Реферат: Шевченківський районний суд м. Львова


Шевченківський районний суд м.Львова

  Справа № 2-2149/11

Р І Ш Е Н Н Я  

іменем України

          19 липня  2011р.  Шевченківський районний   суд  м. Львова

в складі:   головуючого - судді                Донченко Ю.В.

                при секретарі                            Патинок О.П.

 за участю

позивача                                                     ОСОБА_1

представника відповідача                         ОСОБА_2

представників 3-іх осіб                             ОСОБА_3, ОСОБА_4

 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до акціонерного комерційного банку «Трансбанк», третіх осіб Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк", Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світ» про спонукання до вчинення дій,

 у с т а н о в и в:

               01.07.2011р. позивач  ОСОБА_1 звернулась в Шевченківський районний суд м. Львова з позовом до акціонерного комерційного банку «Трансбанк», третіх осіб Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк", Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світ», просить суд винести рішення, яким передати створений Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» «Фонд фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 в управління Публічного акціонерного товариства «Європейський газовий банк», перевести з Акціонерного комерційного банку «Трансбанк» на Публічне акціонерне товариство «Європейський газовий банк» yci права та обов'язки управителя «Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 щодо довірителів та забудовника (ТзОВ НВП «СВІТ»), зазначеного ФФБ, на підставі чого: замінити акціонерний комерційний банк «Трансбанк» - управителя «Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 на Публічне акціонерне товариство «Європейський газовий банк» у Типових Правилах ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1, затверджених Протоколом правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 року; в Генеральній угоді № 04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р. та додаткових угодах до неї; у договорі доручення № 04-ФФБ від 21.12.2006р., у договорі уступки майнових прав № 04-ФФБ від 21.12.2006р., в договорі іпотеки від 21.12.2006р.; у договорі про внесення змін до Договору іпотеки від 07.03.2009 року;  - зобов»язати Акціонерний комерційний банк «Трансбанк» перерахувати на рахунок ФФБ виду «А», який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Європейський газовий банк» кошти, що були залучені Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» від довірителів ФФБ виду «А», але не були перераховані на фінансування будівництва забудовнику в сумі 202,11 грн. з поточного рахунку фонду фінансування будівництва виду «А» №  26014305010003.980 в ЗРФ АКБ «Трансбанк», а також кошти оперативного резерву фонду ФФБ виду «А» в сумі 26 393,45 грн. з рахунку оперативного резерву №  26014305010003.980 в ЗРФ АКБ «Трансбанк»; - зобов'язати акціонерний комерційний банк «Трансбанк» передати за актом-прийому передачі Публічному акціонерному товариству «Європейський газовий банк»  майнові права на об'єкти інвестування, що були передані йому ТЗОВ НВП «СВІТ» (забудовником) на виконання умов Генеральної угоди №04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р.; -  зобов'язати акціонерний комерційний банк «Трансбанк» передати Публічному акціонерному товариству «Європейський газовий банк» вci документи щодо здійснення прав та обов'язків управителя ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 в тому числі, але не виключно: оригінал Типових Правил ФФБ виду «А» будинку по вул. Щурата-Дж.Ленона у м Львові (корпус № 45) затверджених протоколом правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 року, оригінал Генеральної угоди №04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р. з усіма додатками та додатковими угодами, договір доручення № 04-ФФБ від 21.12.2006 року; договір уступки майнових прав № 04-ФФБ від 21.12.2006 року; договір іпотеки від 21.12.2006 року; договір про внесення змін до договору іпотеки від 07.03.2009 року; нотаріально завірені копії договорів з довірителями про участь у ФФБ виду «А», оригінали інших договорів, укладених з АКБ «Трансбанк», як управителем ФФБ виду «А» однієї блок-секії «Г» житлового будинку по АДРЕСА_1, перелік довірителів з зазначенням сум та дат сплати ними внесків, оригінали відомостей про підтвердження обсягу замовлення на будівництво об»єкту з моменту створення ФФБ виду «А», стягнути з відповідача судові витрати. В обгрунтування своїх вимог позивач вказала, що згідно протоколу правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 року було прийнято рішення про створення Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 та затверджено типові правила даного ФФБ. 21.12.2006 року між АКБ «Трансбанк» та ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Світ» укладено Генеральну угоду № 04-ФФБ між управителем ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 та забудовником, відповідно до якої, відповідач створює ФФБ та замовляє Забудовнику ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Світ»  збудувати згідно затвердженого проекту об»єкт будівництва – одну блок-секцію «Г» будинку по АДРЕСА_1, ввести її в експлуатацію та передати об»єкти інвестування установникам ФФБ у встановлені строки та на умовах визначених угодою та правилами ФФБ. 10.09.2009 року між нею та відповідачем укладено договір про учать у ФФБ № 12\04 ФФБ. Рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.10.2009 року № 836 погоджено акт готовності до експлуатації багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ( 1-ша черга секції Г, Д, Е ), після чого про це було повідомлено Західну регіональну філію АКБ «Трансбанк». Згідно п. 6.4.3. Типових правил ФФБ виду «А», довіритель протягом 20 календарних днів після введення об»єкта будівництва в експлуатацію та надання довідки БТІ технічної документації здійснює остаточні розрахунки та обмінює в Управителя Свідоцтво про участь у ФФБ на довідку. Довідка є документом, підписаним уповноваженою особою Управителя, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об»єкта інвестування. Таких остаточних розрахунків АКБ «Трансбанк» з позивачем не було проведено, оскільки згідно з відповідними  Постановами Національного Банку України від 28.02.2009р. № 97 було введено у АКБ «Транбанк» тимчасового адміністратора та встановлено мараторій на задоволення вимог кредиторів на шість місяців. Постановою НБУ з 01.03.2010р. відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АКБ «Трансбанк». 03.06.2010р. на адресу позивача скеровано лист ПАТ «Єврогазбанк», який надійшов на ім»я ТзОВ «НВП «Світ», яким проінформоано про те, що ПАТ «Єврогазбанк» погодився прийняти на себе обов’’язки управителя /лист ПАТ «Єврогазбанк» №895-6.1.2-6 від 03.06.2010р./ за умови наявності відповідного судового рішення, що і стало підставою до звернення в суд з позовом. Просить позов задоволити в повному об»ємі.

           В судовому засіданні  позивач ОСОБА_1 в повному обсязі підтримала позовні вимоги та дала аналогічні пояснення тим, які викладені у позові.

           Представник відповідача ОСОБА_2 в судовому засіданні позовні вимоги визнав, вказавши, що такі обгрунтовні та підставні, також доповнив, що  протоколом правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 р. був створений фонд фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1. Між сторонами були укладені відповідні договори, передбачені Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Через важкий фінансовий стан АКБ «Трансбанк» не зміг належно виконувати функції та обов'язки управителя ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1, тому Постановою правління НБУ № 101 від 01.03.2010р. з 02.03.2010р. було відкликано банківську ліцензію АКБ «Трансбанк», у зв'язку iз чим останній не має можливості виконувати функції управителя даного фонду.

           Представник  третьої особи ПАТ «Європейський газовий банк» ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що  позовні вимоги є підставні, просить суд задовольнити  зазначений позов в повному обсязі, так як підтвердив свою згоду прийняти на себе обов'язки Управителя фонду за умови перерахування Ліквідатором АКБ «Трансбанк» залишку коштів на рахунках ФФБ даного фонду на відповідні рахунки, які будуть відкриті в ПАТ «Європейський газовий банк» та передачі оригіналів відповідних документів.

           Представник  третьої особи ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Світ»  ОСОБА_4 вказав, що позовні вимоги є підставними і при винесенні рішення покладається на суд.

          Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши зібрані по справі докази, з’ясувавши дійсні обставини справи, суд, дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

          Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003р. рішенням правління АКБ «Трансбанк» (протокол від 02.08.2006р. № 30) було створено Фонд фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 та затверджено Типові правила Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1.

         21.12.2006р. між АКБ «Трансбанк» (управителем)  та ТзОВ НВП «СВІТ» (забудовником) було укладено Генеральну угоду № 04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником, відповідно до якої управитель створює ФФБ та замовляє забудовнику збудувати згідно затвердженого проекту об'єкт будівництва - одну блок-секцію «Г» житлового будинку по АДРЕСА_1, ввести її в експлуатацію та передати об‘єкти інвестування установникам ФФБ у встановлені строки та на умовах визначених цією Генеральною угодою та Правилами ФФБ.

         Kpiм того, на виконання вимог ст. 10 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» в системі функціонування ФФБ виду «А», в забезпечення виконання зобов‘язань забудовника за Генеральною угодою  № 04-ФФБ від 21.12.2006р. між відповідачем (управителем) та забудовником були укладені договір уступки майнових прав від 21.12.2006р.  № 04-ФФБ; договір доручення від 21.12.2006р. № 04-ФФБ; договір іпотеки посвідчений 21.12.2006р. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в peєcтpi за №6173 (із змінами внесеними договором про внесения змін та доповнень до договору іпотеки, посвідченого 07.03.2009р. приватним нотapiycoм Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6).

           Постановою Правління НБУ № 97 від 28.02.2009р. для стабілізації діяльності АКБ «Трансбанк» з 02.03.2009р. було введено у АКБ «Трансбанк» тимчасового адміністратора та встановлено мораторій на задоволення вимог кредиторів на шість місяців. Дія цього мораторію продовжувалась. Так, постановою НБУ від 02.12.2009р. № 716 дію мораторію на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» було продовжено шляхом уведення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів з 03.12.2009р. до 03.02.2010р.. Постановою НБУ №101 від 01.03.2010р. з 02.03.2010р. відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АКБ «Трансбанк».

           Таким чином, Управитель ФФБ АКБ «Трансбанк» у зв'язку із стійкою фінансовою неспроможністю, ліквідацією та втратою ліцензії на банківську діяльність, не може виконувати функції Управителя ФФБ, які необхідні для завершення передачі об'єктів інвестування довірителю позивачу ОСОБА_1, закриттю ФФБ та інших функцій, передбачених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нepyxoмiстю», Правилами ФФБ, Генеральною угодою.

           Відповідач зазначені обставини визнав, а таке визнання позову не суперечить законодавству та не порушує чиїх-небудь прав i охоронюваних законом інтересів. Доказів зворотнього, суду не надано.

             При цьому, відповідно до довідки від 21.07.2010р. №1426/11-1 виданої ЗРФ АКБ «Трансбанк» у м.Львові на поточному рахунку фонду фінансування будівництва виду «А» №26014305010003.980 залишилися кошти в сумі 202,11 грн. та на рахунку оперативного резерву № 26019305510003.980 залишилися кошти в сумі 26 393,45  грн.

           Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.10.2009р. № 836 погоджено акт гoтовності до експлуатації багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 (1-а черга, секції Г, Д, Е).

           З позивачем - довірителем ОСОБА_1 (Договір про участь у ФФБ виду «А» від 10.09.2006р. № 12/04-ФФБ) не були вчасно проведені остаточні розрахунки, через що вона не отримала від Відповідача довідку про остаточні розрахунки i як наслідок Забудовник не передав Позивачу за актом прийому-передачі квартиру та не оформив на неї право власності.

           Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України - зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та актів чинного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Однак, матеріали справи свідчать про невиконання відповідачем своїх договірних обов'язків.

          Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтерсів, зокрема, є зміна правовідношення та припинення правовідношення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

          Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника. В разі ліквідації управителя ФФБ кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ і спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до управителя ФФБ згідно з Правилами ФФБ.

          Kpiм цього, згідно iз ч.ч. 1, 2 ст. 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї iз сторін у paзi icтотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мipoю позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.  

    

           Згідно iз ч. ч. 1, 2, 4 ст. 652 ЦК України, у paзi істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає iз cyтi зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведения договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності які від неї вимагалися; виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін i позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; із cyтi договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. Матеріали справи свідчать, а сторони визнають наявність таких обставин у даному випадку.

          Відповідно до ст. 653 ЦК України, у разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. Згідно iз ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права та інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Враховуючи наведене, позов слід задовольнити.

          Керуючись ст. ст. 3, 10, 11, 60, 88, 209, 212, 215                                         ЦПК України, ст. ст. 525, 526, 651, 653 ЦК України, Законом України «Про фінансово-кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-4 від 19.06.2003р., Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд

 в и р і ш и в:

           Позов задовольнити.

            Передати «Фонд фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1, створений Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» (код ЄДРПОУ 16293211, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3), в управління iншій фінансовій установі - Публічному акціонерному товариству «Європейський газовий банк» (код ЄРПОУ 34693790, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). Перевести з Акціонерного комерційного банку «Трансбанк» на Публічне акціонерне товариство «Європейський газовий банк» yci права та обов'язки управителя «Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 щодо довірителів та забудовника (ТзОВ НВП «СВІТ», код ЄДРПОУ 23266870, зареестрованого за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 9) зазначеного ФФБ, на підставі чого: замінити акціонерний комерційний банк «Трансбанк» - управителя «Фонду фінансування будівництва виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 на Публічне акціонерне товариство «Європейський газовий банк» у Типових Правилах ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1, затверджених Протоколом правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 року; в Генеральній угоді № 04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р. та додаткових угодах до неї; у договорі доручення № 04-ФФБ від 21.12.2006р., у договорі уступки майнових прав № 04-ФФБ від 21.12.2006р., в договорі іпотеки від 21.12.2006р.; у договорі про внесення змін до Договору іпотеки від 07.03.2009 року;  - зобов»язати Акціонерний комерційний банк «Трансбанк» перерахувати на рахунок ФФБ виду «А», який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Європейський газовий банк» кошти, що були залучені Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» від довірителів ФФБ виду «А», але не були перераховані на фінансування будівництва забудовнику в сумі 202,11 грн. з поточного рахунку фонду фінансування будівництва виду «А» №  26014305010003.980 в ЗРФ АКБ «Трансбанк», а також кошти оперативного резерву фонду ФФБ виду «А» в сумі 26393,45 грн. з рахунку оперативного резерву №  26014305010003.980 в ЗРФ АКБ «Трансбанк»; - зобов'язати акціонерний комерційний банк «Трансбанк» передати за актом-прийому передачі Публічному акціонерному товариству «Європейський газовий банк»  майнові права на об'єкти інвестування, що були передані йому ТЗОВ НВП «СВІТ» (забудовником) на виконання умов Генеральної угоди №04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р.; -  зобов'язати акціонерний комерційний банк «Трансбанк» передати Публічному акціонерному товариству «Європейський газовий банк» вci документи щодо здійснення прав та обов'язків управителя ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 в тому числі, але не виключно: оригінал Типових Правил ФФБ виду «А» будинку по АДРЕСА_1 затверджених протоколом правління АКБ «Трансбанк» № 30 від 02.08.2006 року, оригінал Генеральної угоди №04-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 21.12.2006р. з усіма додатками та додатковими угодами, договір доручення № 04-ФФБ від 21.12.2006 року; договір уступки майнових прав № 04-ФФБ від 21.12.2006 року; договір іпотеки від 21.12.2006 року; договір про внесення змін до договору іпотеки від 07.03.2009 року; нотаріально завірені копії договорів з довірителями про участь у ФФБ виду «А», оригінали інших договорів, укладених з АКБ «Трансбанк», як управителем ФФБ виду «А» однієї блок-секії «Г» житлового будинку по АДРЕСА_1, перелік довірителів з зазначенням сум та дат сплати ними внесків, оригінали відомостей про підтвердження обсягу замовлення на будівництво об»єкту з моменту створення ФФБ виду «А».

            Провести остаточний розрахунок з Довірителем ОСОБА_1 на підставі даних БТІ відповідно до Правил ФФБ виду «А» однієї блок-секції «Г» будинку по АДРЕСА_1 та Договору про участь у ФФБ виду «А»  № 12/04-ФФБ від 10.09.2006р. та видати довідку про остаточні розрахунки для представления її Забудовнику для подальшого оформления права власності на закріплений за нею об'єкт інвестування.

           Стягнути в користь ОСОБА_1 з ліквідатора акціонерного комерційного банку "Трансбанк" ОСОБА_7 - 120/сто двадцять/грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 51/п’ятдесят одну/ грн. судового збору.

           На рішення Шевченківського районного суду м. Львова може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області через Шевченківський районний суд м. Львова протягом 10 днів з дня проголошення рішення.  

 

Суддя:
Ю. В. Донченко
еще рефераты
Еще работы по разное