Реферат: Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2012-2017 рокиПРОЕКПпТ
УКРАЇНА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
____________17______ сесія________VI________скликання


РІШЕННЯ


від 28.12.2011_№ 286-17/VI

м. Дніпродзержинськ


Про затвердження Програми

соціального захисту населення

міста на 2012–2017 роки


З метою надання адресної соціальної допомоги найбільш нужденним верствам населення, спрощення механізму її призначення, вдосконалення цілісної системи соціального захисту громадян, ураховуючи рішення обласної ради від 18.12.2009 №645-222/V «Про Програму забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області
на 2010 – 2014 роки», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Програму соціального захисту населення міста
на 2012–2017 роки (додаток 1).

1.2. Перелік заходів Програми соціального захисту населення міста
на 2012–2017 роки (додаток 2).

1.3. Порядок надання пільговим категоріям мешканців міста додаткової пільги щодо забезпечення мобільним зв’язком (додаток 3).

1.4. Розрахунок фінансування щодо соціального захисту сімей воїнів, загиблих в Афганістані (додаток 4).

1.5. Положення про надання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради адресної допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського бюджету (додаток 5).

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Посилаєва) забезпечити виконання Програми соціального захисту населення міста
на 2012–2017 роки.


2

3. Головному фінансовому управлінню (Шевченко) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою соціального захисту населення міста на 2012–2017 роки в межах коштів, затверджених рішенням про міський бюджет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на управління праці
та соціального захисту населення міської ради (Посилаєва), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління охорони здоров’я міської ради Логінова С.В., контроль – на постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради (Дяченко).


Міський голова С.О.САФРОНОВ


Додаток 1

до рішення міської ради

від 28.12.2011 №286-17/VI


ПРОГРАМА

соціального захисту населення міста на 2012–2017 роки


В основу Програми соціального захисту населення міста
на 2012–2017 роки (далі – Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в державі, а також досвід роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради, отриманий у процесі реалізації попередніх міських програм.

При розробленні Програми використано рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, пропозиції постійних депутатських комісій, управління праці та соціального захисту населення міської ради та громадських організацій міста.

Особливість Програми полягає в тому, що її розділи сформовані за принципом реалізації заходів, передбачених для надання різних видів соціальної допомоги та підтримки окремих соціальних груп населення та громадян міста, які особисто потребують уваги з боку влади у вирішенні своїх індивідуальних проблем.

^ 1. Характеристика Програми

У місті Дніпродзержинськ проживає понад 250 тисяч осіб, з яких:

- більше 10,5 тисяч ветеранів війни;

- 655 інвалідів війни;

- близько 23 тисячі ветеранів праці;

- близько 22 тисяч дітей війни;

- 1,9 тисяч громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 283 дітей;

- 9 тисяч інвалідів, з яких 705 дітей-інвалідів.

У роботі над Програмою, у першу чергу, враховувалися наведені нижче обставини:

Реально сформовано соціально-економічні умови, через які все більша кількість громадян знаходиться за межею бідності, а також необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення, що дозволить реально підтримати життєздатність найбільш соціально вразливих мешканців міста.

До цих напрямів належать:


2

- надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпеченим верствам населення, зокрема з числа ветеранів війни та праці, самотніх пенсіонерів
і інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо;

- забезпечення матеріальної і натуральної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою і важкою хворобою, пожежею, катастрофою та ін.;

- підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів, діяльність яких має соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального партнерства між владою
та суспільством.

^ 2. Головний розробник Програми

Головним розробником Програми є управління праці та соціального захисту населення міської ради.

3. Мета Програми

Мета Програми – поліпшення рівня життя, соціального, побутового, медичного обслуговування соціально вразливих верств населення міста.

^ 4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних соціальних програм, а саме:

1.1. Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги.

1.2. Облаштування житлових будинків (квартир), де мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, обладнанням для створення
умов безперешкодного доступу.

2. Реалізація додаткових, до встановлених законодавством, гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпеченого населення міста;

3. Використання можливостей міського бюджету для фінансування загальноміських заходів, пов'язаних із соціальним захистом населення,
а також формуванням у населення міста поваги до історичних подій, збереженням пам'яті про тих, хто віддав своє життя, захищаючи Батьківщину, вихованням нових поколінь на прикладах глибокого патріотизму, самовідданого служіння своєму народові;

4. Об'єднання розрізнених зусиль громадських організацій міста щодо розповсюдження серед населення соціальної інформації;

5. Залучення громадськими організаціями та територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спонсорських коштів для спільної реалізації окремих напрямків Програми;

6. Забезпечення утримання комунальних установ соціальної сфери.

3

^ 5. Обсяги коштів з міського бюджету на соціальний

захист окремих категорій населення міста

Фінансування заходів Програми (додаток 2 до рішення) затверджується сесією міської ради щорічно в межах передбачених міським бюджетом на відповідний рік видатків на ці витрати.

^ 6. Основні джерела фінансування Програми

Основними джерелами фінансування програми є:

- міський бюджет;

- інші джерела згідно з чинним законодавством.

^ 7. Організація контролю за виконанням Програми

Організацію контролю за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради.


Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА

Додаток 2

до рішення міської ради від 28.12.2011 №286-17/VI


^ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Програми соціального захисту населення міста на 2012–2017 роки
п/п

Зміст заходу

Підстава для проведення заходу,
чинний документ

Відповідальні виконавці

^ 1. Натуральна допомога мешканцям міста, які потребують підтримки

1.1.

Надання натуральної допомоги малозахищеним верствам населення міста та до знаменних дат, в т.ч. касове обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

1.2.


Придбання подарунків дітям-інвалідам, організація і проведення новорічних свят

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»


Управління праці та соціального захисту населення міської ради

^ 2. Міські заходи, присвячені знаменним датам

2.1.

Проведення міських заходів
до знаменних дат

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення

^ 3. Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів

3.1.

Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів у т.ч. для проведення міських заходів до знаменних дат

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанова КМУ від 02.03.2011 № 175 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів», постанова КМУ від 02.03.2011 № 176 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

^ 4. Надання додаткових гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозахищеним мешканцям міста

4.1.

Надання інвалідам по зору I та II груп пільг у розмірі 50% на оплату послуг з холодного водопостачання

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради
та водовідведення, телефонної абонентної плати4.2.

Надання одноразової допомоги готівкою на придбання додаткової тонни вугілля по пільговій вартості 50%
учасникам ВВВ, членам сім’ї померлого (загиблого) учасника ВВВ, постраждалим від аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб
та їх соціальний захист»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

4.3.
^ Звільнення від оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію та газ сімей загиблих воїнів-афганців та матері інваліда-афганця Петрова В.М.
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення міської ради від 06.01.2001 № 292-16-ХХІІІ «Про звільнення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію та газ сімей загиблих воїнів-афганців та матір інваліда-афганця Петрова В.М.»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

4.4.

Надання пільг у розмірі 50 % почесним громадянам міста, які зареєстровані і проживають у місті, на оплату за житло та комунальні послуги, електроенергію, газ та телефонної абонентської плати

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

4.5.

Надання пільг у розмірі 50 % потерпілим у трамвайній аварії 02.07.1996, які зареєстровані і проживають у місті, на оплату за житло та комунальні послуги, електроенергію, газ та телефонної абонентської плати

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

4.6.

Забезпечення інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни мобільним зв’язком

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення міської ради від 27.06.07 №214-12/V «Про внесення змін до Програми соціального захисту населення міста на 2007 – 2011 роки»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

4.7.

Додаткові гарантії соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( до 18 років),
які перебувають в державних закладах та неповнолітніх, що навчаються у навчальних закладах за денною формою ( до 23 років) і мають у місті житло на праві власності, що не використовується, шляхом оплати поточних платежів та погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», рішення виконкому міської ради від 11.11.2009 №559 «Про встановлення додаткових гарантій соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5. Інші видатки

5.1.

Надання одноразової
та щоквартальної матеріальної грошової допомоги на лікування, придбання ліків у комерційних аптеках, одягу та побутових речей, ремонт квартир тощо сім’ям загиблих в Афганістані воїнів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Бухгалтерія міської ради

5.2.
Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім’ям, в яких виховуються діти-інваліди, прикуті до ліжка, і сім’ям, в яких виховується двоє і більше дітей-інвалідів
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

Бухгалтерія міської ради

5.3.

Оздоровлення ветеранів праці у санаторії «Дніпровський»

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (ст.7)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.4.

Витрати, пов’язані з похованням почесних громадян міста

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), рішення міської ради від 23.05.2004 №348-15/ХХІV «Про Положення про почесне громадянство міста Дніпродзержинськ» (зі змінами)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.5.

Забезпечення засобами реабілітації, протезними виробами та товарами першої необхідності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.6.

Транспортні витрати, пов’язані з перевезенням дітей, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, до оздоровчих закладів

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.7.
^ Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, в т. ч. поштові витратиЗакони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.8.

Виплата разової натуральної допомоги особам, яким виповнилося 100, 105, 110 років

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)


Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.9.

Забезпечення хворих на туберкульоз продуктовими наборами та засобами особистої гігієни

Закони України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.10.

Привітання почесних громадян міста та героїв соціалістичної праці з ювілейними
та знаменними датами

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

5.11.

Облаштування житлових будинків (квартир), де мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, обладнанням для створення умов безперешкодного доступу

Постанова КМУ від 29.07.2009 №784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна»

Управління капітального будівництва міської ради

^ 6. Утримання комунальних установ соціальної сфери

6.1.

Утримання комунальної установи «Будинок нічного перебування»

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.34), «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»

Управління праці та соціального захисту населення міської радиСекретар міської ради О.В. РУКАВІШНІКОВА

Додаток 3

до рішення міської ради

від 28.12.2011 №286-17/VI _

ПОРЯДОК

надання пільговим категоріям мешканців міста

додаткової пільги щодо забезпечення мобільним зв’язкомПорядок надання пільговим категоріям мешканців міста додаткової пільги щодо забезпечення мобільним зв’язком (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення мобільним зв’язком у разі відсутності технічної можливості телефонізації житла.

Право на надання додаткової пільги за рахунок коштів міського бюджету мають мешканці міста Дніпродзержинськ з числа ветеранів війни
та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, які проживають у місцях, де відсутні технічні умови для телефонізації житла, і перебувають на черзі в підприємстві міського зв’язку на встановлення стаціонарного телефону згідно з чинним законодавством України.

Надання зазначеній категорії громадян додаткової пільги щодо забезпечення мобільним зв’язком здійснюється через Дніпродзержинську міську організацію ветеранів України, міську раду інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил України (далі – організації), управлінням праці та соціального захисту населення міської ради згідно з обліком в Центрі електрозв’язку №3 ВАТ «Укртелеком» відповідно до наданих заявниками документів, передбачених чинним законодавством.

При користуванні мобільним зв’язком за пільговиком зберігається черга на встановлення стаціонарного телефону в Центрі електрозв’язку №3 ВАТ «Укртелеком».

Сума щомісячної грошової компенсації на отримання послуг мобільного зв’язку на одного користувача становить 25 гривень.

6. Виплата щомісячної грошової компенсації на отримання послуг мобільного зв’язку здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення міської ради шляхом грошового переказу на особові рахунки кожного користувача через установи Ощадбанку України.

7. Для здійснення обліку організації, управління праці та соціального захисту населення міської ради щомісяця формують реєстр громадян, які одержали грошову компенсацію на отримання послуг мобільного зв’язку.

8. У разі смерті абонента грошова компенсація на отримання послуг мобільного зв’язку за рахунок коштів міського бюджету припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулися зміни.


Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА

Додаток 4

до рішення міської ради

від 28.12.2011 №286-17/VI


РОЗРАХУНОК
фінансування щодо соціального захисту

сімей воїнів, загиблих в Афганістані№ п/п

П. І. Б.

Родинні стосунки

Доплата

за загиблого

Одноразова грошова допомога на сім’ю

Всього на рік

на квартал

на рікКонорова

Ніна Петрівна

мати

400

1600

4000

5600


^ Лікар Катерина Іванівна
мати

400

1600

4000

5600Білобров

Любов Олександрівна

вдова

400

1600

4000

5600Бурчак

Катерина Василівна

мати

400

1600

4000

5600Калістратова
Пелагея Денисівна

мати

400

1600

4000

5600Скляр

Микола Іванович

батько

400

1600

4000

5600Злуніцина

Валентина Яківна

мати

400

1600

4000

3600

Злуніцин

Ігор Костянтинович

батько

400

1600

3600Удовиченко

Галина Володимирівна

вдова

400

1600

4000

5600
Всього
3600

14400

32000

46400Дані для розрахунку:

1. Кількість сімей загиблих – 8.

2. Доплата за загиблого на квартал – 400 грн.

3. Грошова допомога на сім’ю – 4000 грн.


Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА

Додаток 5

до рішення міської ради

від 28.12.2011 №286-17/VI___


П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради

адресної допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського бюджету


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про надання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради адресної допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського бюджету (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, самотнім людям похилого віку, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, інвалідам, батькам дітей-інвалідів та іншим громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

1.2. Адресна допомога громадянам міста надається за рахунок коштів міського бюджету, передбаченого програмою соціального захисту населення міста, та виплачується у грошовому та натуральному вигляді. Під адресною допомогою маються на увазі такі види допомог:

1.2.1.Одноразова грошова допомога громадянам міста при екстремальній ситуації за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на програми соціального спрямування різного рівня.

1.2.2. Одноразова грошова допомога почесним громадянам міста, які постійно проживають поза його межами, для компенсації за проїзд до міста Дніпродзержинськ та в зворотному напрямку для участі в міських заходах.

1.2.3. Натуральна допомога громадянам міста у вигляді промислових товарів та продуктів харчування.

1.2.4. Натуральна допомога у вигляді ортопедичних виробів (протипролежневі матраци та подушки, ортопедичні валики).

1.3. Натуральна допомога у вигляді ортопедичних виробів може надаватися інвалідам та дітям-інвалідам з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі реабілітації чи висновком ЛКК.

1.4. Адресна допомога є одноразовою і може надаватися громадянам міста на підставі їх письмового звернення один раз на рік (у виняткових випадках – 2 рази на рік) по кожному з видів, ортопедичні вироби – не частіше одного разу на п’ять років.

1.5. Натуральна допомога у вигляді промислових товарів та продуктів харчування може надаватися громадянам – членам громадських організацій міста за клопотаннями керівників цих організацій з нагоди видатних і пам’ятних дат та у разі скрутного матеріального становища окремих членів організацій.

2

^ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОДЕРЖАННЯ

АДРЕСНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Облік заяв та приймання необхідних документів здійснюється відділом соціального захисту населення управління праці та соціального захисту населення міської ради, що надійшли від:

- громадян особисто;

- підприємств, установ та громадських організацій міста.

2.1.1. Громадяни міста надають такі документи у разі особистого звернення за одержанням натуральної допомоги:

а) промислових товарів та продуктів харчування:

- особисту заяву на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради із зазначенням повної адреси проживання (реєстрації) та статусу;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копії документів, які підтверджують статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства, а саме: довідку МСЕК про наявність інвалідності (для інвалідів), посвідчення (для ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, членів сім’ї загиблого учасника бойових дій, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони);

- інші документи, що підтверджують факти, зазначені у заяві.

б) ортопедичних виробів (протипролежневих матраців та подушок, ортопедичних валиків):

- особисту заяву на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради із зазначенням повної адреси проживання (реєстрації) та статусу;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію висновка МСЕК про встановлення інвалідності (для інвалідів), висновку ЛКК (для дітей-інвалідів);

- копія індивідуальної програми реабілітації або висновку ЛКК щодо потреби у забезпеченні ортопедичним виробом.

2.1.2. Підприємства, установи та громадські організації міста у разі звернення за одержанням для членів своїх організацій натуральної допомоги у вигляді промислових товарів та продуктів харчування надають такі документи:

- клопотання на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради за підписом керівника установи;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадян;

3

- копії документів, які підтверджують статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства, а саме: довідку МСЕК про наявність інвалідності (для інвалідів), посвідчення (для ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, членів сім’ї загиблого учасника бойових дій, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони).

^ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Надання натуральної допомоги заявникам здійснюється матеріально-відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення міської ради на підставі резолюції начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради за погодженням міського голови.

3.2. Надання натуральної допомоги здійснюється за пред’явленням заявником паспорта, у разі отримання допомоги законним представником інваліда чи іншої особи – за пред’явленням документа, що підтверджує його особу та повноваження законного представника.

3.3. Після видачі натуральної допомоги матеріально-відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення міської ради оформлюються відомість про отримання зазначеними у клопотанні громадянами натуральної допомоги та акт списання, які передаються до бухгалтерії управління праці та соціального захисту населення міської ради.


Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА
еще рефераты
Еще работы по разное