Реферат: Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 10. 2011 Лебедин №498 Про підсумки економічного І соціального розвитку та виконання бюджету району за 9 місяців 2011 року

ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28.10.2011 Лебедин № 498


Про підсумки економічного і

соціального розвитку та виконання

бюджету району за 9 місяців 2011 року


Реалізація основних завдань і заходів Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина-2015», Програми економічного і соціального розвитку Лебединського району на 2011 рік дала змогу забезпечити позитивну динаміку більшості показників соціально-економічного розвитку району.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за звітний період збільшився на 43,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 3584,1 тис. гривень.

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав 161,4 гривень, що на 51,1 гривень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на суму 190,9 млн. гривень, що на 5,6 % більше, ніж за відповідний періоду минулого року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньорайонна урожайність зернових зросла на 11,4 ц/га.

Для покращення якості молока та покращення технологій виробництва в СТОВ ім. Шевченка планується ввести в дію другий молокопровід на 200 голів.

Зовнішньоторговельний оборот району товарами та послугами за звітний період склав 1487,4 тис. доларів США і збільшився на 25,9 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

До бюджету району мобілізовано 10293,2 тис. гривень доходів, що на 2399,6 тис. гривень більше затвердженого плану за розписом бюджету району на січень – вересень 2011 року та на 2077,8 тис. гривень проти відповідного періоду 2010 року.

Від платників району на рахунки управління Пенсійного фонду України в Лебединському районі із запланованих 28,1 млн. гривень надійшло 26,9 млн. гривень, що на 3,2 млн. гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року, темп росту складає 113,5 %.

Разом з тим ряд негативних тенденцій стримували соціально-економічний розвиток району протягом звітного періоду.

Сільськогосподарськими підприємствами допущено зниження обсягів виробництва молока на 1749 тонн, найбільший спад допустили ВАТ «Племзавод «Михайлівка» на 236 голів, в тому числі на 74 корови та СТОВ ім. Шевченка на 524 голови, у тому числі корів на 225 голів.

М’яса вироблено 856 тонн, що на 324 тонни менше проти відповідного періоду минулого року, на зменшення виробництва вплинуло зменшення поголів’я великої рогатої худоби та свиней.

Сума невиплаченої заробітної плати по району склала 61,6 тис. гривень по підприємству ТОВ «НБВ-Плюс».

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи стан економічного і соціального розвитку району та виконання місцевих бюджетів:

1. Управлінню ветеринарної медицини в Лебединському районі (Хрін О.І.) вжити заходів щодо покращення профілактики недопущення захворювання на лейкоз великої рогатої худоби. Забезпечити створення умов в установах державної ветеринарної медицини Лебединського району для комплексного обслуговування худоби населення, включаючи її запліднення.

2. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:

2.1.Забезпечити виконання планів стабілізації розвитку галузі тваринництва, звернувши особливу увагу на збереження та нарощування маточного поголів’я худоби.

2.2.Забезпечити дотримання рекомендованих обсягів вихідного поголів’я корів станом на 01.01.2012 року ( ФГ «Поділля – Інвест» 200 голів, ТОВ «Гадяцьке» 300 голів , ВАТ «Лебідь» 150 голів, ФГ «Хвостенко» 120 голів, ПП «Надь» 380 голів, СТОВ ім. Шевченка 865 голів, ТОВ «Будильське» 120 голів, ВАТ «Племзавод «Михайлівка» 480 голів, СФГ «Падалкове» 35 голів).

3. Рекомендувати керівникам інвестиційних компаній, які працюють на території району, звернути увагу на відновлення тваринницької галузі на територіях відповідних сільських рад, що дасть можливість створити нові робочі місця і забезпечити розвиток сільської території.

4. Управлінню агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації (Лубенський Б.О):

4.1. Забезпечити виконання програми розвитку господарств до 2020 року.

4.2. Проводити моніторинг виконання соціальних угод та забезпечити їх виконання.

5.Управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації (Білокобильська Л.Б.):

5.1. Продовжити здійснювати моніторинг стану виплати заробітної плати та запровадження роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці.

5.2.Продовжувати нарахування та виплату соціальних виплат та компенсацій відповідно до чинного законодавства.

5.3. Із метою запобігання проявам тінізації трудових відносин і
доходів громадян організувати проведення роз’яснювальних заходів серед роботодавців щодо відповідальності за порушення законодавства про оплату
праці та негативного впливу цього явища на соціальні права найманих працівників.


6.Рекомендувати сільським головам:

6.1. Посилити роботу щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів, зокрема, в частині податку на доходи з фізичних осіб з метою створення фінансового ресурсу на 2012 рік.

6.2. Проаналізувати залишки асигнувань до кінця року, при необхідності провести перерозподіл бюджетних призначень з метою забезпечення повноти проведення розрахунків по захищених статтях.

6.3. Проаналізувати потребу в коштах на оплату енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів, у разі необхідності вжити вичерпних заходів щодо безумовного забезпечення своєчасності і повноти розрахунків за енергоносії .

7. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

7.1.Проаналізувати використання бюджетних асигнувань та перерозподілити кошти на проведення розрахунків за енергоносії у зв’язку з підвищенням тарифів. Проаналізувати і в разі необхідності переглянути ліміти споживання енергоносіїв в розрізі кожного підрозділу та підзвітної установи. Провести аналіз режиму опалення і опалювальних площ з метою економії коштів на ці цілі .

7.2. Начальнику відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації Дудченко Л.П., рекомендувати головному лікарю комунальної установи центральна районна лікарня імені лікаря К.О.Зільберника Олійнику В.В. переглянути затверджені заходи щодо приведення мережі і чисельності працюючих у відповідність до затверджених асигнувань з метою безумовного подолання незабезпеченості.

8. Усім виконавцям цього розпорядження в термін до 1 грудня 2011 року інформувати управління економіки Лебединської районної державної адміністрації про стан його виконання.

9. Управлінню економіки Лебединської районної державної адміністрації (Лихина О.В.) забезпечити узагальнення, аналіз отриманих матеріалів та інформувати голову Лебединської районної державної адміністрації до 20 грудня 2011 року.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Лебединської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, загальний контроль на першого заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Пархоменка Ю.О.


В.о. голови Лебединської

районної державної адміністрації Ю.О. Пархоменко


еще рефераты
Еще работы по разное