Реферат: Це аналіз лінгвістичного стилю чи стилю в мові. Визначення лінгвістичного стилю базується на різниці між мовою та іншими уявленими об’єктами


Аналіз художнього тексту

Аналіз художнього тексту – це аналіз лінгвістичного стилю чи стилю в мові. Визначення лінгвістичного стилю базується на різниці між мовою та іншими уявленими об’єктами. Мова відрізняється від усіх інших уявлених об’єктів завдяки своїй специфічній функції. Цією специфічною функцією є комунікація. Мова існує в мовленні та проявляється через мовлення. Лінгвостилістика займається природою та особливостями експресивних, оцінних та емотивних рис лінгвістичних одиниць.

Мета курсу — ознайомити студентів з основними поняттями теорії вербального мистецтва, навчити їх розуміти літературний твір, оцінювати специфіку його художньої організації та його роль у житті суспільства. Для цього необхідно не тільки досліджувати власне художню структуру, але й брати до уваги процеси творчості та сприйняття твору, тобто розглядати текст у системі відношень: дійсність — автор — художній твір — читач.

^ Завданням курсу є навчити студентів здійснювати комплексний аналіз творів художньої літератури, орієнтуватися у відмінностях різних функціональних стилів: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного.

^ Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з аналізу художнього тексту, набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-філологів до творчої роботи у навчальних закладах різних типів.

Рекомендована література:

Akhmanova O. Linguostylistics: Theory and Method. – The Hague: Mouton, 1976. –– 123 p.

Akhmanova O. Methods and Principles of Linguostylistics. – M.: Higher School, 1975. –– 150 p.

Arp Th. Perrine’s Literature. – Orlando: Harcourt Brace, 1998. –– 1522 p.

Guerin W. A Handbook of Critical Approaches to Literature. –– N.-Y.: Harper and Row, 1979. –– 350 p.

Khokharina-Semernya L. Advanced English. –– K.: Вища школа, 1973. –– C. 182-185.

Pickering J., Hoeper J. Literature. – N.-Y.: Macmillan, 1986. – 1573 p.

Sosnovskaya V. Analytical Reading. – M.: Higher School; 1974. – 180 p.

Кухаренко В.А., Горшкова К.А., Емельянова Л.Л. Комплексный анализ текста. –– Одесса: ОГУ, 1979. –– 80 с.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. –– Л.: Просвещение, 1978. –– 123 с.

Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной филологии. –– М.: Высшая школа, 1980. –– 303 с.


Оцінювання: залік.
еще рефераты
Еще работы по разное