Реферат: План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Львівській області завдань на 3 квартал 2008 рік

ПОГОДЖУЮ
Начальник

Державної екологічної інспекції


____________________ Костров М.М. "_____"____________ 2008 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України

___________________Тригубенко С.М.

"_____"____________ 2008 р.
ПЛАН заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Львівській області завдань на 3 квартал 2008 рік№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Строк виконання

Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект
І
Забезпечення розв’язання гострих екологічних проблем у регіонах України

1.1.

Проведення комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства на об’єктах, що включені до Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля України

Інспекційні підрозділи
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності.
Закрите акціонерне товариство „Львівсистеменерго”

Протягом кварталу
Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство „Сірка”

Протягом кварталу
Новороздільське ДГХП “Сірка”

Протягом кварталу

1.2.

Комплексні перевірки підприємств-основних забруднювачів довкілля Львівської області

Інспекційні підрозділи

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності.
НГВУ “Бориславнафтогаз”

Протягом кварталу
ДП “Львіввугілля”

Протягом кварталу
ДП “Західукргеологія”

Протягом кварталу
Філія УМГ «Львівтрансгаз»

Протягом кварталу
Львівська філія МН «Дружба»

Протягом кварталу
ІV
Розробка та реалізація Державних програм
Контроль за виконанням державних програм:

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами

Згідно плану впровадження програм

Ефективне впровадження програм, забезпечення покращення стану довкілля
Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами
Державна Програма „Ліси України” на 2002-2015 р.

Відділ контролю біоресурсів та ПЗФ
VI
Практичні заходи щодо реалізації державної політики
Реалізація рішень колегій Мінприроди України та Держекоінспекції

Структурні підрозділи

Відповідно до рішень

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів
Організація та проведення засідань Колегії Держекоінспекції в Львівській області

Голова та секретар Колегії

Згідно з планом роботи Колегії
Контроль виконання програм та заходів з охорони природних ресурсів, розроблених окремими підприємствами-забруднювачами

Інспекційні відділи

Протягом кварталу

Забезпечення стимулювання переходу виробників на екологічно безпечні та енергозберігаючі технології, підвищення ролі еколого - економічних інструментів
Організація та проведення природоохоронних акцій і операцій

“Чисте повітря ” (2-й етап)

Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами

Вересень

Попередження негативного впливу автотранспортних засобів на довкілля
VIІ
Міжнародне співробітництво
Спільний відбір проб зі спеціалістами з Підкарпатського Інспекторату охорони довкілля в Жешові у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Відділ інструментально-лабораторного та радіаційного контролю

При НС

Обмін досвідом у сфері охорони довкілля
Обмін даними щодо результатів аналізів відібраних на прикордонних річках

Щоквартально
VІІI
Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю
Робота з студентами, учнями, викладачами

Працівники структурних підрозділів

Постійно

Підвищення рівня екологічної освіти та свідомості
Співпраця з громадськими організація екологічного спрямування

Активне залучення громадськості до вирішення екологічних проблем
Робота Центру екологічної інформації

Лісоцька Н. В.
Наповнення веб-сторінки

Формування інформаційного простору щодо питань збереження довкілля, екополітики
Співпраця з засобами масової інформації області
ІХ
Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики
Підготовка звітів про роботу Держекоінспекції в Львівській області у 1 півріччі 2008 року

Працівники структурних підрозділів

Липень

Аналіз інспекційної, інформаційної та адміністративної діяльності з метою оптимізації роботи
Організація регулярного підвищення кваліфікації співробітників.

сектор роботи з кадрами, планування, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

Протягом кварталу

Підвищення кваліфікації співробітників
Проведення роботи з резервом кадрів

Протягом кварталу

Підготовка резерву працівників
Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.

Протягом кварталу

Заміщення вакантних посад
Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва і додержання встановлених правил ведення обліку

Відділ бухгалтерського обліку та адміністративно-господарського забезпечення

Протягом кварталу

Організація та оптимізація роботи Держекоінспекції в Львівській області
Адміністративно-господарське забезпечення роботи інспекції

Протягом кварталу
Х
Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Здійснення екологічного та радіаційного контролю на кордоні, в зоні діяльності митниць призначення і відправлення.

Відділ екоконтролю та радіаційної безпеки в пунктах пропуску через державний кордон
Постійно ^ Ефективний контроль за імпортом/експортом товарів що можуть становити небезпеку для довкілля України і Львівщини зокрема.Проведення інструментально-лабораторного контролю об’єктів довкілля Львівської області та моніторингових досліджень

Відділ інструментально-лабораторного та радіаційного контролю
Постійно
Оцінка стану навколишнього природного середовища та оперативне реагування
Проведення інструментально-лабораторного контролю при виникненні надзвичайних ситуаційПри НС
Оперативна оцінка ситуації для прийняття управлінських рішень з метою ліквідації надзвичайної ситуації та запобігання її виникнення в майбутньому
^ Водні ресурси:


Перевірки додержання вимог водоохоронного законодавства при експлуатації каналізаційних очисних споруд , виявлення несанкціонованих скидів зворотних вод у водойми.

КП” Дрогобичводоканал”

КП Радехівводоканал”

МКП” Сокальське ВКГ”

КП “ Стрий водоканал”

КП “ Кам”янка_-Бузьке ВКГ”

КП” Червоноградводоканал”

КП” Моршинводоканал”

КП” Енергія- Новий Розділ”

Очисні споруди смт. Старий Розділ

Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходамиЛипень

Серпень

Вересень

Липень

Вересень

Вересень

Серпень

Серпень

Вересень

Додержання вимог природоохоронного законодавства водогосподарськими підприємствами області.
Перевірка додержання вимог природоохоронного законодавства в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водойм басейну р. Дністер і Зах. Буг.

На території Миколаївського, Жидачівського , Дрогобицького,Турківського,Пустомитівського, Сокальського, Радехівського, Буського, Кам”янка- Бузького районів
Протягом кварталуПеревірка додержання вимог природоохоронного законодавства при експлуатації водокористувачами поверхневих водозаборів:

КП “ Мостиське ВКГ”
Протягом кварталуПроведення повних (комплексних) перевірок

додержання вимог природоохоронного законодавства на об`єктах АПК (спиртові заводи, м'ясо та молокопереробні підприємства)

Комарнівський сирзавод

СП” Скомекс”

Вороблевицький м”ясоцех

Сторонибабський спиртзавод

Великолюбінський спиртзаводСерпень

Липень

Серпень

Вересень

Вересень
Перевірки додержання вимог водоохоронного законодавства при експлуатації ставків для риборозведення на території області.
Протягом кварталу^ Земельні ресурси


Проведення перевірок додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання та будівельними організаціями на території Львівської області:

Будівельна Корпорація „Карпатбуд”

Будівельна Корпорація “Комфортбуд”

Відділ екологічного контролю за використанням земельних ресурсів та надр
Протягом кварталу
Додержання вимог природоохоронного законодавства при використанні земельних ресурсів.
Проведення вибіркових перевірок додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та виконавчої влади в процесі регулювання земельних відносин:

проведення спільних перевірок додержання вимог природоохоронного та земельного законодавства при виділенні земельних ділянок для індивідуального та промислового будівництва на території Львівської області;

спільні перевірки щодо цільового використання земель.
Протягом кварталуПроведення перевірок законності користування земельними ділянками під полігонами твердих побутових відходів у Львівській області:

- Дрогобицький р-н;
Протягом кварталуПроведення перевірок додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водойм на території Бродівського району.
Протягом кварталуПроведення перевірок додержання вимог чинного земельного та природоохоронного законодавства при використанні умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву і своєчасного проведення рекультивації порушених земель.
Протягом кварталуПеревірки додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства фермерськими спілками Жидачівського та Золочівського районів.
Протягом кварталуПеревірка додержання вимог Закону України „Про охорону земель” на:

підприємствами харчової промисловості;

підприємства деревообробної промисловості.
Протягом кварталуНадра


Перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства при видобутку корисних копалин:

Бориславська озокеритова шахта

Східницьке родовище мінвод

ТОВ “1 травня” (Волощанська ділянка торфу)

МПП “Естет” (Демнянське родовище вапняку)

Сколівське кар”єроуправління

ТОВ “Парі”

АПП “Львівське”

ТОВ “Укрспецзамовлення”

ТОВ “Трубопласт”

КП “Теребля”

СП “Бориславська нафтова компанія”

Відділ екологічного контролю за використанням земельних ресурсів та надр
Протягом кварталу
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства при використанні надр.
^ Атмосферне повітря


Підприємства деревообробної промисловості

Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства
ТзОВ «Дерев’яний дім»

Серпень
ВАТ «Конвеєр», та підприємства

на території заводу

Липень

УТОГ «Явір», м. Броди

Серпень
ДП «Сколівський лісгосп»

Липень
ТзОВ «Ельпласт-Львів», м. Городок

Серпень
ПП «Інсталпласт-ХВ», м. Городок

Липень
СП «Писанка», м. Городок

Серпень
МПП «Україна», Кам’янка-Бузький район

Липень
ВАТ «Меблевий комбінат», м. Стрий

Серпень
ДП «Львівський комбінат хлібопродуктів»

Липень
^ Підприємства промислових будівельних матеріалівТзОВ «Львівський бетон», м. Львів

Липень
ВАТ «Розвадівський завод силікатної цегли»

Серпень
АБЗ «Львівоблавтодор»-Львівська область

Липень
ДП «Львівський завод ЗБВ №769», м. Львів

Серпень
ЛКП ШРП Шевченківського району

Липень
^ Рослинний світ
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Стрийське ДЛГП „Галсільліс”

Відділ контролю біоресурсів та ПЗФ


Протягом кварталуМиколаївське ДЛГП „Галсільліс”
ДП „Стрийський лісгосп”
Золочівське ДЛГП „Галсільліс”
Кам’янко-Бузьке ДЛГП „Галсільліс”
Сокальське ДЛГП „Галсільліс”
Буське ДЛГП „Галсільліс”
ДП „Боринський лісгосп”
Бродівське ДЛГП „Галсільліс”
^ Природо-заповідний фонд


Національний природний парк „Яворівський”

Відділ контролю біоресурсів та ПЗФ

Протягом кварталу
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Ландшафтний заказник „Бердо”
Ландшафтний заказник „Пікуй”
Дендропарк „Рудківський”
Ботанічний заказник “Волицький”
Національний природний парк „Сколівські Бескиди”
Здійснення державного контролю на територіях та об’єктах ПЗФ місцевого значення:
Стрийського району
Турківського району
Мостиського району
Старосамбірського району
^ Тваринний світ


ТВМР ЗРУ мисл. госп. „Краківець”

Відділ контролю біоресурсів та ПЗФ
Протягом кварталу
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства
ТВМР ЗРУ мислю.госп.„ Майдан”
ДП „Сколівське ЛГ” (мисл. гос-во)
ФСТ „Динамо” мисл.госп.”Прикордонник”
ФСТ „Динамо” мисл.госп.”Янів”
ТзОВ МГ „Дністер”
Стрийська р/о УТМР
Перевірка приписів згідно попередніх актів перевірок стану ведення мисливського господарства користувачів мисливських угідь.
Відходи:


ВАТ «Конвеєр»

Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами
Протягом кварталу
Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства
ТзОВ «Конвеєр»
ТзОВ «Дерев’яний дім»
ВАТ «Львівхолод»
ДП «Сколівський лісгосп»
ДП «Вузлівський спиртовий завод»
Сміттєзвалище м. Км.-Бузька
ТзОВ «Ельпласт Львів»
ПП «Інсталпласт ХВ»
СП «Писанка»
Місця зберігання імпортованих гудронів та модифікаторів МГ на території області
Автомобільний дім Львів Опель
ВАТ «ЛьвівХім»
ВАТ «Львівська тютюнова фабрика»
Організація та проведення перевірок у галузі ОНПС спільно з правоохоронними та іншими контролюючими органами
Рослинний світ:

Відповідно до плану спільних перевірок з прокуратурою, в т. ч. на вимогу
^ Відділ контролю біоресурсів та ПЗФ
Протягом кварталу

Координація інспекційної діяльності з питань державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.
^ Тваринний світ:

Мисливські угіддя в Львівській області, користувачі мисливських угідь.
^ Рибні ресурси:

Водні рибальські угіддя в Львівській області.
Надра:

Спільно з органами геологічного контролю перевірка цілісно-майнових комплексів ліцензійних об’єктів
^ Відділ екоконтролю за використанням земельних ресурсів та надр
На вимогу
^ Водні ресурси:

Спільно з Львівським обласним управлінням водного господарства „ Облводгосп” проведення перевірок щодо достовірності ведення державного водообліку за формою 2 ТП- водгосп водокористувачами області
^ Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами
2 квартал
^ Земельні ресурси:

Проведення вибіркових перевірок додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та виконавчої влади в процесі регулювання земельних відносин:

проведення спільних перевірок додержання вимог природоохоронного та земельного законодавства при виділенні земельних ділянок для індивідуального та промислового будівництва на території Львівської області;

спільні перевірки щодо цільового використання земель.
^ Відділ екоконтролю за використанням земельних ресурсів та надр спільно із Управлінням з контролю за використанням та охороною земель у Львівській області
Згідно з планом спільних перевірок
Атмосферне повітря

Промислові та автотранспортні підприємства


Відділ контролю атмосферного повітря, водних об’єктів та поводження з відходами
На вимогу


Начальник Державної екологічної інспекції в Львівській області Ягоцький О.П.


Стрищак

Ярема 238 73 70
еще рефераты
Еще работы по разное