Реферат: Мета: навчитися аналізувати абсолютні та відносні статистичні показники побудова графіку динаміки реального ввп І визначення за ним фаз економічного циклу


Практична робота № 5

Аналіз змін ВВП України

для оцінки загального стану економіки.

Мета:

навчитися аналізувати абсолютні та відносні статистичні показники.

побудова графіку динаміки реального ВВП і визначення за ним фаз економічного циклу.

обчислення показників ВВП на душу населення, реального ВВП.

порівняння показників економічного зростання різних країн світу.Хід роботи

Таблиця 5.1

Валовий внутрішній продукт України за 1990 – 2010 роки


Рік

Номінальний ВВП

Відсоток зміни реального ВВП до попереднього року

^ Відсоток зміни реального ВВП

до 1990 року

1

2

3

4
^ Млрд. карбованців1990

1671991

299

-8,7

91,3

1992

5033

-9,9

82,3

1993

148273

-14,2

70,6

1994

1203769

-22,9

54,4

1995

5451642

-12,2

47,8
^ Млрд. гривень1996

81519

-10,0

43,0

1997

93365

-3,0

41,7

1998

102593

-1,9

40,9

1999

130442

-0,2

40,8

2000

170070

5,9

43,2

2001

204190

9,2

47,2

2002

225810

5,2

49,7

2003

267344

9,6

54,4

1

2

3

4

2004

345113

12,1

61,0

2005

441452

2,7

62,7

2006

544153

7,3

67,3

2007

720731

7,9

72,6

2008

949864

2,3

74,2

2009

913345

-15,1

63,3

2010

1085935

4,2

66,0Завдання 1. Проаналізуйте динаміку ВВП України за таблицею 5.1. і побудуйте графік змін реального ВВП України відповідно до 1990 року. Для цього відкладіть на графіку показники стовпчика 4 по вертикальній осі відповідно до кожного року.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Дайте відповіді на питання:

Як змінювався номінальний ВВП України за ці роки? (зменшувався чи зростав, в скільки разів):

Чи можна за показниками номінального ВВП зробити висновок щодо економічного зростання в Україні впродовж 1990-2009 років?Чому?

Як змінювався реальний ВВП України за ці роки?

Визначте роки, коли в Україні спостерігалися такі фази економічного циклу:

спад

депресія

пожвавлення

(Вірна відповідь - 5 бали)


Завдання 2. Дефлятор ВВП у 2009 році дорівнювався 113%, порівняно з 2008 роком, а чисельність населення України становила 45,9 млн.осіб. Використовуючи ці дані та показники таблиці 5.1., обчисліть:

реальний ВВП України за 2009 рік:

реальний ВВП України на душу населення за 2009 рік:


(Вірна відповідь -2 бали)


3авдання 3. Проаналізуйте дані таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

Окремі зіставлення по країнах світу


Країна

2008 рік

2009 рік

Рівень зростання ВВП, відсоток до попереднього року

ВВП на одну особу, дол..США за паритетом купівельної спроможності 2005 року

Рівень зростання ВВП, відсоток до попереднього року

ВВП на одну особу, дол..США за паритетом купівельної спроможності 2005 року

Естонія

-3,6

18882

-14,1

16228

Італія

-1,3

28170

-5,0

26559

Латвія

-4,6

17571

-18,0

15058

Німеччина

1,3

33714

-4,9

32147

США

0,4

43671

-2,4

42238

Угорщина

0,6

17997

-6,3

16886

Швеція

-0,4

34236

-5,1

32180

Молдова

7,8

2768

-6,5

2592

Україна

2,3

6766

-15,1

5763Дайте відповіді на питання:

Які з наведених країн зазнали спаду вже у 2008 році?

Яких країн світова криза торкнулася тільки в 2009 році?

Які країни і в якому році зазнали найбільшого спаду ВВП?

Які країни мали більший показник ВВП на одну особу в 2008 році?

Як змінився ВВП на одну особу в цих країнах у 2009 році?


(Вірна відповідь - 2 бали)


Завдання 4. Економічна наука і статистика використовують такі показники, що вимірюють обсяги національного виробництва: номінальний і реальний ВВП, відсоткова зміна реального ВВП, ВВП на душу населення в національних грошових одиницях і за паритетом купівельної спроможності та багато інших. Поясніть, чому в еекономічному аналізі застосовують стільки різних показників? Вкажіть їх цілі в економічному аналізі.

Номінальний ВВП

Реальний ВВП

Реальний ВВП на душу населення

Відсоткова зміна реального ВВП

(Вірна відповідь - 3 бали)
еще рефераты
Еще работы по разное