Реферат: План роботи головного управління апр ода на І квартал 2012 року


П Л А Н

роботи головного управління АПР ОДА на І квартал 2012 рокуЗаходи

Термін виконання (число, місяць)

Виконавці (прізвище особи, що відповідає за підготовку та виконання)

Контроль (прізвище зам. начальника головного управління)

Місце проведення

1

2

3

4

5

І. Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної держадміністрації

1

2

3

4

5

Про організаційну роботу районних державних адміністрацій з питання проведення комплексу весняно – польових робіт у 2012 році

Березень

Турчин П.І.

Северин Т.М.

Шахов В.І.

ОДА

^ П. Підготовка питань для внесення на розгляд обласної ради

1

2

3

4

5

Про підсумки виконання рішень Сумської обласної ради від 15.05.2008 «Про програму розвитку сільських територій області на 2008-2011 роки»

Лютий - березень

Коваленко О.М.

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Про затвердження проекту Програми розвитку сільських територій Сумської області на період до 2020 року

Лютий - березень

Коваленко О.М.

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

^ Ш.Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій обласної ради

1

2

3

4

5

Про проект Програми виставково- ярмаркової діяльності агропромислового комплексу області на 2012 рік

І квартал

Куліш В.В.

Гребеник Г.М.

Обласна рада^ IV. Перелік Програм, над реалізацією яких буде працювати головне управління


1

2

3

4

5

Програма “Про організацію виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива в 2009-2015 роках”

Протягом року

Турчин П.І.

Северин Т.М.


Шахов В.І.


Головне управління

Програма розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року


Протягом року

Гребеник Г.М.

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Протягом року

Гребеник Г.М.

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Програма розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року

Протягом року

Боронос А.І.


Шахов В.І.

Головне управління

Програма «Підготовка кваліфікованих робітників на 2010-2014 роки», затверджена рішенням сесії обласної ради від 05.03.2010

Протягом року

Боронос А.І.


Шахов В.І.

Головне управління

Програма “Власний дім” індивідуального будівництва та реконструкції в населених пунктах області” з державного та місцевого бюджетів


Протягом року

Мороз О.О.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Програма розвитку сільських територій Сумської області на 2008-2011 роки

І квартал

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Програма розвитку сільських територій Сумської області до 2020 року

І квартал

Кримська Н.В.


Костюк Ю.Б.

Головне управління

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року

Протягом року

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Організація та регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу (обласна с.г. виставка)

Протягом року

Куліш В.В.

Кардашева Л.О.

Костюк Ю.Б.

Головне управліня

Програма оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК

Протягом року

Кримська Н.В.

Васильєва С.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів

Протягом року

Васильєва С.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Програма виставково – ярмаркової діяльності агропромислового комплексу області на 2012 рік

Протягом року

Куліш В.В.

Гребеник Г.М.

Головне управління^ V. Питання для розгляду на засіданнях колегії головного управління

1

2

3

4

5

Про підсумки виконання завдань по стабілізації галузі тваринництва за 2011 рік

Розгляд звернень громадян за 2011 рік

Про стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за 2011 рік

СіченьПідопригора В.О.

Журавель Г.М.

Бехало С.М.

Гребеник Г.М.


Шахов В.І.

Головне управління


Про підготовку сільськогосподарських підприємств області до проведення комплексу весняно- польових робіт у 2012 році

Про роботу управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій та головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань організації дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та дорожнього руху в сільськогосподарському виробництві, аналіз стану охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу в 2011 році та заходи профілактики виробничого травматизму в 2012 році

Про виконання програми економічного та соціального розвитку Сумської області з питань розвитку агропромислового комплексу на 2011 рік

БерезеньТурчин П.І.

Северин Т.М.


Турчин П.І.

Скороход О.П.


Придатко Л.В.

Шахов В.І.


Шахов В.І.


Костюк Ю.Б.

Головне управління

Про хід виконання програми розвитку сільських територій Сумської області на період до 2020 року

Протягом року

Васильєва С.В.

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління


V1. Перелік правових актів законодавчої і виконавчої влади, хід яких буде розглядатися в порядку контролю ( Укази Президента, постанови і розпорядження КМУ, доручення Прем’єр –міністра)


1

2

3

4

5

Укази Президента України


^ Доручення Президента України

Доручення Президента України від 15.05.2010 №1-1/940 щодо запровадження щомісячної доповіді Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про ситуацію у регіонах

щомісячно

Гапченко І.В.

Костюк Ю.Б

Головне управління
^ Кабінет Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова № 613 від 04.04.09 «Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»

щомісяця

Петренко М.О.

Турчин П.І.


Головне управління

Постанова КМУ від 18.03.09. № 282 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва»

Протягом року

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Постанова КМУ від 04.10.2010 № 900 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» (із змінами)

Щокварталу

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Постанова КМУ від 18.05.2011№ 515 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу»

Протягом року

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Постанова КМУ від 19.09.07. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року"

Щокварталу

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Постанова КМУ від 11 серпня 2010 р. N 794

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”

Щокварталу

Васильєва С.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р.№ 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»

Щокварталу

Придатко Л.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 752-р «Про затвердження плану заходів з вирішення проблемних питань розвитку агропромислового комплексу»

Протягом року

Гапченко І.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.11. № 896-р «Про затвердження плану організаційних заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції»


Протягом року

Пилипенко І.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р.№ 475-р «Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів»


Протягом року

Придатко Л.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління
^ Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.04.2011 № 273-р "Про затвердження плану заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2011 рік"

Щокварталу до 10 числа

Глуходід В.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.10 №1609р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати»

Щомісяця до 15 числа

Коваленко О.М.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження КМУ від 17.08.2011 №823-р «Деякі питання функціонування ринку зерна та продуктів його переробки у 2011-2012 маркетинговому році»

Протягом року

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Доручення Кабінету Міністрів України

Доручення Кабінету міністрів України від 16.04.2008року № 21311/1/1-08 та від 15.05.2008р. № 21311/3/1-08 стосовно підготовки Плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ

Щокварталу до 1 числа місяця, що наступає за звітним

Гапченко І.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Витяг з протоколу №18 засідання Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року щодо наявності двотижневого запасу борошна на хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користується найвищим споживчим попитом у регіоні.

Щотижнево

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Урядова телеграма № 12304/0/2-11 від 04.11.2011 щодо здійснення заходів із забезпечення населення овочевою продукцією та картоплею в обсягах необхідних для задоволення потреб населення, формування регіональних ресурсів продовольчого зерна, організації проведення ярмаркових заходів.

Щотижнево

Коваленко О.М.

Мойсеєнко І.Г.

Денисенко О.С.

Боронос А.І.


Шахов В.І.

Костюк Ю.Б.

Гребеник Г.М.

Головне управління

^ Доручення Прем’єр-Мініста України

Доручення Прем’єр – міністра України до Указу Президента України від 19.03.1999 №262/99 «Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості»

Березень

Бехало С.М.

Шахов В.І.

Головне управління

^ Перелік розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, хід яких буде розглядатися в порядку контролю

^ Розпорядження голови облдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.10.09 № 558 «Про галузеві ради підприємців при обласній державній адміністрації»

Щокварталу

до 5 числа

Гапченко І.В.

Костюк Ю.Б

Головне управління

Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.03.2011 року № 627 «Про запровадження проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій»


Щокварталу

Придатко Л.В.

Костюк Ю.Б

Головне управління
Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2006 №148 «Про координацію роботи управління інвестиційної та зовнішньоекономічної політики головного управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрацій і міськвиконкомів у сфері зовнішніх зносин»


Протягом рокуКасян О.І.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.08.10 №557 "Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

Щокварталу

Коваленко О.М

Костюк Ю.Б

Головне управління

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.10.10 №695 "Про хід виконання завдань Президента України та Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області"

Щомісяця до 20 числа

Коваленко О.М.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.10.2011 №667 «Про організацію контролю за виконанням Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року».

Протягом року

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 24.12.2009 № 723 “Про проект Регіональної програми розвитку внутрішньої торгівлі на 2010-2012 роки».

Протягом року

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 325 від 10.05.11 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2010-2011 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років»

Протягом року

Скороход О.П

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 400 від 14.06.2011 «Про заходи щодо запобігання лісових пожеж»

Протягом року

Скороход О.П

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 659 від 07.10.2011 «Про забезпечення захисту персональних данних»

Протягом року

Скороход О.П

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 695 від 25.10.2011 «Про заходи щодо забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання і використання матеріалів, що містять службову інформацію у Сумській обласній державній адміністрації»

Протягом року

Скороход О.П

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.03.2008 року № 201 “Про заходи щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії області”

Протягом року

Якушка П.М.

Шахов В.І.

Головне управління

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.12.2008 року № 893 “Про проект програми по організації виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива в області у 2009-2015 роках”

Протягом року

Якушка П.М.

Шахов В.І.

Головне управління

Доручення голови облдержадміністрації

Доручення голови облдержадміністрації від 07.06.2011 № 10 "Про першочергові заходи щодо реалізації державної політики в Сумській області" п. 7.6. щодо укладання угод про соціально-економічне співробітництво між сільськими радами та орендарями землі

Щокварталу

Глуходід В.В.

Костюк Ю.Б

Головне управління

Доручення голови облдержадміністрації від 20.09.2011 № 15 «Про заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки в області».

Щотижнево

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

^ Рішення Сумської обласної ради

Рішення Сумської обласної ради 5 скликання від 14.12.2007р. “Про обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 роки”

Протягом року

Скороход О.П.

Шахов В.І.

Головне управління

Рішення Сумської обласної ради 5 скликання від 15.04.2011року «Про внесення змін до Програми використання та охорони земель Сумської області на 2007-2015 роки»

Протягом року

Северин Т.М.

Шахов В.І.

Головне Управління

Рішення Сумської обласної ради 6 скликання від 27.05.2011 «Про обласну Програму розвитку агропромислового комплексу на період до 2015 року».

Протягом року

Турчин П.І.

Северин Т.М.

Шахов В.І.

Головне Управління

^ Накази Міністерства аграрної політики України

Наказ Міністерства агарної політики України від 27.03.08р. №112 “Про затвердження комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах України на 2008-2013 роки”


Протягом року

Скороход О.О.

Шахов В.І.

Головне управління

Наказ Міністерства аграрної політики України від 02.04.2010 року № 169 «Про план заходів щодо виконання доручень Віце-прем’єр-міністра України Слаути В.А.» щодо стану підготовки та впровадження інвестиційних проектів, які успішно запроваджуються і мають особливе значення для розвитку економічного та соціального потенціалу регіону

Щокварталу

до 10 числа

Пилипенко І.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 16.09.2011 № 478 “Про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів системи агропромислового комплексу до роботи в осінньо-зимовий період на 2011-2012 роки”

Щомісяця до 5 числа

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 05.10.2009 № 719 “Про формування переліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"

Щокварталу до 15 числа

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 02.06.2011 №217 «Про мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об’єкти державного цінового регулювання у 2011-2012 маркетинговому періоді».

Протягом року

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління
Наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 07.04.2011 №119 «Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру квоти «А» на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2011 року до 1 вересня 2012 року».

Щомісячно до 5 числа

Боронос А.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Наказ МАП від 29.04.2011№ 166 «Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів»

Протягом року

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Наказ МАП від 23.06.2011№256 «про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва»

Протягом року

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

^ Листи Міністерства аграрної політики

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.09.2011 № 37-11-6-12/13302 щодо надання інформації про рівні закупівельних та оптово-відпускних цін в регіонах на основні види с/г продукції та продукти її переробки.

Щоденно

Боронос А.І.

Птуха С.В.


Шахов В.І.

Костюк Ю.Б

Головне управління АПР

Лист Міністерства аграрної політики від 17.08.06 № 37-17-2-12/12051 «Моніторинг розрахунків за оренду майнових та земельних часток (паїв)

Щомісячно

Коваленко О.М.

Костюк Ю.Б

Головне управління

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.05.2011 № 37-18-2-12/7596 щодо надання фінансової підтримки СОК, ОСГ та ФГ за рахунок коштів місцевого бюджету


Щокварталу

Кримська Н.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.08.08 №37-17-1-12/14228 "Про перелік орендарів земельних часток" на виконання Указу Президента від 19.08.08 №725

Щокварталу

Коваленко О.М.

Костюк Ю.Б

Головне управління

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.09.2011 № 37-11-6-12/13302 "Про рівні закупівельних та оптово-відпускних цін на продукцію сільськогосподарського походження"

Щоденно

Глуходід В.В.

Костюк Ю.Б

Головне управління

^ Листи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.02. 2011 № 3706-29/44 щодо балансів попиту і пропозиції.

Щомісячно до 5 числа

Боронос А.І.

Червяк Л.М.

Шахов В.І.

Головне управління АПР^ IХ. Організаційно – масові заходи (семінари, наради, круглі столи, навчання, виставки, науково –практичні конференції, конкурси та інше)


СІЧЕНЬ

Нарада із суб’єктами племінної справи у тваринництві за підсумками роботи у 2011 та завдання на 2012 щодо підвищення ефективності ведення племінного тваринництва

11.01.2012

Гребеник Г.М.

Іванніков О.О.

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Нарада з головними економістами управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій області щодо розроблення матеріалів Зведеного плану розвитку АПК на 2012 рік


12.01.2012

Придатко Л.В.

Касян О.І.

Гапченко І.В.

Пилипенко І.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Нарада за підсумками роботи в галузі тваринництва в 2011 році за участю начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, головних зоотехніків, начальників управлінь ветеринарної медицини в районах

12.01.2012

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

Головне управління

Організаційна нарада з питань проведення навчання керівників і спеціалістів аграрних формувань всіх форм власності з питань ведення аграрного бізнесу та новітніх технологій (в аграрних коледжах) у лютому 2012 року

18.01.2012

Бехало С.М.

Кіріченко Л.О.

Рябченко І.М.

Шахов В.І.


Головне управління

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головного управління «Про заходи забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2012 року»

19.01.2012

Скороход О.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Нарада з заступниками голів РДА, начальниками управлінь АПР РДА керівниками базових сільгосппідприємств районів на базі ТОВ «Завод «Кобзаренка» з питання впровадження в виробництво сільськогосподарської техніки, яка виробляється на даному підприємстві.

20.01. 2012

Турчин П.І.

Северин Т.М.

ТОВ «Завод Кобзаренка»


Шахов В.І.

смт.Л.Долина, ТОВ «Завод Кобзаренка»

Семінар –нарада по організації закупівлі молодняку великої рогатої худоби у господарствах населення для вирощування у сільськогосподарських підприємствах

20.01.2012

Іванніков О.О.

Підопригора В.О.

Гребеник Г.М.

ПСП АФ «Піонер» Охтирського району

Навчання економістів та бухгалтерів районних управлінь з питань економічно - фінансового розвитку АПК

24.01.2012

Придатко Л.В.

Касян О.І.

Гапченко І.В.

Пилипенко І.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати в сільгосппідприємствах області


25.01.2012

Коваленко О.М.


Костюк Ю.Б.

Головне управління

Засідання робочої групи з питань використання бюджетних коштів з державного бюджету та виконання програм у 2011 році, а також перспективи роботи у 2012 році

25.01.2012

Васильєва С.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головного управління «Про виконання Комплексного плану заходів із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах у 2011 році»

26.01.2012

Скороход О.П.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Нарада з питань аналізу кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств, установ, організацій за даними річної звітності (форма 1-К)

26.01.2012

Бехало С.М.

Кіріченко Л.О.

Шахов В.І.


Головне управління

Круглий стіл з представниками ТОВ «Промбізнес Союз» з питання ефективності використання мастил різних марок Канадського виробництва.

27.01.2011

Турчин П.І.

Шахов В.І.

Головне управління

Нарада з молокопереробними підприємствами з питань закупівлі молока та цінової ситуації на ринку молока та молочних продуктів

27.01.2012

Боронос А.І.

Червяк Л.М.

Шахов В.І.

Головне управління

«Круглий стіл» по результатам роботи підприємств харчової промисловості за 2011 рік

30.01.2012

Боронос А.І.

Птуха С.В.

Шахов В.І.

Головне управління

ЛЮТИЙ

Засідання робочої групи з питань використання бюджетних коштів з місцевого бюджету та виконання програм у 2011 році, а також перспективи роботи у 2012 році

07.02.2012

Васильєва С.В.

Костюк Ю.Б.

Головне управління

Навчання керівників і спеціалістів аграрних формувань всіх форм власності з питань ведення аграрного бізнесу та новітніх технологій (в аграрних коледжах)

08.02.2012


Бехало С.М.

Кіріченко Л.О.

Рябченко І.М.

Шахов В.І.


Сумський ,

Роменський,

Глухівський

коледжі СНАУ

Нарада з керівниками спиртових заводів області. Результати роботи за 2011 рік та програма розвитку підприємств на 2012 рік

09.02.2012

Боронос А.І.

Босенко С.О.

Шахов В.І.

Дубов’язівський спритзавод

«Круглий стіл» по забезпеченню населення обл
еще рефераты
Еще работы по разное