (тис. грн.) виробленої (фізична (тис. грн.) реалізо-

од. вим.) продукції од. вим.) ваної

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 транспортуван 425,89 128150,00 88,08 425,89 128150,00 88,08

ня природного млн.кубометрів млн.кубометрів

газу і нафтого

газу

розподільними

трубопровода

ми

2 постачання 406,69 15006,00 10,31 406,69 15006,00 10,31

природного газу млн.кубометрів млн.кубометрів

за

регульованим

тарифом

3 інші послуги ( Х 2334,00 1,61 Х 2334,00 1,61

газифікація,

техобслуговува

ння та інші)

1 кв. 2012 © SMA 03351912
еще рефераты
Еще работы по разное