Реферат: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності1 у І кварталі 2010 року
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності1 у І кварталі 2010 року


У І кварталі 2010р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 717,1 млн.дол. США прямих інвестицій, що становить 61,0% від надходжень І кварталу попереднього року. З країн ЄС надійшло 516,2 млн.дол. (72,0% загального обсягу), з країн СНД – 114,6 млн.дол. (16,0%), з інших країн світу – 86,3 млн.дол. (12,0%). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 296,1 млн.дол.


У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо за І квартал 2010р. становив 98,3 млн.дол., що складає 12,0% від рівня відповідного періоду попереднього року.


У І кварталі 2010р. зросли обсяги капіталу з:


Кіпру – на 184,5 млн.дол.

Російської Федерації – на 103,5 млн.дол.

Франції – на 68,1 млн.дол.

Німеччини – на 44,7 млн.дол.

Польщі – на 19,3 млн.дол.


Приріст іноземного капіталу в І кварталі 2010р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, – у сумі 214,7 млн.дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку – 30,2 млн.дол. та будівництво – 6,6 млн.дол.


Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 квітня 2010р. склав 40007,4 млн.дол., що на 0,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу становив 872,1 дол.

1 Дані про прямі інвестиції в Україну та з України сформовані на підставі інформації юридичних осіб та наведені з урахуванням інформації НБУ та ФДМУ (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо, не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств), яка розподілена за видами економічної діяльності, країнами та регіонами.


Інвестиції надійшли зі 126 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять:


Кіпр – 9105,1 млн.дол.

Німеччина – 6644,4 млн.дол.

Нідерланди – 3841,0 млн.дол.

Російська Федерація – 2661,0 млн.дол.

Австрія – 2569,8 млн.дол.

Сполучене Королівство – 2229,3 млн.дол.

Франція – 1698,9 млн.дол.

Віргінські Острови, Британські – 1333,8 млн.дол.

Швеція – 1275,1 млн.дол.

Сполучені Штати Америки – 1244,2 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 13135,3 млн.дол. (32,8% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 11745,9 млн.дол. та добувної – 1089,6 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у:


металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів унесено 5612,3 млн.дол. прямих інвестицій

у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1788,7 млн.дол., машинобудування – 1118,2 млн.дол.

хімічну та нафтохімічну промисловість – 1116,9 млн.дол.

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 777,8 млн.дол.


У фінансових установах акумульовано 12637,5 млн.дол. (31,6%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 4323,3 млн.дол. (10,8%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 4221,1 млн.дол. (10,6%).


Сума кредитів і позик, отриманих підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 квітня 2010р. становила 5517,1 млн.дол. Найбільше їх надійшло з:


Кіпру – 1734,4 млн.дол.

Нідерландів – 722,6 млн.дол.

Німеччини – 678,4 млн.дол.

Сполученого Королівства – 266,3 млн.дол.

Австрії – 260,8 млн.дол.

Сполучених Штатів Америки – 179,9 млн.дол.


Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, ураховуючи позичковий капітал, на 1 квітня 2010р. становив 45524,5 млн.дол.


У І кварталі 2010р. з України в економіку інших країн світу спрямовано 587,8 млн.дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалось переважно у вигляді акцій.


Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці, на 1 квітня 2010р. становив 6793,2 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС – 6475,7 млн.дол. (95,3% загального обсягу), у країни СНД – 222,4 млн.дол. (3,3%), в інші країни світу – 95,1 млн.дол. (1,4%).
Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 квітня 2010р. становила 125,2 млн.дол.


Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи позичковий капітал, становив 6918,4 млн.дол. США.


^ Прямі іноземні інвестиції в Українуу І кварталі 2010 року


(млн.дол. США)


Усього

У тому числі з

країн

ЄС

країн

СНД

інших

країн світу

^ Капітал нерезидентів в Україні

на початок звітного періоду (01.01.2010)

39909,1

31498,4

2824,4

5586,3

Збільшення капіталу нерезидентів – усього

717,1

516,2

114,6

86,3

за рахунок

грошових внесків

626,5

433,5

114,0

79,0

з них

купівлі акцій

258,7

149,6

92,7

16,4

внесків у вигляді акцій

0,9

0,8

0,1внесків за рахунок скасування боргу

7,4

7,4

внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна

80,0

72,3

0,5

7,2

внесків у вигляді нематеріальних активів

0,0

0,0

0,0

0,0

придбання корпоративних прав в результаті приватизації державного майна

інших видів здійснення інвестицій

2,3

2,20,1

Зменшення капіталу нерезидентів – усього

296,1

239,2

15,8

41,1

у тому числі за рахунок

вилучення капіталу

242,9

196,8

12,7

33,4

з них

грошових внесків

170,2

136,4

6,8

27,0

цінних паперів

21,7

16,5

0,5

4,7

рухомого і нерухомого майна

51,0

43,9

5,4

1,7

поступки нерезидентом свого капіталу резиденту

48,9

38,1

3,1

7,7

інших видів зменшення капіталу

4,3

4,3

0,0^ Переоцінка капіталу

–4,0

–0,9

0,0

–3,1

Утрати капіталу

32,4

16,0

1,1

15,3

^ Перехід прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни43,6

0,9

–44,5

^ Обсяги прямих інвестицій, які перейшли з категорії портфельних інвестицій

2,1

1,9

0,1

0,1

^ Обсяги прямих інвестицій, які перейшли до категорії портфельних інвестицій

39,8

31,0

0,1

8,7

^ Курсова різниця

–248,6

–240,0

7,5

–16,1

Капітал нерезидентів в Україні

на кінець звітного періоду

40007,4

31533,0

2930,5

5543,9

Заборгованість за кредитами та позиками,

отриманими від прямих інвесторів-нерезидентів

на початок звітного періоду (01.01.2010)

5647,6

4711,7

162,2

773,7

на кінець звітного періоду

5517,1

4720,5

164,7

631,9

^ Сукупний капітал нерезидентів, враховуючи позичковий капітал, на кінець звітного періоду

45524,5

36253,5

3095,2

6175,8


Прямі інвестиції з України в економіку країн світуу І кварталі 2010 року


(млн.дол. США)

Усього

У тому числі в

країни ЄС

країни

СНД

інші

країни світу

^ Капітал резидентів в економіці інших країн

на початок звітного періоду (01.01.2010)

6226,2

5910,9

220,8

94,5

Збільшення капіталу резидентів – усього

587,8

584,8

0,1

2,9

у тому числі за рахунок

грошових внесків

8,4

5,4

0,1

2,9

з них

купівлі акцій

3,9

1,02,9

внесків у вигляді акцій

579,4

579,4

внесків за рахунок скасування боргу

внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна

внесків у вигляді нематеріальних активів

інших видів здійснення інвестицій

Зменшення капіталу резидентів – усього

1,4

0,0

0,4

1,0

у тому числі за рахунок

вилучення капіталу

0,4

0,0

0,4з них

грошових внесків

0,4

0,0

0,4цінних паперів

рухомого і нерухомого майна

0,00,0поступки резидентом свого капіталу нерезиденту

інших видів зменшення капіталу

1,00,0

1,0
Переоцінка капіталуУтрати капіталу
^ Перехід прав власності на капітал
резидента за кордоном іншому резиденту
^ Обсяги прямих інвестицій, якi перейшли
з категорії портфельних інвестицій
^ Обсяги прямих інвестицій, якi перейшли
до категорії портфельних інвестиційКурсова різниця
–19,4

–20,0

1,9

–1,3

^ Капітал резидентів в економіці інших країн на кінець звітного періоду

6793,2

6475,7

222,4

95,1

Загальна сума кредитів та позик, наданих резидентами підприємствам прямого інвестування
на початок звітного періоду (01.01.2010)
123,4

123,4
на кінець звітного періоду
125,2

125,2

^ Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн, враховуючи позичковий капітал,
на кінець звітного періоду
6918,4

6600,9

222,4

95,1^ Прямі іноземні інвестиції в регіони України


(млн.дол. США)

Обсяги інвестицій на

01.01.2010

01.04.2010

усього

у % до загального підсумку

усього

у % до загального підсумку
Україна
39909,1

100,0

40007,4

100,0

Автономна

Республіка Крим

709,8

1,8

703,3

1,7

Вінницька

176,9

0,4

188,6

0,5

Волинська

332,9

0,8

340,3

0,8

Дніпропетровська

7054,1

17,7

7155,6

17,9

Донецька

1592,9

4,0

1592,2

4,0

Житомирська

238,1

0,6

234,9

0,6

Закарпатська

355,2

0,9

349,8

0,9

Запорізька

908,6

2,3

905,3

2,3

Івано-Франківська

635,1

1,6

527,4

1,3

Київська

1531,1

3,8

1508,0

3,8

Кіровоградська

82,6

0,2

63,8

0,2

Луганська

632,2

1,6

627,2

1,6

Львівська

1178,3

3,0

1169,9

2,9

Миколаївська

162,1

0,4

166,9

0,4

Одеська

1042,7

2,6

1029,9

2,6

Полтавська

445,2

1,1

440,9

1,1

Рівненська

307,9

0,8

302,9

0,7

Сумська

225,6

0,6

224,2

0,6

Тернопільська

66,5

0,2

64,7

0,2

Харківська

2069,1

5,2

2073,1

5,2

Херсонська

197,8

0,5

198,6

0,5

Хмельницька

219,3

0,5

211,0

0,5

Черкаська

222,4

0,6

220,2

0,5

Чернівецька

61,8

0,1

60,2

0,1

Чернігівська

86,7

0,2

85,4

0,2

м.Київ

19215,4

48,1

19402,5

48,5

м.Севастополь

158,8

0,4

160,6

0,4^


Прямі інвестиції з регіонів України

(млн.дол. США)

Обсяги інвестицій на

01.01.2010

01.04.2010

усього

у % до загального підсумку

усього

у % до загального підсумку
Україна
6226,2

100,0

6793,2

100,0

Автономна

Республіка Крим

2,5

0,0

2,4

0,0

Вінницька

0,2

0,0

0,2

0,0

Волинська

...1

...1

...1

...1

Дніпропетровська

111,1

1,8

110,2

1,6

Донецька

5395,8

86,7

5965,1

87,8

Запорізька

14,0

0,2

17,1

0,3

Івано-Франківська

...1

...1

...1

...1

Київська

2,8

0,0

2,9

0,0

Кіровоградська

0,1

0,0

0,1

0,0

Луганська

1,7

0,0

1,7

0,0

Львівська

0,7

0,0

0,8

0,0

Миколаївська

0,5

0,0

0,5

0,0

Одеська

37,4

0,6

36,5

0,5

Полтавська

2,0

0,0

1,9

0,0

Сумська

2,7

0,0

2,8

0,0

Тернопiльська

...1

...1

...1

...1

Харківська

10,2

0,2

10,3

0,2

Херсонська

0,0

0,0

0,0

0,0

Хмельницька

...1

...1

...1

...1

Чернівецька

...1

...1

...1

...1

Чернігівська

...1

...1

...1

...1

м.Київ

617,2

9,9

613,8

9,0

м.Севастополь

...1

...1

...1

...1

______________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".


Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності1


(млн.дол. США)Обсяги інвестицій на01.01.2010

01.04.2010Кіпр
8920,6

9105,1
Промисловість

2236,7

2312,0
переробна

1711,6

1748,3
з неї


металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

486,7

529,6
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

319,6

324,6
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

244,4

235,2
машинобудування

198,5

199,5
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

178,6

177,7
хімічна та нафтохімічна промисловість

173,3

172,7
добувна

446,8

486,2
виробництво та розподілення електроенергії,

газу та води

78,3

77,5
Фінансова діяльність

2015,2

2036,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1703,0

1725,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1135,5

1166,9
Будівництво

588,5

594,9
Діяльність транспорту та зв’язку

532,7

540,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

367,1

365,6
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

226,7

251,2
Діяльність готелів та ресторанів

91,0

87,5Німеччина
6599,7

6644,4
Промисловість

5314,1

5295,4
у тому числі


переробна

5278,5

5259,1

з неїметалургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

4596,8

4600,3

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

272,5

261,2

хімічна та нафтохімічна промисловість

164,9

163,1

машинобудування

104,9

99,8

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

61,7

61,1

добувна

35,6

36,0

Фінансова діяльність

802,7

878,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

198,7

195,2

_________________

1 Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в економіку України.ПродовженняОбсяги інвестицій на
01.01.2010

01.04.2010

Діяльність транспорту та зв’язку

76,0

71,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

70,5

69,7

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

58,4

56,1

Будівництво

50,4

51,2

Нідерланди
3932,8

3841,0

Промисловість

1553,0

1476,2

переробна

1292,5

1213,5

з неївиробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

568,6

591,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

362,8

263,2

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

120,8

120,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

117,3

117,5

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

43,3

43,3

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

32,1

31,5

виробництво та розподілення електроенергії,

газу та води

141,5

142,1

добувна

119,0

120,6

Будівництво

940,7

940,5

Фінансова діяльність

597,2

605,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

441,3

432,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

288,3

274,9

Діяльність транспорту та зв’язку

80,0

80,3

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

28,6

28,4


^ Російська Федерація
2557,5

2661,0

Фінансова діяльність

1604,9

1714,5

Діяльність транспорту та зв’язку

235,2

236,8

Промисловість

214,1

214,3

у тому числіпереробна

202,6

202,9

з неїмашинобудування

78,3

78,0

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

48,2

49,0

хімічна та нафтохімічна промисловість

21,6

21,6

Будівництво

171,8

173,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

117,0

117,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

115,8

109,4

Діяльність готелів та ресторанів

28,8

28,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

26,8

26,9

Австрія
2596,4

2569,8

Фінансова діяльність

1895,0

1898,6

Промисловість

281,4

254,9

у тому числіпереробна

271,9

248,4

з неївиробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

104,7

87,7

машинобудування

44,5

42,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

36,8

35,8

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

36,5

34,9

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

22,4

21,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

200,1

200,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

93,3

92,4

Будівництво

56,0

54,1

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

29,1

29,1

Діяльність транспорту та зв’язку

25,5

25,1

^ Сполучене Королівство
2310,6

2229,3

Промисловість

625,2

598,7

у тому числіпереробна

539,8

515,0

з неїмашинобудування

160,1

153,5

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

146,5

132,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

84,1

84,2

хімічна та нафтохімічна промисловість

65,7

65,2

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

36,1

33,8

добувна

74,2

72,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

510,7

483,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

388,7

389,7

Фінансова діяльність

293,2

288,3

Діяльність транспорту та зв’язку

146,3

143,8

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

143,7

133,5

Будівництво

104,8

104,3

Діяльність готелів та ресторанів

70,5

60,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

26,3

26,0Франція
1630,8

1698,9

Фінансова діяльність

1374,5

1414,6

Промисловість

153,0

148,9

у тому числіпереробна

135,3

129,6

з неївиробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

75,1

72,1

машинобудування

21,9

20,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

44,2

58,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

21,1

32,7

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

22,9

26,6

^ Віргінські Острови, Британські
1326,7

1333,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

493,9

487,4

Фінансова діяльність

238,3

239,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

233,5

221,2

Промисловість

115,7

144,2

у тому числіпереробна

109,4

138,3

з неївиробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

32,4

45,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

39,0

39,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

4,0

19,9

хімічна та нафтохімічна промисловість

17,9

18,0

Діяльність транспорту та зв’язку

89,0

84,0

Будівництво

73,5

72,6

Діяльність готелів та ресторанів

31,4

31,8

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

27,2

27,6

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

21,2

21,0


Швеція
1275,9

1275,1

Фінансова діяльність

926,8

928,7

Промисловість

273,1

274,8

у тому числіпереробна

258,9

260,7

з неївиробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

222,3

213,6

машинобудування

22,1

32,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

55,1

52,9

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

13,0

11,1

Сполучені Штати Америки 1332,3 1244,2
Промисловість

489,3

444,2

переробна

445,7

400,6

з неїхімічна та нафтохімічна промисловість

152,5

149,8

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

92,0

65,3

машинобудування

75,9

61,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

53,7

53,7

інші галузі промисловості

47,5

46,7

виробництво та розподілення електроенергії,

газу та води

23,5

23,5

добувна

20,1

20,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

225,4

220,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

208,9

195,3

Діяльність готелів та ресторанів

116,5

118,0

Фінансова діяльність

91,9

92,8

Діяльність транспорту та зв’язку

70,6

69,6

Будівництво

66,4

63,6

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

49,8

26,2^ Прямі інвестиції за видами економічної діяльності підприємств України в економіку країн світу1


(млн.дол. США)

Обсяги інвестицій на
01.01.2010

01.04.2010


Кіпр
5778,5

6346,4

Операції з нерухомим майном, оренда,

інжиніринг та надання послуг підприємцям2

...3

...3

^ Російська Федерація
166,1

169,5
Промисловість
74,1

75,6
у тому числі

переробна
74,1

75,6
з неї


виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

55,1

56,5

машинобудування

11,6

11,5

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

6,8

7,0

Фінансова діяльність

49,8

51,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

22,5

22,6

Польща
49,4

49,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

45,4

44,1

Грузія

32,4

31,5

Фінансова діяльність

...3

...3
Латвія
31,9

30,2

Фінансова діяльність

...3

...3

Казахстан
27,1

25,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

27,1

25,5

Віргінські Острови, Британські 20,8 20,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

...3

...3


_______________

1 Інформація підготовлена по країнах, до яких здійснені найбільші інвестиції з України.

2 Тут і далі наведено види економічної діяльності підприємств-резидентів, що здійснюють інвестиції.

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".


^ Прямі інвестиції в Україну за видами економічної діяльності

Обсяги інвестицій на

01.01.2010

01.04.2010

млн.дол.

США

у % до загального підсумку

млн.дол.

США

у % до загального підсумку
Усього

39909,1

100,0

40007,4

100,0

Сільське господарство, мисливство,

лісове господарство

779,8

1,9

774,3

1,9

Рибальство, рибництво

5,6

0,0

9,1

0,0

Промисловість

13260,8

33,2

13135,3

32,8

добувна

1050,7

2,6

1089,6

2,7

переробна

11908,9

29,8

11745,9

29,4

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1822,4

4,6

1788,7

4,5

легка промисловість

143,2

0,3

138,6

0,4

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

273,7

0,7

263,0

0,7

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

236,3

0,6

227,8

0,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

449,1

1,1

453,9

1,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

1226,5

3,1

1116,9

2,8

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

794,2

2,0

777,8

1,9

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

5568,6

13,9

5612,3

14,0

машинобудування

1141,5

2,9

1118,2

2,8

інші галузі промисловості

253,4

0,6

248,7

0,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

301,2

0,8

299,8

0,7

Будівництво

2197,3

5,5

2203,9

5,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

4293,1

10,8

4323,3

10,8

Діяльність готелів та ресторанів

422,6

1,1

411,0

1,0

Діяльність транспорту та зв’язку

1628,8

4,1

1620,4

4,1

Фінансова діяльність

12422,8

31,1

12637,5

31,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4222,2

10,6

4221,1

10,6

Державне управління

0,5

0,0

0,5

0,0

Освіта

14,1

0,0

14,5

0,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

120,5

0,3

119,7

0,3

Надання комунальних та індивідуальних

послуг; діяльність у сфері культури та спорту

541,0

1,4

536,8

1,4


^ Прямі інвестиції з України за видами економічної діяльності

Обсяги інвестицій на

01.01.2010

01.04.2010

млн.дол.

США

у % до загального підсумку

млн.дол.

США

у % до загального підсумку
Усього

6226,2

100,0

6793,2

100,0

Сільське господарство, мисливство,

лісове господарство

0,3

0,0

0,2

0,0

Промисловість

95,5

1,5

99,4

1,5

добувна

0,3

0,0

0,3

0,0

переробна

95,2

1,5

99,1

1,5

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

58,7

0,9

60,0

0,9

легка промисловість

0,3

0,0

0,3

0,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

...1

...1

...1

...1

хімічна та нафтохімічна промисловість

4,8

0,1

4,7

0,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

...1

...1

...1

...1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

8,9

0,1

11,9

0,2

машинобудування

19,8

0,3

19,5

0,3

інші галузі промисловості

2,6

0,0

2,6

0,0

Будівництво

1,9

0,0

1,9

0,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

124,9

2,0

121,8

1,8

Діяльність готелів та ресторанів

...1

...1

...1

...1

Діяльність транспорту та зв’язку

44,8

0,7

49,3

0,7

Фінансова діяльність

596,1

9,6

593,6

8,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5347,5

85,9

5911,3

87,0

Державне управління

...1

...1

...1

...1

Освіта

...1

...1

...1

...1

______________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".


Держкомстат України


еще рефераты
Еще работы по разное