Реферат: Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємствМіністерство промислової політики України


Затверджено

наказом Міністерства промислової

політики України від............ 200 р.

№ .........


ПРАВИЛА
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Зміст

Розділ 1 Загальні положення

Розділ 2 Поняття, терміни та їх визначення

Розділ 3 Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту

Споруди і пристрої

Розділ 4 Загальні положення. Габарит
^ Розділ 5 Споруди і пристрої колійного господарства
План та профіль колії

Земляне полотно, верхня будова колії і штучні споруди

Рейки і стрілочні переводи

Пересічення, переїзди і примикання залізничних колій

Колійні та сигнальні знаки
^ Розділ 6 Споруди і пристрої локомотивного і вагонного господарства. Відбудовні засоби Розділ 7 Споруди і пристрої станційного господарства Розділ 8 Споруди і пристрої сигналізації, зв'язку і обчислювальної техніки
Сигнали

Колійне автоматичне і напівавтоматичне блокування

Електрична централізація стрілок і сигналів

Диспетчерська централізація

Диспетчерський контроль

Інформаційно-обчислювальна система залізничного транспорту

ромислових підприємств

Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок

Дистанційне управління з кабіни локомотива

Автоматична переїзна сигналізація й автоматичні шлагбауми

Автоматична система оповіщення про прибуття поїзда

Технологічна сигналізація

В'їзна (виїзна) сигналізація

Ключова залежність стрілок і сигналів

Станційне блокування

Пристрої колійного загородження

Зв'язок

Лінії СЦБ та зв'язку

Електропостачання пристроїв СЦБ та зв'язку

Технічне обслуговування пристроїв СЦБ та зв'язку
^ Розділ 9 Споруди і пристрої електропостачання залізничного транспорту Розділ 10 Огляд споруд і пристроїв і їх ремонт
Огляд споруд і пристроїв

Ремонт споруд і пристроїв

Розділ 11 Рухомий склад та спеціальний рухомий склад

Загальні вимоги
^ Розділ 12 Колісні пари Розділ 13 Гальмове обладнання й автозчепний пристрій
Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, в тому числі спеціального

самохідного рухомого складу

^ Розділ 14 Технічне обслуговування і ремонт локомотивів, спеціального самохідного

рухомого складу

Технічне обслуговування та ремонт вагонів
^ Розділ 15 Технологічний спеціальний рухомий склад Організація руху поїздів і маневрової роботи
Розділ 16 Графік руху поїздів
Розділ 17 Роздільні пункти
^ Розділ 18 Організація технічної роботи станції

Загальні вимоги

Експлуатація стрілочних переводів

Маневрова робота

Формування поїздів

Порядок включення гальм у поїздах

Спорядження поїздів

Обслуговування поїздів і маневрових составів

Постановка локомотивів у поїздах і маневрових составах

^ Розділ 19 Рух поїздів

Загальні вимоги

Приймання поїздів

Відправлення поїздів

Засоби сигналізації і зв'язку в умовах руху поїздів

Порядок руху поїздів

Порядок водіння поїздів машиністами локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу

Порядок дій за вимушеною зупинкою на перегоні

Рух знімних рухомих одиниць

Додаток 1 Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі


^ РОЗДІЛ 1. Загальні положення


1. Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (далі - Правила) встановлюють основні положення та порядок роботи залізничного транспорту промислових підприємств, на які поширюються повноваження Мінпромполітики України (Міністерство) та його працівників; основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів, маневрової роботи та принципи сигналізації.
Положення Правил поширюються на всі підприємства й організації, контрагентів, що мають у своєму складі власний залізничний транспорт або фронти навантаження - вивантаження.

2. У розвиток окремих положень дійсних Правил Міністерство дає відповідні роз'яснення, а також видає інші керівні матеріали, обов'язкові при організації роботи залізничного транспорту для всіх підприємств і організацій Міністерства.*

3. Розроблені підприємствами й організаціями інструкції, технічні умови, норми й інші документи, що відносяться до експлуатації, проектування і будівництва колій , споруд, пристроїв і рухомого складу залізничного транспорту, у тому числі спеціального самохідного, а також технологічного спеціального рухомого складу, повинні відповідати вимогам цих Правил.

4. Правила технічної експлуатації можуть бути змінені тільки наказом Міністерства.

5. На залізничному транспорті підприємств застосовуються інструкції з сигналізації, руху поїздів та маневрової роботи, затверджені Міністерством.

6. Місцеві інструкції, які видаються на підприємствах у розвиток окремих положень дійсних Правил, затверджуються начальником залізничного цеху (якщо ці інструкції регламентують роботу тільки залізничного транспорту) і керівником підприємства (якщо інструкції визначають взаємодію в роботі залізничного транспорту та виробничих цехів і ділянок, а також контрагентів).

7. Правила технічної експлуатації обов'язкові для всіх працівників залізничного транспорту промислових підприємств, керівників цих підприємстві та організацій, контрагентів, працівників виробничих цехів і ділянок підприємств, пов'язаних з роботою залізничного транспорту або забезпечують нормальну його роботу, а також для проектних і конструкторських організацій, що розробляють проекти на реконструкцію і будівництво рухомого складу, споруд і пристроїв залізничного транспорту.

____________

* Тут і далі під словом «Міністерство» мається на увазі орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України - Міністерство промислової політики України.


8. Залізничні колії підприємств, по яких обертаються локомотиви Укрзалізниці повинні мати показники технічних вимог не гірше показників, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 441 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854.

9. Приналежні підприємствам локомотиви і вагони, що виходять на колії загальної мережі залізниць, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Порядок обертання такого рухомого складу на коліях загальної мережі залізниць встановлюється Укрзалізницею.

10. Приналежні контрагентам локомотиви і вагони, що виходять на колії підприємств, повинні відповідати вимогам цих Правил. Порядок обертання такого рухомого складу встановлюється керівником підприємства.

11. Усі працівники залізничного транспорту, виробничих цехів і ділянок промислових підприємств, контрагентів, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, зобов'язані знати і суворо дотримуватись вимог Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств.

12. Порушення Правил працівниками залізничного транспорту , контрагентами, а також працівниками виробничих цехів і ділянок підприємства, що залучаються до роботи, пов'язаної з рухом поїздів, маневровою роботою, навантаженням і вивантаженням вантажів або пересуванням рухомого складу, у тому числі спеціального самохідного, а також технологічного спеціального рухомого складу, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

розділ 2. Поняття, терміни та їх визначення


БЛОК-ДІЛЯНКА. Частина міжстанційного перегону при автоблокуванні або напівавтоблокуванні, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і вхідним світлофором станції.

БОКОВА КОЛІЯ. Колія, рухаючись по якій, рухомий склад відхиляється стрілочним переводом.

БРИГАДА СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. Працівники, що призначені для керування й обслуговування спеціального рухомого складу.

Для керування спеціальним самохідним рухомим складом призначається бригада – машиніст і помічник машиніста або водій і помічник водія дрезини (згідно з інструкцією з експлуатації відповідної машини).

ВАГОНИ ВАНТАЖНІ. Вагони, призначені для перевезення вантажів. До них належать криті вагони, піввагони, платформи, цистерни, спеціалізовані вагони для перевезення вантажів: вагони бункерного типу, рефрижераторні вагони, зерновози, транспортери, контейнеровози, цементовози, агловози, коксовози, обкотишовози, вагони для перевезення добрив, деревини тощо.

ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ. Юридична або фізична особа, уповноважена на одержання (приймання) вантажу.

ВЕДЕННЯ ПОЇЗДА З ОСОБЛИВОЮ ПИЛЬНІСТЮ. Постійна, підвищена увага локомотивної бригади до умов руху поїзда.

ВІДПРАВНИК ВАНТАЖУ. Юридична або фізична особа, що виступає від свого імені або від імені власника вантажу і зазначено в перевізних документах.

ВІКНО. Час, протягом якого зупиняється рух поїздів на перегоні, окремих коліях перегону або станції для проведення ремонтно-будівельних робіт.

В'ЇЗДНА ( ВИЇЗНА ) СИГНАЛІЗАЦІЯ. Сигналізація, яка застосовується для дозволу в'їзду і виїзду рухомого складу у виробниче приміщення.

^ ВИТЯЖНА КОЛІЯ. Звичайно тупикова колія на горизонтальному майданчику або з ухилом убік сортувальних колій, призначений для виконання маневрів осаджуванням, поштовхами (ізольованими, серійними) або способом безперервного сортування вагонів.

ВНУТРІШНІ КОЛІЇ. Колії, розташовані на території підприємств: станційні, колії перегонів, що з'єднують між собою станції, пости; вантажно-розвантажувальні колії; під'їзди до робочих горизонтів кар'єрів, відвалів; пересувні колії у забоях і на відвалах; з'єднувальні колії та інші, призначення яких визначається виконуваними на них операціями.

ГАБАРИТ НАВАНТАЖЕННЯ. Граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виходячи назовні, має розміщуватися вантаж (із врахуванням упаковування та кріплення) на відкритому рухомому складі за знаходження його на прямій горизонтальній колії.

ГАБАРИТ РУХОМОГО СКЛАДУ. Граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виходячи назовні, має розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії.

ГАБАРИТ НАБЛИЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ. Граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, всередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд та пристроїв.

Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для безпосередньої взаємодії їх із рухомим складом (вагонні уповільнювачі в робочому стані, контактні проводи з деталями кріплення тощо).

ГАЛЬМО. Пристрій на рухомому складі, що створює штучний опір руху для регулювання швидкості і зупинки в потрібному місці.

ГАЛЬМУВАННЯ ПОВНЕ СЛУЖБОВЕ. Гальмування, що досягається зниженням зарядного тиску в магістралі в один прийом темпом службової розрядки для одержання в гальмових циліндрах найбільшого тиску, що допускається вантажним режимом повітряних розподільників

ГАЛЬМУВАННЯ СЛУЖБОВЕ. Гальмування ступенями визначеної величини для плавного зниження швидкості чи зупинки поїзда у заздалегідь передбаченому місці.

ГАЛЬМУВАННЯ ЕКСТРЕНЕ. Гальмування, що застосовується для негайної зупинки поїзда шляхом екстреної розрядки магістралі та реалізації максимальної гальмової сили.

ГАЛЬМОВА ПУТЬ. Відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки.

Гальмові путі розрізняються в залежності від виду гальмування (службове, повне службове та екстрене).

ГАЛЬМОВИЙ БАШМАК. Пристосування, яке укладається на головку рейки, для зупинки вагона (групи вагонів) при маневровій роботі (поштовхами одиночними або серійними) і закріплення рухомого складу на коліях.

ГОЛОВНІ КОЛІЇ. Колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів.

ДВОСТОРОННІЙ ПАРКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК. Пристрої для передачі вказівок з руху поїздів, маневровій роботі, огляду вагонів та інших операцій, машиністам локомотивів, складачам, черговим стрілочного поста, працівникам колії, пунктів технічного обслуговування тощо.

ДОПОМІЖНИЙ ПОСТ. Пост на перегоні, що не має колійного розвитку і призначений тільки для обслуговування пункту примикання (для поїздів, що прямують по всьому перегону, не є роздільним пунктом).

ЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ПУНКТ. Спеціально обладнаний спорудами і пристроями пункт для виконання операцій пов'язаних з підготовкою локомотивів, спеціального самохідного рухливого складу до роботи: постачання паливом, мастильними та обтиральними матеріалами, водою, піском тощо, а також для виконання технічного обслуговування локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу.

ЕКІПІРУВАННЯ. Комплекс операцій з підготовки локомотива до роботи, які виконуються на екіпірувальному пункті.

ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ. Один з видів спеціального рухомого складу, що має один або декілька робочих органів, які виконують роботи з будівництва, з усіх видів ремонту, утримання й технічного обслуговування споруд і пристроїв залізничного транспорту.

ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО. Підготовлена з місцевого ґрунту основа залізниці, що забезпечує задане положення траси в плані і профілі.

ЗНІМНІ РУХОМІ ОДИНИЦІ. Знімні дрезини, колійні вагончики, ремонтні вишки на електрифікованих ділянках, колієвимірювальні, дефектоскопічні та інші візки і рухомі одиниці, що можуть бути зняті з колії вручну працівниками, які їх обслуговують.

КЕРІВНИК МАНЕВРІВ. Працівник, котрий безпосередньо керує діями всіх осіб, які беруть участь у маневрах, без вказівки котрого машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права приводити локомотив у рух.

КЕРІВНИК РОБІТ. Відповідальна особа, на котру покладене керівництво роботами на експлуатованих залізничних коліях, спорудах та пристроях.

КЛІЄНТУРА. Підприємства й організації (контрагенти залізниць загальної мережі), що користуються послугами залізничного транспорту підприємства-власника залізничного господарства, та адміністративно не входять до його складу.

КОЛІЙНЕ БЛОКУВАННЯ. Сукупність пристроїв і апаратів, що забезпечують умови безпечного проходження поїздів по перегону або блок-ділянкам.

КОЛІЙНИЙ ЗНАК. Постійний покажчик профілю та протяжності залізничних колій.

КОЛІЇ ПЕРЕСУВНІ Залізничні колії, які періодично пересуваються або переукладаються в зв'язку з вимогами технології виробництва.

КОЛІЇ СПЕЦІАЛЬНІ. Колії пересування спеціального технологічного рухомого складу з розплавленим металом, гарячими зливками, вогненно - рідким шлаком, зливу отруйних хімікатів тощо (по переліку підприємства в залежності від технології виробництва)

КОНТАКТНА МЕРЕЖА. Сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу.

КОНТРАГЕНТ. Відправник вантажу або вантажоодержувач, що у межах залізничної під'їзної колії, яка належить іншому відправнику вантажу або вантажоодержувачу, має свої склади або власні колії, які примикають до зазначеної залізничної колії.

КОРИСНА ДОВЖИНА КОЛІЇ. Частина повної довжини колії, у межах якої встановлюється рухомий склад, не порушуючи рух по сусідніх коліях.

ЛОКОМОТИВИ. Електровози, тягові агрегати, тепловози, паровози.

ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА. Працівники, які призначені для управління й обслуговування поїзних і маневрових локомотивів, а також тягових агрегатів.

Управління й обслуговування локомотива може здійснюватися одним машиністом.

МАЛОДІЯЛЬНІ ДІЛЯНКИ. Ділянки з розмірами руху поїздів не більше 8 пар на добу.

МАНЕВРОВИЙ ДИСПЕТЧЕР. Змінний керівник маневрової роботи на станції або в районі, а де немає чергового по станції – розпорядник з приймання і відправлення поїздів.

МАНЕВРОВИЙ ПОРЯДОК РУХУ (МІЖ РОЗДІЛЬНИМИ ПУНКТАМИ). Рух поїздів між роздільними пунктами, межі яких збігаються.

МАНЕВРОВИЙ РАЙОН. Частина станції (колійного розвитку підприємства) що включає станційні колії, сортувальну гірку та витяжну (сортувальну) колію, що обслуговується одним маневровим локомотивом.

Робота двох або більше маневрових локомотивів в одному маневровому районі виконується під контролем особи, яка розпоряджається маневрами.

МАНЕВРОВИЙ СОСТАВ. Один або група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри. У процесі маневрової роботи число вагонів у маневровому составі може змінюватися.

МАНЕВРИ (МАНЕВРОВА РОБОТА). Пересування рухомого складу в межах станції (колійного розвитку підприємства), пов'язані з розформуванням і формуванням поїздів і маневрових составів, а також з виконанням операцій по транспортному обслуговуванню технологічних процесів виробництва (вантажовідправників, вантажоодержувачів, контрагентів).

МІЖПОСТОВИЙ ПЕРЕГІН. Перегін, обмежений колійними постами, або колійним постом і станцією.

МІЖСТАНЦІЙНИЙ ПЕРЕГІН. Перегін, обмежений станціями, роз'їздами та обгінними пунктами.

МІСЦЕВА ІНСТРУКЦІЯ. Інструкція, яка розробляється в розвиток окремих положень Правил технічної експлуатації, інструкцій з руху поїздів і сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств з урахуванням місцевих умов експлуатації залізничного транспорту.

Місцева інструкція затверджується начальником залізничного цеху або керівником підприємства, якщо вона регламентує взаємодію залізничного транспорту і виробничих об'єктів, відправників вантажу, вантажоодержувачів, контрагентів.

НАЧАЛЬНИК ЗАЛІЗНИЧНОГО ЦЕХУ. Керівник залізничного транспорту підприємства.

П р и м і т к а. У тексті дійсних Правил під терміном «Начальник залізничного цеху» мається на увазі також і Начальник управління залізничного транспорту промислового підприємства.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ. Керівник станції. На підприємствах, де немає станцій, його обов’язки виконує працівник, який призначається начальником залізничного цеху або керівником підприємства.

П р и м і т к а. У тексті дійсних Правил під терміном «начальник станції» мається на увазі також і начальник району, де станції об'єднані в райони.


НЕГАБАРИТНЕ МІСЦЕ. Місце, де не дотримані вимоги габариту наближення будівель.

НЕЙТРАЛЬНА ВСТАВКА. Ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що за проходження струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються.

ОСОБЛИВІ КОЛІЙНІ ЗНАКИ. Межі залізничної смуги відведення, покажчик номера стрілки, репери початку і кінця кругових кривих, а також початку, середини та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі.

ОХОРОННА СТРІЛКА. Стрілка, за приготування маршруту приймання або відправлення поїзда в положення, що виключає можливість виходу рухомого складу на підготовлений маршрут.

ПЕРЕГІН. Частина залізничної лінії, обмежена суміжними роздільними пунктами.

ПЕРЕЇЗД. Місце перехрещення залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами (трамвайними коліями), обладнане необхідними пристроями.

ПІДШТОВХУЮЧИЙ ЛОКОМОТИВ. Локомотив у хвості поїзда, призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону

ПІД'ЇЗНА КОЛІЯ. Залізнична колія незагального користування (зовнішня залізнична колія), призначена для перевезень вантажів підприємства та з'єднуюча станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а при її відсутності – з вантажно – розвантажувальною колією або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій.

^ ПОВІТРЯНИЙ ПРОМІЖОК (ІЗОЛЮЮЧЕ СПОЛУЧЕННЯ). Поєднання суміжних частин контактної мережі з електричною ізоляцією (струморозподіл). Ізолююче поєднання виконується так, що за проходження струмоприймача електрорухомого складу суміжні ділянки електрично поєднуються.

ПОЇЗД. Сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами, що мають встановлені сигнали.

Локомотиви без вагонів і спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін, вважаються поїздом.

ПОЇЗД ВАНТАЖНИЙ ДОВГОСОСТАВНИЙ. Вантажний поїзд, довжина якого (у фізичних або умовних вагонах) перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху на ділянці проходження цього поїзда.

ПОЇЗД ВІДБУДОВНИЙ. Поїзд, призначений для ліквідації наслідків сходів з рейок та зіткнень рухомого складу.

ПОЇЗД ВАНТАЖНИЙ ВЕЛИКОВАГОВИЙ. Вантажний поїзд, вага якого перевищує вагову норму встановлену для даного перегону.

ПОЇЗД ГОСПОДАРЧИЙ. Поїзд, сформований з діючого локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, який використовується як локомотив; вагонів, виділених для спеціальних і технічних потреб залізничного транспорту; спеціального самохідного і несамохідного рухомого складу, призначеного для виконання робіт з утримання, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв залізничного транспорту промислових підприємств.

ПОЇЗД ПЕРЕДАТОЧНИЙ. Поїзд, що обертається між станціями підприємства й обслуговується парком спеціально виділених локомотивів.

ПОЇЗНИЙ ДИСПЕТЧЕР. Змінний керівник руху поїздів на перегонах, що забезпечує перевезення відповідно до встановлених графіків.

Під терміном “поїзний диспетчер” у тексті дійсних Правил маються на увазі й інші працівники, які виконують його обов'язки.

ПОЇЗНИЙ ПОРЯДОК РУХУ. Приймання і відправлення поїздів за одним із встановлених засобів сигналізації та зв'язку.

ПОЇЗНІ СИГНАЛИ. Сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць.

ПОСТ. Роздільний пункт, що має колійний розвиток для обслуговування пунктів навантаження-вивантаження або виконання маневрової роботи. У деяких випадках такі пости влаштовуються організовуються для регулювання руху поїздів у місцях пересічення залізничних колій.

Пост без колійного розвитку може влаштовуватися при наявності примикання на перегоні.

Кожний пост приписується до однієї із станцій .

ПОСТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Будівля на станції, у якій зосереджено управління групою централізованих стрілок та сигналів.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИПУЧОСТІ ВАНТАЖІВ. Тепляки, (гаражі розморожування), бурові та вібраційні розрихлюючі установки, інфрачервоні випромінювачі тощо.

ПРИСТРОЇ АВТОМАТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕГОВОРІВ (ПАРП). Пристрої, що дозволяють робити автоматичний запис на електронні носії службових переговорів чергових по станціях (диспетчерів) з машиністами локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу і іншими працівниками, пов’язаними з рухом поїздів та маневровою роботою, а також керівниками робіт тощо.

ПРИСТРІЙ ГУЧНОМОВНОГО ОПОВІЩЕННЯ. Пристрій для передачі вказівок з руху поїздів, виконанню маневрової роботи, огляду вагонів та виконанню інших операцій машиністам локомотивів , спеціального самохідного рухомого складу, черговим стрілочних постів, робітникам колійної служби, контактної мережі, СЦБ та з’вязку, складачам та іншим робітникам станції.

ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ. Пристрої, що дозволяють здійснювати управління стрілками, в'їздною (виїзною) сигналізацією, воротами будівель, переїзною сигналізацією та іншими об'єктами з кабіни локомотива або спеціального самохідного рухомого складу (іншого пункту управління) за допомогою радіосигналів або інших носіїв інформації.

ПУНКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Спеціально виділене місце, оснащене відповідним технологічним устаткуванням, на якому виконується комплекс операцій (або окремі операції) з підтримування працездатності рухомого складу.

РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНИЙ. Кілька станцій або маневрових районів об'єднаних за технологічними принципами обслуговування виробництва.

РОБОЧИЙ СТАН ЛОКОМОТИВА. Стан локомотива, при якому він здатний негайно виконувати задані функції з параметрами, встановленими вимогами нормативно-технічної документації.

РОЗДІЛЬНИЙ ПУНКТ. Пункт, що розділяє залізничну лінію на перегони чи блок – ділянки (станції, пости, роз'їзди, обгінні пункти, прохідні світлофори тощо).

РУХОМИЙ СКЛАД. Локомотиви, спеціальний рухомий склад, вагони.

СИГНАЛІЗАЦІЯ. Система пристроїв і пристосувань для подачі визначених сигналів.

СВІТЛОФОР. Апарат для подачі сигнальних показань кольоровими вогнями і їх сполученнями.

СИГНАЛ. Умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ.

СИГНАЛЬНИЙ ЗНАК. Умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників.

До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, подачі свистка, відключення і включення струму тощо.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОЇЗД. Поїзд постійного складу, що обертається між визначеними пунктами навантаження і вивантаження. До спеціалізованих поїздів відносяться так звані «вертушки».

СПЕЦІАЛЬНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД. Незнімні рухомі одиниці на залізничному ходу:

спеціальний самохідний рухомий склад – мотовози, дрезини, вантажопідйомні крани, спеціальні автомотриси для перевезення матеріалів, потрібних для виконання робіт, або доставки працівників до місця роботи, залізнично-будівельні машини, що мають автономний двигун з тяговим приводом у транспортному режимі;

спеціальний несамохідний рухомий склад – залізнично-будівельні машини без тягового приводу в транспортному режимі, причепи та інший спеціальний рухомий склад, призначений для виконання робіт з утримання, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв залізничного транспорту, що включені до господарчого поїзду.

СПРАВНИЙ СТАН (споруд та пристроїв залізничного транспорту). Стан, що відповідає Правилам технічної експлуатації , інструкціям і технічним умовам на ці споруди.

СПУСК ЗАТЯЖНИЙ. Це спуск такої крутості й довжини:

К р у т і с т ь Д о в ж и н а

Від 0,008 до 0,010 8 км і більше

0,011 » 0,014 6 км »

0,015 » 0,017 5 км »

0,018 » 0,020 4 км »

0,021 » 0,030 2 км »

0,031 і крутіше 1 км


СПУСК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ. Найбільш крутий (з урахуванням опірності путі кривих) довжиною, не меншою гальмової путі.

СТАНЦІЯ. Роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, обслуговування виробничих цехів і ділянок, а також маневрову роботу з формування та розформування поїздів і технічні операції з поїздами.


П р и м і т к а.

1. У тексті дійсних Правил за всіх випадків, коли йдеться про роздільні пункти, що ма- ють колійний розвиток або обслуговуються черговими працівниками (станція, пост), застосовані загальні терміни «Станція» або «Черговий по станції», за винятком місць, де за характером вимог необхідно зазначити точно, про які саме роздільні пункти йдеться.

2. На підприємствах, де залізничний транспорт за умовами роботи не має станцій, вимоги до станційного господарства і станції поширюються на весь залізничний транспорт підприємства.


СТАНЦІЙНА СКЛАДАЛЬНА БРИГАДА. Складальна бригада, не закріплена за визначеним локомотивом і обслуговує всі локомотиви, які знаходяться в районі її роботи.

СТАНЦІЙНІ КОЛІЇ. Колії у межах станцій – головні, приймально – відправні, сортувальні, вантажно - розвантажувальні, витяжні, деповські (локомотивного та вагонного господарства), з’єднувальні (що з'єднують окремі парки на станції, що ведуть до виробничих цехів, окремих технологічних об'єктів, складів, пунктів очищення вагонів, ремонту рухомого складу та виконання інших операцій), а також інші колії, призначення яких визначається операціями, що проводяться на них.

СТАНЦІЯ ПРИМИКАННЯ Станція, розташована на магістральній лінії загальної мережі, до якої примикають під’їзні колії промислових підприємств.

СТРІЛКА. Частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму.

СТРІЛКА НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА. Стрілка, вістряки якої переводяться вручну за допомогою перевідного механізму безпосередньо біля стрілки.

СТРІЛКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА. Стрілка, вістряки якої переводяться спеціальними пристроями, що управляються з одного центрального пункту.

СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВІД. Пристрій, що служить для переведення рухомого складу з однієї колії на іншу. Стрілочні переводи складаються зі стрілок, хрестовин і сполучних колій між ними.

Хрестовини можуть бути з нерухомим або рухомим осердям.

СТРІЛОЧНИЙ ПОСТ. Один або декілька стрілочних переводів нецентралізованого управління, що обслуговуються одним черговим стрілочного поста.

СХЕМА ФОРМУВАННЯ. Порядок розміщення вагонів у поїздах відповідно до їх призначення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Комплекс робіт для підтримки у справності або працездатності споруд, пристроїв, механізмів і рухомого складу залізничного транспорту при підготовці і використанню за призначенням, при збереженні та транспортуванні.

В технічне обслуговування можуть входити контроль технічного стану, чищення, змащення, заміна окремих складових частин споруд, пристроїв і рухомого складу або їх регулювання з метою попередження ушкоджень, а також частина роботи з усунення ушкоджень та їх наслідків тощо.

ТЕХНОЛОГІЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ. Сигналізація, яка застосовується для дозволу подачі вагонів до пристроїв відновлення сипучості вантажів, на вагоноперекидач, приймальні бункери, бункерні естакади (під навантаження та вивантаження сипучих вантажів), вагові та дозуючи пристрої, пристрої очищення вагонів від залишків вантажу тощо, а також управління процесом подачі вагонів і точної їх установки в необхідному місці.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД. Чавуновози, шлаковози, візки для перевезення виливниць, візки для перевезення совків із шихтою до конверторів тощо.

ТУПИК ЗАПОБІЖНИЙ. Тупикова колія, призначена для попередження виходу рухомого складу на маршрути проходження поїзда (маневрових составів).

ТУПИК ВЛОВЛЮЮЧИЙ. Тупикова колія, призначена для зупинки поїзда, що втратив керування, або частини поїзда під час руху на затяжному спуску.

УХИЛ. Елемент подовжнього профілю залізничної колії, що має нахил до горизонталь-ної лінії. Ухил для поїзда, який рухається від нижчої точки до вищої, називається підйомом, а назад – спуском. .

ФРОНТ НАВАНТАЖЕННЯ-ВИВАНТАЖЕННЯ. Частина залізничних колій, призначених для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Місткість фронту навантаження-вивантаження виражається кількістю встановлюваних вагонів у фізичному або умовному обчисленні.

Розрізняються фронти навантаження-вивантаження лінійній і точечний в залежності від розташування, конструкції, розмірів складських приміщень і устаткування їх вантажно-розвантажувальними пристроями і механізмами (кранами, транспортерами, бункерами тощо).

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Зосередження в одному центрі керівництва і управління сукупністю стрілок і сигналів станції або окремого її району.

ЧАСТКОВО ЗАЙНЯТА КОЛІЯ. Не повністю зайнята рухомим складом колія, вільна частина якої може бути використана для приймання поїзда маневровим порядком.

ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ. Змінний працівник станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально – відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).

На залізничному транспорті промислових підприємств під терміном «черговий по станції » маються на увазі також інші працівники, що виконують обов'язки чергових по станції: маневровий диспетчер, черговий по посту, черговий по посту електричної централізації тощо, на яких покладені обов'язки чергового по станції.

ШВИДКІСТЬ. Відстань шляху, пройденого поїздом (маневровим составом) за одиницю часу.

ШТУЧНІ СПОРУДИ. Сукупність будівель, що заміняють земляне полотно на перетинанні з різними перешкодами або такі, що доповнюють його з метою посилення захисту від несприятливих зовнішніх впливів, явищ природи тощо. До штучних споруд відносяться – мости, віадуки, шляхопроводи, естакади, водопропускні труби, тунелі, галереї, підпірні стінки тощо.


^ РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


3.1. Основними обов'язками працівників залізничного транспорту підприємств є безперебійне і своєчасне обслуговування виробництва та контрагентів залізничними перевезеннями при безумовному забезпеченні безпеки руху і безпеки працюючих, збереження рухомого складу і вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, споруд і пристроїв залізничного транспорту, дотримання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

3.2. Кожен працівник підприємства, пов'язаний з роботою залізничного транспорту, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації і безпеки руху; при цьому він повинен дотримуватись правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, встановлених для виконуваної ним роботи. Відповідальність за виконання цих Правил і інструкцій покладається на виконавців і керівників відповідних підрозділів.

Відповідальність за забезпечення виконання Правил технічної експлуатації залізничного транспорту й інших правил і інструкцій працівниками підприємств покладається на керівників відповідних підрозділів залізничного транспорту, виробничих цехів і ділянок, а також контрагентів, які користуються послугами залізничного транспорту.

3.3. Кожен працівник підприємства, пов'язаний з роботою залізничного транспорту, зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров’ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд чи пристроїв, які ств^ Загальні положення. Габарит

4.1. Споруди та пристрої залізничного транспорту, а також споруди та пристрої виробничих цехів і ділянок, пов'язані з роботою залізничного транспорту підприємств, повинні утримуватися в стані, який забезпечує безпечну роботу рухомого складу і своєчасне обслуговування виробничих цехів та ділянок, контрагентів.

Порядок технічного обслуговування, ремонту і експлуатації споруд та пристроїв залізничного транспорту встановлюється відповідними правилами та інструкціями.

Запобігання появи будь яких несправностей та забезпечення довгострокової служби споруд і пристроїв мають бути головними у роботі осіб, які відповідають за їх утримання і експлуатацію.

Відповідальність за стан споруд та пристроїв залізничного транспорту, а також споруд та пристроїв виробничих цехів і ділянок, пов'язаних з роботою залізничного транспорту, несуть працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та керівники цехів або ділянок, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої.

Відповідно до своїх обов'язків кожен з цих працівників на своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу якість утримання, технічного обслуговування і ремонту.

4.2. Усі колії і стрілочні переводи
еще рефераты
Еще работы по разное