Реферат: Україна закарпатська область

УКРАЇНА ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Хустської районної державної адміністрації


від 20.01.12 № 50

м. Хуст


Про план заходів з виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації ”, з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 ”Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки ” в частині, що стосується місцевих органів виконавчої влади та на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.12 №7 ”Про план заходів з виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки ”:

1. Затвердити план заходів з виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки (далі – план заходів), що додається.

2. Відділам апарату райдержадміністрації, структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним установам та організаціям:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів.

2.2. Інформувати про стан виконання плану заходів відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щороку до 15 січня.

3. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки подавати в облдержадміністрацію щороку до 1 лютого.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Любку В.В.


Голова державної адміністрації Ф.Турчин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від 20.01.12 № 50

ПЛАН

заходів з виконання в Хустському районі

Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

^ Термін виконання

1.

Участь, в межах повноважень у реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 – 2015 роки

2.

Забезпечення проведення огляду функцій в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад району, районних установах та організаціях з метою усунення поєднання інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 рік

3.

Запровадження систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 – 2015 роки

4.

Участь та сприяння у створені багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг згідно з нормативно-правовими актами

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 рік

5.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

Постійно

6.

Забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 – 2015 роки

7.

Впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

2012 рік

8.

Проведення аналізу

практичної реалізації положень

Закону України

„Про доступ до публічної інформації ”

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій, міськрайонна газета «Вісник Хустщини», та радіотелевізійна компанія «РТК-Хуст»

(за згодою)

2012 рік

9.

Запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації

2012 – 2015 роки

10.

Участь та сприяння у завершені проведення інвентаризації об’єктів державної власності на території району

Виконкоми селищної та сільських рад району, управління економіки райдержадміністрації,

2012 рік

11.

Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

Хустська об’єднана державна податкова інспекція

(за згодою)

2012 рік

12.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

Керівники районних установ і організацій, голови виконкомів селищної та сільських рад району

Постійно

13.

Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Міськрайонна газета «Вісник Хустщини»; радіотелевізійна компанія «РТК-Хуст»

(за згодою); керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району; керівники районних установ і організацій..

Постійно

14.

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

Управління юстиції в Хустському районі (за згодою).

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

2012 – 2015 роки

15.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Управління юстиції в Хустському районі (за згодою).

Сектор з питань внутрішньої політики,

зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

Відповідно

до плану - графіка навчання

16.

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації, з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації; керівники районних установ і організацій; голови виконавчих комітетів селищної та сільських рад району. Управління юстиції в Хустському районі (за згодою).

Постійно

17.

Ведення обліку осіб, які притягнені судами до відповіда-льності за корупційні правопорушення, з метою проведе-ння аналізу причин та умов, що призводять до їх вчинення

Відділи апарату райдержадміністрації: організаційно-кадрової роботи;

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

Постійно

18.

Сприяння залученню державних службовців до навчань та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції в:

- Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; - Навчально-науковому інституті управління Національної академії Внутрішніх справ України;

- обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

Голови виконавчих комітетів селищної та сільських рад району.Постійно

19.

Забезпечення вчасного інформування відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, сектору з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства України про державну службу

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.


У

визначені терміни

20.

Своєчасне подання інформації Національному агентству з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення за встановленою формою

Відділ організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Постійно, у триденний строк після прийняття відповідних рішень

21.

Розгляд на засіданнях колегії та тематичних нарадах стану справ з питань запобігання і протидії корупції, здійснення заходів з цих питань, реагування на них

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів селищної та сільських рад району, керівники районних установ та організацій

Щопівроку, у разі необхідності щокварталу

22.

Забезпечення реагування за кожним фактом про вчинення особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування корупційних правопорушень з прийняттям рішень відповідно до вимог чинного законодавства

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

Голови виконавчих комітетів селищної та сільських рад району.

Постійно

23.

Всебічне вивчення кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, дотримання процедури проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відділ організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Постійно

24.

Дотримання встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців, стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергових рангів

Відділ організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Постійно

25.

Вживати дієвих заходів щодо своєчасної подачі державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів сім’ї, передбачених статтею 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції ”

Відділ організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щороку

до 1 квітня

26.

Забезпечення взаємодії з спеціально уповноваженими суб’єктами, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Постійно

27.

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, вносити керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення

Відділи апарату райдержадміністрації: організаційно-кадрової роботи;

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

Постійно
еще рефераты
Еще работы по разное