Реферат: Нова модель цифрової дистрибуції на прикладі навчального процесу яновський Михайло Леонідович, Мазур Микола Петрович Хмельницький національний університет, факультет дистанційного навчання


НОВА МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Яновський Михайло Леонідович, Мазур Микола Петрович

Хмельницький національний університет, факультет дистанційного навчання


В статье кратко изложены новые подходы к проблеме цифровой дистрибуции на принципах индивидуального подхода к потребителям, что исключает возможность пиратства и воровства. Показан образец реализации на примере учебного материала.


The new methods are presented in this article about a problem of a digital distribution based on principles of individual approach to consumers that excludes possibilities of piracy and theft. An example of implementation is shown using learning materials.


Говорячи про інформацію, необхідно у першу чергу, розглянути різні способи її представлення і розуміння у ході їх розвитку.
^ Рис. 1 – Способи представлення інформації


На найнижчому рівні (рис.1) знаходиться Символ (від грек. symbolon - знак, пізнавальна ознака, те, що служить умовним знаком поняття, явища, ідеї). Наприклад, символ «дерево» характеризує узагальнений образ, хоча дерева між собою можуть дуже відрізнятися.

Складнішою є «формула» - комбінація символів, що виражає твердження. У природі дуже рідко яке явище вдається описати формулами без явних спрощень. Щоразу при створенні спрощень виникає слово «якщо». Якщо матеріал у такому стані, то така формула, а якщо в іншому стані - то інша формула, інакше - третя формула». Ще менше формули підходять для опису стосунків у суспільстві, процесів, де задіяна людина.

Ось у застосуванні «якщо» і склалася наступна інформаційна структура: «алгоритм» - спосіб, що описує, як і в якій послідовності отримати результат. Використання алгоритмів в інформаційних технологіях особливо поширилося з появою комп'ютерів. За допомогою алгоритмів вдалося обійти «якщо». Проте виявилось, що перемігши «якщо», не врахували явище накопичення інформації. Адже при розрахунку за алгоритмом часто не достатньо просто параметрів функції. Потрібно БАГАТО параметрів. Так багато, що придумана конструкція «масив» явно не справлялася. Вихід з ситуації із накопиченням інформації знайшли у таблицях.

^ У випадку баз даних управління інформацією виконується за формулами, які керуються алгоритмом, на основі накопичених у таблицях даних. Таблиці добре пристосовані до зберігання структурованої у прості масиви інформації. Якщо ж треба зв'язати дані різних структур у підлеглому відношенні, то будуються декілька таблиць і між ними встановлюються зв'язки - це вже реляційна база даних.

Проте навіть незначне уточнення у структурі даних приводить до необхідності зміни таблиць (додавання полів тощо), що у свою чергу робить необхідною зміну коду, що працює з цими таблицями.

Якщо мається на увазі часте корегування структури даних, то виходять з положення, роблячи «розворот таблиць набік», перетворюючи структуру у дві таблиці [Параметри] і [Значення параметрів]. Рішення можливе, але має свої недоліки.

Частою практикою є прив'язка табличних даних до певного типа SQL сервера внаслідок використання специфічних для цього сервера функцій (наприклад, процедури, що зберігаються, тригери). При цьому відбувається прив'язка даних до носія, що на сучасному рівні управління інформаційними потоками неприпустимо.

Щоб вирішити проблему кількості таблиць, що усе більше розростається, у завданнях і що ще гірше - усе більш складних зв'язках між таблицями - були придумані «об'єкти». На сьогодні це найбільш поширена модель організації даних. Навіть самі бази даних чи то реляційні, чи будь-які інші, на логічному рівні побудовані, як ієрархії об'єктів. Спадковість дозволяє реалізувати зв'язки, до того ж об'єднавши в одне ціле дані і методи їх обробки. Довгий час вважалося, що за допомогою об'єктної моделі можна описати все. Алгоритмічні мови вже стали «не просто так», а «об'єктно-орієнтованими». Використання об'єктного підходу дає відчутні переваги, якщо вживання їх вузькоспеціалізоване - в області програмування і не у дуже великих проектах. Інформаційні системи з більше 1000 об'єктів стають практично некерованими.

Останній винахід в області інструментарію представлення даних - це XML (Extensible Markup Language - Розширювана Мова Розмітки). Що ж таке XML? Задуманий у парі з XSL, DTD і т.п., як формат опису інтерфейсів, він виявився досить зручним і дуже наочним сховищем інформації. Але настільки вдалий з точки зору структури, XML виявився звичайним текстовим файлом, робота з яким при великих об'ємах стає дуже незручною.

^ На наш погляд, наступним етапом розвитку інформаційних технологій має бути Єдине інформаційне поле (простір). З його створенням реалізуються:

1. Ефективний механізм при роботі з великими об'ємами - як у базах даних.

2. Механізм представлення інформаційних структур як об'єктна модель (спадковість).

3. У єдиному потоці підлеглість, послідовність і вкладеність об'єктів, як у XML форматі.

Що таке інформаційне поле (простір) і як воно працює, розглянемо на прикладі вирішення проблем інформаційно-цифровий дистрибуції стосовно навчального процесу.

Основною проблемою у поширенні цифрового контента є «піратство» і крадіжки [1]. Жоден захист, жодні строгі закони про авторські права не дають ніяких гарантій проти його викрадання і подальшого несанкціонованого поширення. На наш погляд, вирішення цієї проблеми полягає в індивідуалізації контента.

Як говорить історія, середньовічні воїни, вирушаючи у хрестові походи, мали великі проблеми з крадіжкою взуття. Чому? Бо взуття було універсальним, воно не відрізнялося не лише розміром, фасоном і кроєм - воно була однаковим для лівої і правої ноги. Так, з одного боку - зручна стандартизація. З іншого - будь-хто міг узяти взуття сусіда з правої ноги, одягнути на ліву і вирішити свою проблему. Яким не прекрасним було настільки стандартне рішення, але все-таки з часом з'явився щодо взуття індивідуальний підхід, і (що найдивніше) - практично зникла проблема з крадіжкою.

У сучасних умовах, наприклад, найпопулярніші на сьогодні системи поширення цифрового ігрового контента торгують стандартними компонентами ігор. Сама гра, доповнення (DLC) є стандартними, як середньовічне взуття. Не краде ці стандартні компоненти лише той, кому просто ліньки їх красти (таких, як каже статистика, менше 10%).

Як же вирішити проблему піратства, у той же час давши споживачеві те, що йому потрібно. Резонне питання: а що треба споживачеві? Відповідь проста і очевидна: йому потрібна ЙОГО операційна система, йому потрібна ЙОГО гра, ЙОГО навчальний матеріал, врешті-решт, кожному з нас потрібна СВОЄ інформаційне середовище. І якщо ми зуміємо дати кожній людині те, що потрібне саме їй, то хто і що крастиме? Адже у кожного будуть свої персональні бажання.

Це зовсім не означає, що кожному індивідуально потрібно поставляти операційну систему, кожному особисто писати гру, для кожного персонально підбирати навчальний матеріал. Це дуже складно і потрібні колосальні ресурси! Проте і у звичайному матеріальному світі, маючи справу із стандартними елементами навколишнього світу, кожна людина легко формує своє індивідуальне місце існування. Чому ж, даючи людям елементи інформаційного середовища, ми намагаємося загнати всіх у прокрустове ложе одноманітності? Слід враховувати, що можливість поміняти картинку на екрані на свою - це не є можливість мати СВОЮ операційну систему. Як же дати КОЖНОМУ СВОЮ систему, своє інформаційне середовище?

Перш ніж перейти далі до розгляду теоретичних основ і практики реалізації єдиного інформаційного простору на прикладі організації навчального процесу, розглянемо особливості діючих на сьогодні навчальних інформаційних систем.

Практично всі вони (Mооdle, Прометей, Lotus Learning і т.п.), навіть найдорожчі, є набором інформаційних курсів різних форматів, поміщених туди самими учасниками навчального процесу. Як правило, навіть найбільш кваліфіковані викладачі, прекрасно методично підготовлені за своїм предметом, залишаються досить слабкими у питаннях створення і дизайну інформаційних курсів. Створивши такий набір файлів в інформаційній системі і навіть назвавши її «базою знань», насправді матимемо лише набір файлів з додатком різних систем керування ними на рівні викладач-студент.

Іншою крайністю буде значна витрата часу і коштів для створення дійсно гарно викладеного і оформленого навчального матеріалу, який неможливо використовувати, оскільки він ні з чим не сумісний.

Спроби виправити цю ситуацію введенням єдиного стандарту (SCORM, IEEE 1484, ARIADNE, ADL) [2] і навести лад у цих горах інформації не просунулися далі створення єдиного стандарту етикетки для опису змісту «бази знань». Проте і у цьому випадку проблема інтеграції окремих підзадач і забезпечення можливості обміну інформацією між системами повністю вирішена бути не може.

Все це, на наш погляд свідчить, що актуальною стає проблема створення концепції єдиного інформаційного простору або «інформаційного поля». За аналогією з електромагнітним полем, інформаційне поле так само довкола нас. Ми бачимо, чуємо, вважаємо, розуміємо - це все і є «сигнали» інформаційного поля. Довкола нас море інформації, але почути ми можемо лише те, що дозволяють наші «датчики». Простий приклад, який завжди приводять для ілюстрації: троє людей - глухий, звичайний і професійний музикант - пішли на концерт симфонічного оркестру. Після концерту їх запитали: ну як грав оркестр? Глухий у відповідь знизав плечима, він нічого не чув. Звичайна людина гру схвалила, але поскаржилась на надмірну, на його думку, гучність звуку. Музикант сказав: «в другому акті перша скрипка у сі-бемолі відверто сфальшувала, чим зіпсувала мені настрій на весь вечір». Кожен із них від гри оркестру отримав інформацію у міру своєї здатності отримувати та інтерпретувати цю інформацію (так само, як в електромагнітному полі кожен пристрій здатний сприйняти лише знайомий йому діапазон).

Слід відразу зазначити дуже істотну обставину, що інформаційне поле, як і електромагнітне, повинне розглядатися окремо від носія цієї інформації. Лише у цьому випадку його можна структурувати (створити інформаційну систему координат) і використовувати, незалежно від того, на якому носієві представлена ця частина інформації загального інформаційного поля.

Різницю у класичному і пропонованому підходах можна демонструвати на наступному прикладі посилання на інформацію:

Інформатика. Базовий курс / Під ред. Симоновича С.В. – СПб., 1998. – с. 121 .

Біблія, Діяння, глава 25, стих 8

У першому випадку ми бачимо посилання на носій (хоча всі вважають, що на інформацію), у другому випадку - на структуровану інформацію. Залишається лише дивуватися, як у 1214 році єпископ Кентерберійський Стефан Лантгон здогадався індексувати інформацію (фактично створивши інформаційні координати), викладену у Біблії (саме інформацію, а не носій), а сучасні автори наполегливо оперують посиланнями на носії («сторінка така-то», «адреса в Інтернеті така-то»). у результаті із будь-якого видання Біблії відразу можна знайти інформацію, на яке вказує посилання (координати), а перевидавши «Інформатику» з іншим інтервалом між рядками або іншим форматом сторінки - замість шуканої, ми отримаємо абсолютно іншу інформацію (рис. 2).а) б)

Рис. 2 - Приклад зв'язку носіїв а) і інформації б)

Треба сказати, що Біблія не найкращий приклад роботи стародавніх людей з інформацією. Коран півтори тисячі років тому писався відразу із чітким діленням на Суру і Аяти. Що стосується Тори (остаточна редакція - V ст. до н.е.) - то це взагалі надзвичайний, до кінця не пізнаний і у наші дні, приклад представлення багаторівневої взаємозв'язаної розгалуженої інформації, у тому числі і в області індексації (рис.3) [3]. Досить згадати, що Ісак Ньютон вивчив іврит спеціально для того, щоб знатися на структурі побудови святих текстів - праці Ньютона на цю тему і зараз знаходяться у Кембриджському університеті.


^ Рис. 3 - Приклад дуже складної структури тексту Талмуда Вавилонського (1869р.)


Саме ігнорування факту розділення інформації та носія, посилання на інформацію, а не носії призводить до того, що зараз інформаційні системи будуються скоріше таким чином, що у них простіше інформацію втратити серед «звалища» носіїв, ніж знайти.

Основними висновками із викладеного вище, є:

1. Інформація має бути незалежною від носія.

2. Інформація має бути структурована.

3. Інформація має бути взаємозв'язана.

Як же повинна реалізовуватися унікальна конфігурації інформаційного простору для кожного користувача.

Розкладемо елементи інформаційного простору на компоненти по осі X (рис. 4). По осі Y розміщуються користувачі. Нехай на нульовому рівні осі Y буде весь об'єм інформації - це вихідний масив інформації. Поки для спрощення ми його розглядаємо як одновимірний, такий, що укладається в одну лінію на вісь X.^ Рис. 4 - Графічне представлення багатовимірності інформаційного поля

Із рис. 4 ми бачимо, що користувач 1 своє індивідуальне інформаційне середовище сформував (або йому середовище сформував хтось інший) із елементу вихідного масиву під номером 3. Користувач 2 використовує елементи 3 і 5, користувач 3 - лише елемент 1 (зелена точка із координатами X=1, Y=3). У табличній формі це матиме вид (рис.5).^ Рис.5 – Табличне представлення структури інформаційного поля по координатних осях


Якби створювалася класична реляційна структура, то довелося б додати таблицю [YX], що пов'язує навчальні предмети з учнями (рис. 6).


^ Рис. 6 – Структура реляційної таблиці

Рис.7 – Об'єднана таблиця з координатами інформаційного поля


Слід зазначити, що використання таблиці досить умовне, для наочності. Головне, що інформація повинна мати координати у вигляді таблиці Microsoft Access, і не важливо, зроблено це за допомогою SQL сервера чи файлової системи. Прив'язка інформації до координат може бути реалізована взагалі без вживання комп'ютерів - про це на прикладі Біблії та інших святих писань вказувалося раніше.

На відміну від розглянутої структури, у пропонованій нами моделі багатовимірного інформаційного поля результатом об'єднання [X] і [Y] будуть не три таблиці, а одна таблиця - [Matrix] (рис.7). Перші 5 записів - це координати інформації про назви навчальних предметів. Наступні три координати описують прізвища учнів. Останні чотири рядки - координати інформації про індивідуальні навчальні плани - хто що вивчає. Отже, в одному масиві описується вся необхідна на даний момент інформація. Кожен елемент інформації має унікальні координати, що пов'язані у спільний простір. Розмір таблиці не відіграє великої ролі, оскільки вона обробляється математичним апаратом, робота якого значно полегшується координатною структуризацією інформації.

На наступному етапі в інформаційному полі вводиться додаткова координата (Z), де наводяться детальніші дані про учнів або навчальні предмети (рис. 8). Таким чином, інформація про день народження студента має унікальні координати 0,2,3 у системі X,Y,Z.


Z

Z

^ Рис. 8 – Схема відображення додаткової інформації про учнів та предмети


Треба відзначити, що на практиці не завжди для кожного рівня абстракції створюється окрема система координат. Якщо структура даних нескладна і досить стабільна, то застосовується зсув даних по одній координаті. Наприклад, об'єкти розділів курсів мають область на координаті Z від 1 до 99, об'єкти тестів - від 100 до 199, лабораторні - 200-299. Таким чином, наприклад, автори розділів можуть розташовуватися на осі Z на рівні Z=2, зміст тем має Z=5. При цьому автори тестів матимуть координату Z=101.


^ Шифр координат (кодів)

Y

X

Z

Пояснення

0

n

0

Найменування предмета

0

n

1

Автор навчального предмета

0

n

2

План

0

n

3

Тема

0

n

4

Тест

n

0

0

Прізвище студента

n

0

1

Ім’я

n

0

2

По батькові

n

n

0

Який предмет вивчає студент

^ Рис.9 - Табличне представлення тривимірних інформаційних структур учнів і навчальних предметів
Об'єднавши дві тривимірні структури в єдиний простір координат, отримаємо нову структуру, пояснення якої можна проілюструвати наступною кодовою таблицею (рис.9). Багатовимірні структури інтерпретуються із даної таблиці як набір кодів. Наприклад:

^ 0-100-0 - це буде код найменування навчального предмету, що має код 100

0-100-1 - інформація про авторів навчального предмету під кодом 100

200-0-0 - код прізвища студента, що має особистий номер у системі 200

200-0-2, - код інформації про по батькові студента під номером 200

200-100-0 - код інформації про те, що студент 200 вивчає навчальний предмет 100

Але не слід думати, що такі системи дуже складні. Наприклад, реально працююча система, яка описує 3D гральний простір розміром у декілька десятків квадратних кілометрів з вельми складними моделями і штучним інтелектом, містить більше 200 тисяч об'єктів - це всього 6 координат і 21 параметр.

Яким же методом користувач дістає доступ до чітко структурованої, доступної на будь-якому носієві, індивідуально для нього підібраної інформації? У першу чергу це відбувається на стадії вибору студентом своїх предметів зі списку рекомендованих для вільного вибору (рис.10,а). Потім визначається індивідуальна траєкторія навчання на рівні навчального предмету (рис.10,б). У ході навчального процесу у сформованому таким чином плані можуть мінятися терміни вивчення предметів, їх послідовність, виходячи з індивідуальних особливостей студента і міри складності індивідуальної траєкторії навчання.а) б)

Рис. 10 – Схема утворення індивідуальної траєкторії навчання на стадії навчального плану а) і навчальної дисципліни б)


Таким чином, у даній схемі враховуються індивідуальні переваги і здібності кожного студента, дається можливість отримати оптимальний обсяг знань за бажаними напрямами. У той же час індивідуально контролюються результати виконання індивідуальних навчальних планів, і все це робиться автоматично, утворюючи дуже гнучку адаптивну систему навчання.

Слід мати на увазі, що всі елементи навчального процесу - від спільного плану, до останньої ілюстрації у тексті - це абсолютно рівнозначні елементи системи навчання, фізично розміщені в одному багатовимірному інформаційному просторі.

Перевагою такого індивідуального підходу до надання інформації буде те, що студентові немає сенсу «позичити» у іншого студента, наприклад, фрагмент навчального фільму. Це не буде зафіксовано у його індивідуальному навчальному плані, йому не буде зараховано вивчення додаткового матеріалу, не буде виділено додатковий час, не будуть поставлені питання за фільмом і не будуть отримані підсумкові оцінки. Тоді навіщо «позичати»? З іншого боку легальне здобуття додаткового матеріалу і його невикористання погіршать показники навчання студента. І все це може бути програмно забезпечено не складною структурою реляційних таблиць, лабіринтами алгоритмів, а простою моделлю багатовимірного інформаційного середовища - легко математично оброблюваного.

Очевидно, що інформація, розміщена у багатовимірному інформаційному просторі, може потрапити до користувача лише через певний носій: Інтернет-сайт, DVD, книгу і т. ін. У цьому випадку повнота отримуваної інформації залежатиме від конкретного носія. Наприклад, наявні в інформаційному полі елементи теми (рис.11) не можуть бути передані (донесені) наступними носіями:

3D модель - на WEB- сторінці в Інтернеті;

питання контролюючої тестової системи - при публікація на DVD

відео, 3D модель, питання контролюючої тестової системи - при книжковій публікації;

Можливе використання декількох носіїв, наприклад книга і CD-диск тощо.
^ Рис.11 - Інформаційні елементи теми, розміщені в інформаційному просторі


Проте при будь-якому способі публікації, на будь-якому носієві використовується одна і та ж інформація, яка спочатку представлена у формі, незалежній від способу публікації. Якщо якийсь засіб публікації «не розуміє», наприклад, 3D моделі, він просто ігнорує цей фрагмент інформації або обробляє його у міру своїх можливостей.

Наш досвід організації інформаційного простору для процесу дистанційного навчання показує, що завдання підготовки навчального матеріалу, його структуризація і правильне розміщення в інформаційному просторі не можуть бути покладені на одну особу - викладача. Єдиним виходом і можливістю реалізації такої системи є розділення цієї роботи на складові (як у видавництві), де автор готує у будь-якому вигляді і виділяє пріоритетність частин матеріалу, що подається. Художня обробка тексту, технічна коректура, технічна обробка і завантаження у базу (інформаційний простір) і т.п. - виконуються відповідними фахівцями. Аналогічним чином відбувається облік користувачів, вивантаження для них індивідуальної інформації на носії і поширення (дистрибуція) інформаційних матеріалів.

Досить просто у цій системі реалізувати додаткові послуги, такі як облік інформації, що використовувалася користувачами - популярність матеріалу, популярність і читаність окремих авторів, інтенсивність роботи розповсюджувачів.

На наш погляд, такі підходи до створення інформаційного простору, індивідуалізації його використання мають значну перспективу не лише в організації навчального процесу, але і в інших областях створення і дистрибуції цифрового контента.


Список літератури

Садков В.Г., Шарупич В.П., Мащегов П.Н. «Проблемы и перспективы вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности»// ОрелГТУ, ГИПРОНИИСЕЛЬПРОМ, Орел, Россия. 2001г.

Advanced Distributed Learning.  Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 2004. / Перевод с англ. Е.В. Кузьминой. - М.: ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005. - 29 с.

Штейнзальц Р.А. Введение в Талмуд / пер. с иврита и англ., компиляция, ред. и доп. Мешкова З. ; Израил. ин-т талмуд. публ. ; Ин-т изуч. иудаизма в России. - М. : Рос. науч. центр "Курчат. ин-т", 1993. - 383 с. - (Евр. источники и коммент.)
еще рефераты
Еще работы по разное