Реферат: Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Суворовської районної у м. Херсоні ради «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району м. Херсона захисту І діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік» та «Про план основни


АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту розпорядження голови Суворовської районної у м.Херсоні ради «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району м.Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік» та «Про план основних заходів цивільного захисту району на 2012рік»


травень 2012 року м. Херсон


Аналіз підготовлено:

1. Щодо організаційно-методичних вказівок про навчання населення району м. Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, готовності до дій єдиної системи цивільного захисту України, з урахуванням пропозицій від міністерств, координації дій місцевих державних адміністрацій, міських та районних у містах виконавчих комітетів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у загальнодержавній справі прискорення темпів перебудови змісту освітньої діяльності та навчально-організаційних заходів з підготовки та перепідготовки керівного складу цивільного захисту району, її органів управління і сил, навчання населення вмінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій у 2012 році.

^ 2. Щодо плану основних заходів цивільного захисту району на 2012рік з метою підвищення рівня готовності системи цивільного захисту району до дій у надзвичайних ситуаціях різного походження, а також підвищення ефективності заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та умов безпеки життєдіяльності населення, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.02.2011 № 825 «Про план основних заходів цивільного захисту Херсонської області на 2012 рік» та розпорядження міського голови від 23.03.2012 № 236-р «Про план основних заходів цивільного захисту міста Херсона на 2012 рік».


1. Опис проблеми.

Керуючись рішенням 3 сесії Херсонської міської ради 6 скликання «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» від 28.12 2010 року № 23, відповідно до ст. 3-6 Закону України «Про цивільну оборону», вимог Законів України «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту», наказу МНС від 23 квітня 2001 року № 97 «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2012 «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Херсонської області захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року № 825 «Про план основних заходів цивільного захисту Херсонської області на 2012 рік», розпорядження міського голови від 23.03.2012 «Про план основних заходів цивільного захисту м. Херсона на 2012 рік», районна у місті рада приймає лише участь у здійсненні заходів, пов’язаних із цивільною обороною на відповідній території.

У той же час без участі Херсонської міської ради, без фінансового забезпечення заходів цивільного захисту, пов’язаних з запобіганням і реагуванням на НС, без навчання керівного складу та органів управління Єдиної державної системи цивільного захисту, підготовку сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайного стану, районна у місті рада не здатна забезпечити готовність підпорядкованих їй сил і засобів до дій спрямованих на запобіганням і реагуванням на НС .

З прийняттям розпорядження районною у місті радою у межах своєї компетенції, встановленої законодавством та делегованим повноваженням, буде забезпечено:

1. Принцип обов’язковості навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

2. Реалізація заходів щодо запобігання виникненню НС;

3. Захист населення у разі виникнення НС;

4. Здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення.


2. Мета регулювання.

Проект розпорядження є актом, яким пропонується:

^ 1. Організаційно-методичні вказівки про навчання населення району м.Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік:

1. Головними завданнями на 2012 рік щодо навчання населення району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях вважати:

- становлення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, її функціональних та територіальних підсистем, забезпечення готовності до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій, у тому числі проявів можливих терористичних актів, як основної складової в питанні навчання населення району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення принципу обов'язковості навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

- навчання керівного складу та органів управління єдиної державної системи цивільного захисту, підготовку сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайного стану на підставі законодавства України у вказаній сфері;

- консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у напрямку реалізації шляхів удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, збільшення охоплення та підвищення ефективності навчання населення способам захисту від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- впровадження в практику роботи комплектування існуючих в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності штатних посад, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, тільки особами, які отримали відповідну спеціальну освіту у сфері цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту»).

2. План основних заходів з підготовки районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту району на 2012рік є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.


3. Альтернативи досягнення встановлених цілей.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною для районної у місті ради та суб’єктів господарювання та населення району, що здійснюють свою діяльність у сфері цивільного захисту.

Оскільки нормативні акти, які регулюють вказану процедуру, є такими, що суперечать один одному, а фінансування заходів ЦЗ можливо лише за рахунок міського бюджету Херсонської міської ради, тому необхідно затвердити розпорядження.

^ Друга альтернатива – прийняття розпорядження, яке відповідає сучасним потребам у сфери захисту населення від НС, запобіганню та ліквідації наслідків НС.

Районної у місті ради спільно з Херсонською міською радою необхідно координувати свої дії у напрямку щодо:

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері захисту;

- підвищення ефективності навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;

- забезпечення готовності виконавчих органів рад місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС.

Прийняття цього розпорядження є актуальним, досягає задекларованої мети та забезпечує виконання законодавства у сфері цивільного захисту, виконання завдань реалізації визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків НС.


4. Механізм розв'язання проблеми.

Полягає у прийнятті запропонованого регуляторного акта, який визначає порядок:

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері захисту, забезпеченню реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.

- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

- забезпеченню реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.

Розпорядження голови Суворовської районної у м.Херсоні ради «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району м.Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік» та «Про план основних заходів цивільного захисту району на 2012 рік» підготовлений для керівного складу та органів управління районної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на НС, начальників служб ЦЗ (ЦО) району, керівників підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності й господарювання.

Розпорядження підготовлено на підставі наступних нормативно правових актів:

- рішення 3 сесії Херсонської міської ради 6 скликання «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» від 28.12 2010 року № 23;

- відповідно до ст. 3-6 Закону України «Про цивільну оборону»;

- вимог Законів України «Про правові засади цивільного захисту», « Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту»;

- наказу МНС від 23 квітня 2001 року № 97 «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2012р «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Херсонської області захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2012рік»;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року № 825 «Про план основних заходів цивільного захисту Херсонської області на 2012 рік»;

- розпорядження міського голови від 23.03.2012р «Про план основних заходів цивільного захисту м. Херсона на 2012рік».

Розпорядження голови Суворовської районної у м.Херсоні ради «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району м.Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях» та «Про план основних заходів цивільного захисту району» готуються щорічно, відповідно до законодавства у сфері цивільного захисту.


5. Можливості досягнення визначених цілей.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, крім випадків локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій на території району за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта для керівників підприємств, установ та організацій району, оскільки, як і навчання керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ, населення так і забезпечення заходів щодо запобігання і реагування на НС - здійснюється під постійним контролем органів місцевого самоврядування.


6. Очікувані результати. Вигоди та витрати.

Виконавчий комітет Суворовської районної у м.Херсоні ради

Вигоди:

- забезпечення готовності районної у місті ради, підпорядкованих їй сил і засобів до дій спрямованих на запобігання і реагування на НС;

- оперативне реагування на НС, своєчасна локалізація та ліквідація НС за рахунок коштів міського бюджету;

- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення.

Витрати:

- впровадження розпорядження додаткових витрат не потребує.

Суб’єкти господарювання

Вигоди:

- дотримання чинного законодавства у сфері цивільного захисту, забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС.

Мешканці району

Вигоди:

- реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення;

- захист населення у разі виникнення НС;

- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС.

7. Строк дії.

Термін дії регуляторного акта один рік.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прийняття розпорядження дозволить :

1. Здійснити комплекс заходів щодо запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру.

2. Забезпечити готовність органів управління районної у місті ради, сил та засобів, призначених для запобігання НС та реагування на них.

3. Покращити:

- рівень навчання керівного складу та органів управління районної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на НС, а також населення до дій в умовах загрозі та виникнення можливих НС на підставі законодавства України у сфері цивільного захисту;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, - суб’єкти господарювання Суворовського району;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог цього акт запровадження регуляторного акта не передбачає витрати додаткових коштів від державних та міського бюджетів;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній (проект розпорядження та аналіз регуляторного впливу оприлюднені на офіційному сайті районної у місті ради).


9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності акта проводитиметься послідовно, відповідно до чинного законодавства на підставі аналізу статистичних даних – базове та повторне:

- проведення базового відстеження до набрання чинності регуляторного акта;

- проведення повторного відстеження – через рік від дня набрання ним чинності.

Пропозиції та зауваження щодо проекту розпорядження голови Суворовської районної у м. Херсоні ради «Про організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району м. Херсона захисту і діям у надзвичайних ситуаціях» та «Про план основних заходів цивільного захисту району» розглядаються у місячний термін з дня опублікування у засобах масової інформації.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено сектором цивільного захисту в Суворовському районі управління з питань НС та ЦЗН м. Херсона міської ради.


Завідувач сектора цивільного захисту

в Суворовському районі управління

з питань НС та ЦЗН м. Херсона міської ради В.Ф. Сафронов
еще рефераты
Еще работы по разное