Реферат: Довідка про розвиток освіти в Кролевецькому районі за 9 місяців 2011 рокуДовідка

про розвиток освіти в Кролевецькому районі за 9 місяців 2011 року


Заклади освіти району задовольняють запити населення в отриманні всіх видів освітніх послуг: від дошкільного виховання до розвитку індивідуальних здібностей дітей.

Модернізація сучасної освітньої галузі зумовлена зацікавленістю держави у побудові нових ефективних освітніх систем, які б задовольняли запити окремої особистості, суспільства та економіки.

Діяльність галузі освіти району спрямована на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних цінностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Кролевеччини. Найменші жителі нашого району, діти дошкільного віку, мають можливість отримувати освіту в 31 дошкільному навчальному закладі. На сьогодні у районі їх функціонує 29, з них у міській місцевості - 9, у сільській - 20.

Ураховуючи освітні потреби населення, протягом 2010-2011 року додатково відкрито групи у Дубовицькому дошкільному навчальному закладі та Кролевецькому навчало-виховному комплексі №4. Дошкільна група Білогривського НВК, що працювала за режимом короткотривалого перебування з 1 вересня 2010 року функціонує за 9 годинним режимом роботи, що дало можливість збільшити кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою.

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 1322 дітей. Впродовж трьох останніх років відмічається позитивна тенденція до зростання показника охоплення дітей дошкільною освітою. На сьогодні він становить 81.7%.%. У порівнянні з 2008 роком даний показник зріс на 4,5%, а з 2009 роком- 3,1%.

Система дошкільної освіти повністю задовольняє потреби населення.

У районі відмічається зростання кількості дошкільних навчальних закладів з різними підходами до змісту та методів виховання, організації роботи з батьками та громадськістю.Батьки мають змогу обирати для своїх дітей навчальні заклади (групи) з різними напрямами освітньої діяльності, а також ті, у яких надаються додаткові освітні послуги, ведеться гурткова робота. Визначено пріоритетні напрямки роботи 18 дошкільних закладів, а саме: 4- художньо-естетичного, 2 - фізкультурно-оздоровчого, 1 – гуманітарного, 2 – народознавчого, 9 – еколого-природничого.

За рахунок додаткових освітніх послуг діють гуртки з іноземної мови, театральної, образотворчої, музичної, хореографічної діяльності, спортивні секції, заняття яких відвідують 787 дітей, що становить 60 відсотків від їх загальної кількості.

Для виявлення обдарованості та подальшого розвитку дітей уже не перший рік у районі проводяться олімпіади для вихованців дошкільних навчальних закладів, де малята змагаються у знаннях з математики, малювання, природознавства.

  У дошкільних навчальних закладах району працюють 133 педагогів, з яких 78 відсотка мають відповідну вищу освіту. Показово, що кількість фахівців, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації, щороку зростає.

Популяризації пріоритету дошкільної галузі сприяла участь дошкільних закладів в обласних заходах. У 2010 році колектив дошкільного навчального закладу №5 посів ІІІ місце в обласному етапі огляду- конкурсу на кращий стан організації оздоровлення дітей дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад №9 визнано кращим у номінації «Кращий ландшафтний дизайн дошкільного навчального закладу» в обласному етапі акції «У садочку, як у віночку».

Лауреатом обласного конкурсу «Золоте серце» в номінації «Працівник дошкільного навчального закладу» стала вихователь Кролевецького дошкільного навчального закладу №9 Смик Ольга Анатоліївна. А вихователь-методист даного закладу Суярко Анна Іванівна стала лауреатом професійного конкурсу для читачів журналу «Вихователь-методист» «Розвивальне середовище дошкільного закладу».

Гостинно відкрив двері перед учасниками обласного семінару завідувачів районних(міських) методичних кабінетів відділів(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів Кролевецький дошкульний навчальний заклад №9 «Ромашка», який ознайомив присутніх з технологією розвитку творчої особистості засобами ТРВЗ, педагогічної спадщини В.Сухомлинського, музично-дидактичних ігор К.Орфа.

Упродовж навчального року здійснено суттєві заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази дошкільних закладів освіти, поліпшення умов для надання дітям якісних освітніх послуг. Зокрема, відремонтовано покрівлю Ленінського дошкільного закладу, міських дошкільних навчальних закладів №№5,6,9,10, замінено лінолеум в групових приміщеннях дошкільних закладів №5, 9, Ярославецькому дошкільному закладі, Кролевецькому НВК №4, установлено мийні ванни, водонагрівачі на харчоблоках в дошкільних закладах №7,11, НВК№4, Грузчанському ДНЗ. Вжито заходів із забезпечення новими стандартними меблями відповідно до росто-вікових особливостей (придбані дитячі меблі в ДНЗ№6, Ярославецькому ДНЗ, Обтівському ДНЗ, Алтинівському ДНЗ).Придбані холодильники в дошкільних закладах№№6,7, Ярославецькому ДНЗ.

Унаслідок проведення акції «У садочку, як у віночку» упорядковано території дошкільних навчальних закладів, виготовлене нетрадиційне ігрове та спортивне обладнання. Плідно попрацювали в даному плані колективи дошкільних навчальних закладів №№1,2,5,6,7,9, Алтинівського ДНЗ, Ярославецького ДНЗ, Тулиголівського ДНЗ, Локнянського НВК, Буйвалівського НВК, Яровського НВК.


На сьогодні в галузі дошкільної освіти ключовими є питання:

забезпечення оптимальних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;

підвищення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

сприяння зміцненню здоров’я дітей шляхом поліпшення харчування;

створення умов для професійного зростання, творчої активності педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу,

реалізація завдань Базової програми розвитку дитини “Я у Світі”.^ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

У 2011- 2012 навчальному році функціонує 29 загальноосвітніх шкіл з контингентом 3194 учні та 1 загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів.

З 1 вересня 2011 року із-за відсутності учнів призупинили діяльність Воргольська та Любитівська загальноосвітні школи І ступенів.

Школи працюють за ступенями : І-ІІІ ступенів-18, І-ІІ ступенів - 10, 1-1. Із них по місту: І-ІІІ ступенів- 6, І-ІІ ступенів- 1, по селу : І-ІІІ ступенів-12, І-ІІ ступенів- 9, І ступеня - 1.

У денних загальноосвітніх закладах навчається 3194 учні , що у порівнянні з 2010- 2011 н.р. становить на 57 дітей менше. По місту дітей збільшилось на 7, по селу зменшилось на 63.

Порівняно з минулим навчальним роком кількість класів зменшилась на 7.

Так, у початковій ланці у 2010-2011 н.р. навчалось 330 учнів у 25 класах, у 2011-2012 н.р. навчається 272 учні у 21 класі.

Кількість класів у старшій ланці змінилась із-за збільшення кількості 11 класів (2010-2011 н.р.-11 класів-135 дітей, 2011-2012 н.р.-20 класів-297 дітей).

У районі збережена мережа позашкільних закладів: станції юних техніків, туристів, натуралістів, Будинок дітей та юнацтва, ДЮСШ. Збережено різнопрофільність позашкільних навчальних закладів: художньо-естетичний, науково-технічний, фізкультурно-спортивний, що дає можливість розвивати творчі здібності та охопити додатковою освітою близько 2,7 тис. дітей та підлітків.

Район забезпечений педагогічними кадрами. Навчально-виховний процес забезпечують 505 учителів, 128 вихователів ДНЗ, 84 керівники позашкільних закладів: усього - 717 педагогічних працівників. 97% із них має вищу фахову освіту, лише 3% – середню спеціальну: серед них учителі музики, образотворчого мистецтва. Педагогічні звання «учитель-методист» мають 20 педагогічних працівників (4%), 1 – «керівник гуртка-методист» (1,2%), «старший учитель» - 66 (13,1%), кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» 119 (23,5%) та «спеціаліст І категорії» - 160 ( 32%).

Профільною освітою у 2011-2012 н.р. охоплено 100 % старшокласників: 44% - універсальним профілем навчання , 56 % - іншими профілями , що на 8 % більше минулорічного показника, поглиблено вивчають предмети 559 учнів.

Рівень комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів становить 100%. До інформаційної мережі Інтернет підключено всі загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів.

У загальноосвітніх школах району всіма видами харчування охоплено 99 % учнів. Гаряче харчування отримують 2810 учнів (87,9% від загальної кількості).

Організованим підвезенням до місць навчання охоплено 95 учнів сільських шкіл, які проживають за межами пішохідної доступності або 82,6 % від потреби .

В 2011 році придбано 1 шкільний автобус на суму 289 тис. грн. для Алтинівської зош І-ІІІст.

Загальноосвітні навчальні заклади забезпечуються сучасними технічними засобами : придбано 2 мультимедійні проектори для Алтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Обтівської ЗОШ І-ІІІ ст.

У наступному навчальному році буде продовжена робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти району, створення належних умов для фізиного , інтелектуального і духовного розвитку дітей.

Порівняльний аналіз основних показників розвитку освіти району за останні роки свідчить про стабільність позитивного рейтингу району , зростання показників навчальної та виховної діяльності, стабільно високої результативності на 3 та 4 турах Всеукраїнських учнівських олімпіад. У 2011 році 20 учнів району вибороли перемогу на 3 етапі олімпіад , 2 – на 4 етапі.

Система роботи відділу освіти із закладами щодо визначення стратегічних напрямків розвитку освіти району націлена на творче використання сучасних наукових основ управління, удосконалення інформаційного забезпечення керівництва, застосування системного підходу до управління, створення програмно-цільового підходу до організаційно-педагогічної діяльності школи, організацію особистісно-орієнтованого управління відділом освіти, закладами, психолого-педагогічний аналіз та самоаналіз управлінського процесу.

Згідно перспективного плану атестації закладів освіти, що виконується у повному обсязі, дванадцять закладів освіти підтвердили добрий рівень освітньої діяльності, два - високий, один - задовільний рівень. Це досить високий показник, оскільки головний вид державного контролю включає без винятку всі аспекти освітньої діяльності закладу, аналізуються найактуальніші питання роботи педагогів та керівників шкіл, проводяться аналізи уроків, виховних заходів.
У районі функціонує 8 освітніх округів, до складу яких віднесені всі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади сільської місцевості .
В кожному освітньому окрузі створені мобільні соціально-психологічні пункти у складі практичного психолога (Алтинівський, Ленінський, Обтівський, Ярославецький освітні округи) та у складі практичного психолога і соціального педагога (Грузчанський, Тулиголівський, Мутинський освітні округи). Практичні психологи та соціальні педагоги забезпечують психологічний та соціально-педагогічний супровід навчального процесу, сприяють оптимізації умов розвитку школярів та дошкільників у навчальних закладах, здійснюють просвітницьку та профілактичну діяльність.


^ Серед основних завдань загальної середньої освіти пріоритетними визначено:


забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожної дитини

упереджена кадрова політика, спрямована на якість викладання

оптимізація мережі закладів освіти

удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів.^ ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА


На реалізацію державної політики у сфері організації навчально-виховної, розвивальної роботи з дітьми та учнівською молоддю щодо їх духовного, морального благополуччя, свободи творчості, вільного креативного розвитку, доступу до національних цінностей спрямована діяльність позашкільних навчальних закладів району .


У 2011- 2012 навчальному році позашкільною освітою охоплено 2722 вихованців:

БДЮ – 1117 учнів (83 групи)

СЮТур – 460 учнів (31 група)

СЮТех – 726 учнів (55 група)

СЮНат – 372учні (31 група)

Позашкільна освіта Кролевеччини відрізняється різнопрофільністю, оскільки свобода вибору дитячої творчості є пріоритетним чинником організації її діяльності. Здійснюється робота з удосконалення змісту та форм навчально-виховної роботи, що відповідають принципу трирівневого навчання. Вихованці мають змогу отримати додаткову освіту більше, ніж за 9 напрямками.У закладах спланована робота по залученню дітей - сиріт та дітей, що потребують додаткової педагогічної уваги, до роботи в гуртках та інших творчих об’єднаннях за інтересами. Проводиться індивідуальна робота з дітьми із неблагонадійних сімей, створюються волонтерські загони з числа гуртківців для підтримки людей похилого віку, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед вихованців позашкільних закладів освіти до 20% становлять діти соціально незахищених категорій: сироти, інваліди, діти із малозабезпечених, багатодітних, функціонально неспроможних сімей, діти із девіантною поведінкою. Усі вони отримують безкоштовні освітні послуги, соціальний захист і психологічну підтримку. У позашкільних закладах працюють 3 практичні психологи.

Близько 20 % вихованців позашкільних закладів відвідують гуртки більше 5 років .

На базі сільських шкіл навчаються 276 учнів-20 груп:

-СЮТ- с.Реутинці-27 дітей, с.Литвиновичі-15 дітей;

- с.Ленінське- 36 дітей, с.Грузьке- 48 дітей;

- СЮТус.Білогриве -15 дітей, с.Тулиголове -45 дітей, с.Дубовичі -15 дітей,с. Мутин 15 учнів, с.Алтинівка -15 учнів, с.Зазірки-15, с.Ярове-15, с.Грузьке-15 вихованців.

Позашкільними закладами проводиться певна дослідно-експериментальна робота. На базі СЮН здійснюється дослідження і вирощування нових сортів картоплі, селекційна робота та співпраця з науковцями кафедри садівництва Сумського аграрного університету по вирощуванню ботанічної пам’ятки природи “Яблуні-колонії”, виконуються завдання Київського філіалу Українського інституту експертизи сортів рослин та насіннєвої компанії “НАСКО” з апробації нових сортів, співпрацює з Немішаєвським Державним аграрним ліцеєм, Київським ботанічним садом.

Для набуття навичок і практичного досвіду, стимулювання та самоствердження вихованців проводяться районні, обласні масові конкурсні та освітні заходи. З кожним роком зростає кількість учасників цих заходів, удосконалюється рівень їх виконавської майстерності.


Результативно працює районна станція юних техніків. Серед її здобутків -організація та проведення Всеукраїнських змагань учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації, перемоги в Міжнародних змаганнях з авіамодельного спорту на кубок О.К.Антонова, перше місце в обласних змаганнях з початкової технічної творчості, в обласній виставці-конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, перше місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту та багато інших перемог.

Жоден із районних, міських заходів не обходиться без участі та організаційної допомоги працівників районного будинку дітей та юнацтва.

Районна дитяча спортивна школа також заявила про свою готовність протистояти в чесній спортивній боротьбі кращими спортсменам України. Юні спортсмени Кролевеччини брали участь у Міжнародному турнірі з дзю-до, здобули перемоги в особистій першості з дзю-до серед вихованці ДЮСШ, школярів області; вибороли призові місця в обласних змаганнях з легкої атлетики, шахів, футболу .

Різноманітні районні змагання, конкурси педагогічної майстерності, фестивалі, огляди, клубні дні – це не просто дозвілля, а навчання великій науці - спілкуванню та розширенню кругозору.

Висока результативність роботи позашкільних закладів, насамперед, забезпечена свідомим розумінням педагога – позашкільника того, що він реалізує роль вчителя (навчає дитину улюбленій творчій діяльності, розвиває її творчі здібності, формує творчу активність), вихователя ( формує суспільно значущі норми і правила поведінки), психолога (створює оптимальний психологічний мікроклімат у дитячому колективі), старшого товариша, ( що має більший життєвий досвід і в умовах творчого співробітництва готовий допомогти дитині під час вирішення навчальної або життєвої проблеми).

Приміщення закладів мають привабливий естетичний вигляд і відповідають сучасним вимогам. Щорічно проводяться планові поточні ремонти з метою якісної підготовки закладів до роботи в новому навчальному році. У всіх закладах здійснюється значна робота по приведенню до належного естетичного вигляду прилеглих територій.Позашкільні заклади активно залучають спонсорські кошти. Так за 2011 рік залучено близько 40 тис. грн.


^ Серед основних завдань позашкільної освіти пріоритетними визначено:

проведення своєчасної діагностики здібностей дітей і підлітків;

забезпечення максимального охоплення дітей та учнівської молоді, особливо сільської місцевості, позашкільною освітою;

запровадження клубних форм роботи, пересувних пунктів позашкільних закладів;

збільшення гуртків вищого рівня;

впровадження профільної освіти на базі позашкільних закладів;

розширення профілів, за якими працюють позашкільні заклади освіти.
еще рефераты
Еще работы по разное