Реферат: Одеський регіональний інститут державного управління найвищий IV рівень акредитації ліцензія: ав №482357


Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління


найвищий IV рівень акредитації


ліцензія: АВ № 482357 від 10.09.2009 р.

сертифікати НД-ІV № 167211, НД-ІІІ № 67210 та НД-ІV № 165801 від 01.10.2008 р.


Інститут є головним державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади та топ-менеджерів для бізнес-структур Півдня України.

Гордістю інституту є викладачі, 80% яких складають професори, доктори та кандидати наук, доценти. Це – один з найкращих показників якісного складу викладачів серед вищих навчальних закладів м. Одеси.

Третій рік поспіль інститут займає перше місце серед вищих навчальних закладів гуманітарного профілю Одеського регіону.

У 2009 році в Інституті вперше серед ВНЗ Півдня України впроваджено систему управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

В навчальному процесі активно використовується передовий досвід навчальних закладів Франції, Німеччини, Польщі, Росії та інших країн близького та далекого зарубіжжя.

За 15 років існування інститутом підготовлено понад 4000 управлінців, які працюють на ключових посадах у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування України.
кваліфікація «менеджер-економіст»

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
При підготовці сучасних ефективних та націлених на кінцевий результат менеджерів особлива увага приділяється:

розвитку стратегічного мислення та лідерських якостей;

оволодінню аналітичними та творчими навичками;

формуванню управлінської психології мислення, здатності до розумного й зваженого ризику;

вмінню здійснювати бізнес-проектування, маркетингові дослідження, коригування та реалізацію проектів;

здатності до прогнозування розвитку організації з урахуванням потреб ринку.


Підготовка здійснюється за двома унікальними спеціалізаціями, що не мають аналогів в інших ВНЗ:

менеджмент інвестиційної діяльності;

менеджмент економічної безпеки.


Більшість навчального навантаження приділяється на вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські та практичні заняття складають понад 70 % загального навчального часу.


^ Комплексна навчальна програма надає знання та навички в усіх галузях діяльності менеджера та містить наступні дисципліни:

психологія управління, конфліктологія, соціологічні методи в управлінні;

стратегічний, антикризовий, інновацій-ний, інвестиційний менеджмент;

корпоративне та адміністративне право, аудит адміністративної діяльності;

управлінський аналіз, управління корпоративними фінансами та фінансо-вими ризиками;

бізнес-планування, управління проектами;

економічна безпека організацій та корпоративні інформаційні системи.


Отримані системні знання та практичні навички дозволяють молодим менеджерам вдало виконувати керівні, організаційні, економічні, планово-фінансові, маркетингові, інформаційно-аналітичні, інноваційні, діаг-ностичні та консультаційні функції.

Отримана освіта дозволяє досить легко адаптуватися до суміжних напрямків діяльності, таких як економічна, фінансова, бухгалтерська й аудиторська, маркетингова, освітня тощо.


Значна увага приділяється розвитку особистих якостей майбутніх менеджерів, таких як ініціативність, новаторство та здатність генерувати ідеї; комунікабельність та гнучкість у розробці й прийнятті рішень; лідерство, професіоналізм та потреба працювати в колективі й разом з колективом; готовність до співробітництва та вирішення конфліктів.


Працевлаштування. Більшість випускни-ків працевлаштовуються на підприємствах та в організаціях Одеського регіону, серед яких Одеський морський торгівельний порт, Головне управління Державного казначейства України в Одеській області, ТОВ «Індустріально-метизний союз» тощо. Завдяки співробітництву з Одеським міським центром зайнятості молоді менеджери беруть участь у ярмарці вакансій та можуть обирати пропозиції від роботодавців м. Одеса.


^ Продовження навчання. Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Державне управління», «Публічне адміністрування» та отримати системні знання для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадської та політичної діяльності.


^ Організація дозвілля. В інституті створені всі умови для успішного поєднання навчання з творчістю, спортом, участю в цікавих поїздках та екскурсіях. В Центрі культури інституту студенти можуть реалізувати свої творчі здібності в різних галузях культури та мистецтва.

^ Додаткові можливості. Під час навчання студенти опановують англійську або німецьку мову, можуть брати участь у закордонних стажуваннях та студентських проектах. Тільки у 2009 році стажування за кордоном пройшли 30 слухачів та студентів.


^ Умови навчання та проживання. Під час навчання використовуються: спеціалізовані аудиторії з аудіо- та відеоапаратурою, новітня комп’ютерна техніка, проекційне обладнання, зал для проведення відеоконференцій, сучасна бібліотека з електронною читальною залою.


Вдале розташування в курортній зоні інституту та дев’ятиповерхового гуртожитку готельного типу з кімнатами на дві особи, наявність їдальні, буфету – все це дозволяє не відволікатися на побутові питання.


^ Докладну інформацію про умови прийому можна отримати на сайті
www.oridu.odessa.ua


Для отримання організаційно-методичної допомоги у підготовці до вступу в інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до інституту». ^ Приймальна комісія працює за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22


проїзд тролейбусами № 5, 7, 9, маршрутними таксі № 9, 137, 146, 168, 185, 195, 198, 242


Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00;

субота з 10.00 до 15.00

тел. (048) 741-48-84, (0482) 63-86-55

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


спеціальність 7.050201

^ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ви бажаєте отримати повну вищу освіту протягом лише одного року навчання?

Ви прагнете стати керівником, а згодом топ-менеджером?

Ви спроможні очолити напрямок діяльності організації, виробничий процес або власний бізнес?

Ви здатні ефективно керувати, впевнені у можливості досягти більшого?

Вас приваблюють високі прибутки, соціальний статус, цікаві робочі завдання, прийняття важливих рішень та успіх?


Одеса - 2010

На навчання за договором приймаються особи, які мають базову (диплом бакалавра) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту.


Прийом документів здійснюватиметься:

на денну форму навчання

з^ 15 по 28 липн
еще рефераты
Еще работы по разное