Реферат: Г. В. Митрофанов „ 2011 р
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший заступник міського голови

_______________ Г.В. Митрофанов

„_____”__________________2011 р.


А Н А Л І З

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету

Маріупольської міської ради „Про затвердження Положення

про порядок розміщення зовнішньої реклами на території

м. Маріуполя»


Цей аналіз регуляторної дії (далі - Аналіз) розроблено у виконання і з дотриманням вимог Закону України "Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р. № 1160-IV і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 і визначає правові і організаційні основи реалізації проекту рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Маріуполя», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Даним проектом рішення буде урегульовано відносини між місцевими органами виконавчої влади та юридичними (або фізичними) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Маріуполя, визначено порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, затверджено тарифи на тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних рекламних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності. Необхідність ухвалення даного акту обумовлена тим, що в м. Маріуполі відсутній регіональний акт регулюючий дані питання і відповідно зрозумілий і прозорий механізм визначення відповідних тарифів.

2. Визначення цілей державного регулювання.


Вказаним проектом нормативно-правового акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів і регулюються господарські правовідносини, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Маріуполя відповідно до чинного законодавства України.

Вказаний акт виконує функції економічного важеля по регулюванню розміщення зовнішньої реклами в умовах насиченості міської території засобами зовнішньої реклами.


3. Обгрунтування переваг вибраного виду правового регулювання


Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами в місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються робочим органом з питань зовнішньої реклами, і в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, затверджених Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у області зовнішньої реклами встановлений єдиний законний шлях рішення проблем, вказаних в п. 1 справжнього Аналізу - ухвалення рішення виконавського комітету Маріупольської міської ради.

Перевага вибраного виду правового регулювання над всіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Маріупольської


2


міської ради на території м. Маріуполя, що передбачено Конституцією України і ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ".


4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.


Враховуючи те, що рекламні конструкції розміщуються на земельних ділянках територіальної громади, необхідно до методики включати:

- грошову оцінку земель міста яка складається за величиною зонального коефіцієнту, коефіцієнтів функціонального та локального використання земель, базової вартості земель;

- розмір орендної плати.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.


- чітка існуюча межа територій та розподіл економіко-планувальних зон, встановлення зон інвестиційної привабливості полегшить розрахунок платежів в міський бюджет, а також перевірку правильності цього розрахунку, що дозволить уникнути помилок.

- досягнення відповідної плати за використання земельних ресурсів територіальної громади.

6. Визначення очікуваних результатів.

Ухвалення вказаного регуляторного акту врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами і уповноваженими органами в процесі розміщення рекламних конструкцій. Згідно ст. 10 Закону України „Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повторне відстеження регуляторного акту буде здійснено через рік з дня вступу у силу вказаної редакції Положення.

Унаслідок проведення змін тарифів за право тимчасового користування місцями, які знаходяться в комунальній власності територіальної общини м.Маріуполя під розміщення зовнішньої реклами і впровадження змін коефіцієнтів для розрахунку платні очікується наступне:

1. Регулювання кількості рекламних засобів в місті, у зв'язку з перенасиченням зовнішньою рекламою деяких вулиць міста.

2. Збільшення надходжень до міського бюджету від платні за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

Термін дії вказаного регуляторного акту необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності і при виникненні змін в чинному законодавстві, до нього вноситимуться відповідні зміни.


7. Обгрунтування запропонованого строку дії акта.


Термін дії даного регуляторного акту постійний, із можливістю внесення до нього змін, а також його відміни у разі змін нормативно-правових актів вищого рівня, що регулюють дане питання.


8. Визначення показників результативності акта.


Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради „Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої рекламі на території м. Маріуполя” визначатиметься за наступними показниками:

1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів) на території міста.

3


2. Загальна кількість рекламних конструкцій.

3. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

4. Розмір надходжень оплати за право тимчасового користування місцями, які знаходяться в комунальній власності м. Маріуполя під розміщення зовнішньої реклами.


9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження

результативності акта.


Визначення результативності нової редакції порядку визначається по аналізу показників регуляторних актів і суспільного опиту.

Пропозиції і зауваження до проекту рішення приймаються письмово від фізичних і юридичних осіб протягом одного місяця з дня його публікації за адресою: пр. Леніна, 70 Міський виконавчий комітет, т. 54-17-62


Начальник управління Г.Г. Гуржі
еще рефераты
Еще работы по разное