Реферат: Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана


Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освітиКуденко Н.В.

Стратегічний маркетинг

Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2006. — 152 с. М.обкл.

Ціна: 24,00 грн.


У навчальному посібнику розглядаються сутність та сфера стратегіч­ного маркетингу, його роль у структурі управління фірмою. Аналізуються маркетингові стратегії росту, сегментації та вибору цільового ринку, диференціації та позиціонування, конкурентні стратегії. Висвітлюються методи портфельного аналізу, Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, конкретними прикладами, що допоможе читачам систематизувати свої знання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням "Маркетинг", та маркетологів-практиків, які прагнуть опанувати навички стратегічного маркетингу.


ЗМІСТ


Розділ 1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу 5

Місце стратегічного маркетингу в структурі управління
фірмою та маркетингом 5

Основні категорії стратегічного маркетингу 6

Елементи та види маркетингових стратегій 10

1.4. Маркетингове стратегічне планування 15

Контрольні запитання і завдання 20

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища.

Визначення конкурентних переваг 21

Сутність і склад маркетингового середовища 21

Фактори маркетингового макросередовища 23

Фактори маркетингового мікросередовища 28

Етапи аналізу маркетингового середовища 33

Аналіз сильних та слабких сторін фірми,

маркетингових можливостей та загроз (SWOT-аналіз) 36

2.6. Конкурентна перевага фірми 45

Контрольні запитання і завдання…………………49

Розділ 3. Маркетингові стратегії сегментації

та вибору цільового рийку 51

Виникнення, сутність і зміст 8ТР-маркстингу 51

Фактори та критерії сегментації.

Принципи ефективної сегментації 53

3.3. Стратегії недиференційованого, диференційованого

та концентрованого маркетингу 59

Оцінка сегментів у процесі вибору цільових сегментів 63

Маркетингові стратегії вибору цільового ринку 66

Контрольні запитання і завдання 70


Розділ 4. Маркетингові стратегії росту 71

Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту 71

Маркетингові стратегії інтенсивного росту 71

Маркетингові стратегії інтегративного росту 77

Маркетингові стратегії диверсифікації 79

Контрольні запитання і завдання 82

Розділ 5. Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми 83

Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми . 83

Стратегічна модель Портера 84

Матриця Бостонської консультативної групи (матриця росту)…………………………………………………………………. ... 90

Матриця "Мак Кінсі — Дженерал Електрик"

(матриця привабливості ринку) 99

Контрольні запитання і завдання…………………………........108

Розділ 6. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування... ..113

Різновиди маркетингової стратегії диференціації ..113

Позиціонування. Побудова позиційної схеми 120

Різновиди стратегій позиціонування 123

Контрольні запитання і завдання 126

Розділ 7. Маркетингові конкурентні стратегії 127

7.1. Сутність і класифікація маркетингових

конкурентних стратегій 127

Маркетингові стратегії ринкового лідера 130

Маркетингові стратегії челенджерів 140

Маркетингові стратегії послідовників 143

Маркетингові стратегії нішерів 145

Контрольні запитання і завдання 149

Література 150


___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77


E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.


04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,еще рефераты
Еще работы по разное