Реферат: Аналіз методичної роботиАналіз методичної роботи


На підставі положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по школі було видано наказ № 270 від 01.09.2009 року «Про організацію методичної роботи в 2009-2010 навчальному році».

Методична робота була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку учнів з урахуванням стратегічних завдань державної національної програми «Освіта», Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 роки та міської Програми «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки, для реалізації учбових програм в класах з поглибленим вивченням іноземної мови, предметів фізико-математичного профілів, підвищення професійної майстерності педагогів, для реалізації програми «Вчитель».

Була затверджена така структура методичної роботи в школі:

- науково-методична рада школи у складі адміністрації та завідувачів кафедрами, яка є головним органом управління науково-методичною роботою та органом колегіального обговорення різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, винесення експертних оцінок, прийняття певних перспективних рішень;

кафедри :

Кафедра іноземної філології, завідувач Шамова Л.Я.

Кафедра української та російської словесності, завідувач Ткачук Е.І.

Кафедра математики і технологій (математика, алгебра, геометрія, інформатика, трудове навчання, креслення), завідувач Будякова Т.О.

Кафедра природничих наук (природознавство, біологія, географія, хімія, фізика, астрономія), завідувач Ковальова Л.Ю.

Кафедра суспільствознавства (історія України, Всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ), завідувач Антонова О.В.

Кафедра етичної, естетичної та фізичної культури (етика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура, фізична культура, предмети «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» та ОБЖ), завідувач Саган Г.І.

Кафедра початкової школи, завідувач Байнякшина О.Є.

творчі групи вчителів з експериментально-дослідної роботи;

група наставників.

Єдина методична тема, над якою працювала школа – «Створення умов для якісної освіти за рахунок формування професійної компетентності вчителя в умовах сучасного стану науково-методичного забезпечення».

У 2009-2010 навчальному році було проведено 5 засідань методичної ради, на яких були розглянуті такі питання:

Аналіз методичної роботи за 2008-2009 навчальний рік. Основні завдання на 2009-2010 навчальний рік.

Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  Науково-методичної  ради  на  2009-2010 навчальний  рік, плану роботи методкабінету.

Розподіл  обов’язків  між  членами  Науково-методичної   ради.

Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  шкільних  кафедр на  2009-2010 навчальний  рік.

Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  в  2009-2010 навчальному  році.

Аналіз  нових  навчальних  програм, підручників. Вивчення методичних рекомендацій Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів у 2009-2010 навчальному році.

Про наставництво.

Про поновлення  інформаційних  матеріалів  (на  стендах)  в  методичному  кабінеті.

Про роботу  з  обдарованими  дітьми.  Звіт  учителів  про  науково-дослідницьку  роботу  учнів  та  учителів  у  районному  територіальному  відділенні  МАН  України.

Аналіз проведення I туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з  базових  дисциплін та обговорення  списків  учнів  для  участі  у  районному  етапі олімпіад .

Про  участь  учителів  школи  в  конкурсі  “Учитель  року 2010”.

Про атестацію педпрацівників.

Про курсову  перепідготовку  вчителів. 

Організація  взаємовідвідування  уроків.  Аналіз  особливостей  сучасного  уроку.

Про ущільнення програм з предметів при створенні навчальних планів для класів з поглибленим вивченням іноземних мов з російською мовою навчання.

Аналіз  участі  учнів  у  І  та  ІІ  етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, І та ІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Професійна компетентність учителя. Самоосвіта  учителів  школи.

Методичні  рекомендації  щодо  випуску  друкованої  продукції  вчителями  школи.

Про виконання рішень попереднього засідання.

Результати  чергової  атестації  вчителів  школи  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Підсумки роботи   з  молодими  вчителями.

Діяльність  роботи  кафедр  щодо  вдосконалення  педагогічної  майстерності  та  фахового  рівня  педагога.

Виконання  наказу  про  методичну  роботу  в  школі. Підсумки організації науково-методичної роботи у 2009-2010 навчальному році. Шляхи подолання недоліків.

Аналіз  роботи  педколективу  над  проблемними  питаннями  школи. Планування роботи на новий навчальний рік.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Домінували серед колективних форм методичної роботи в школі кафедри, робота яких була організована та спланована на навчальний рік з призначенням завідувачів. З 1 вересня 2009 року в школі працювало 7 кафедр.


Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.

Згідно річного плану роботи школи та планів роботи кафедр були проведені тижні педагогічної майстерності вчителів школи (декларовані уроки, позаурочні заходи, олімпіади, конкурси, турніри).

Роботу кафедр при проведенні предметних тижнів можна оцінити наступним чином:


№ З/П

Назва кафедри

Термін проведення

Відповідальні

Рівень проведення

1

Етичної, естетичної та фізичної культури

(образотворче мистецтво, музика, етика, фізичне виховання)

Листопад

Ляндіна І.Л.

Чехонадських С.В

Литвин І.М.

Парафейник В.А..


Достатній

2

Іноземної філології

(англійська, французька мови )

Грудень

Шамова Л.Я., Філоненко Л.В.

Достатній

3

Початкових класів

Лютий

Байнякшина О.Є.

Достатній

4

Російської та української словесності


Березень

(І декада)

Саган Г.І.

Лайко С.Г.


Достатній

5

Історії та права

Березень

(ІІ декада)

Антонова О.В.

Задовільний

6

Природничих дисциплін (біологія, географія, хімія, фізика)

Квітень

(І декада)

Ковальова Л.Ю.

Малишева Л.І.

Достатній

7

Математики і технологій

Квітень

(ІІІ декада)

Будякова Т.О.

Бабенко О.В.

Гусєва Л.І.

Задовільний


В школі організовано наставництво, видано наказ «Про організацію наставництва», вчителями-наставниками складено плани індивідуальної роботи з молодими вчителями. Протягом року проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Відбулося взаємовідвідування уроків молодих вчителів та вчителів-методистів відповідних кафедр. На кафедрі іноземної філології проведено семінар-практикум «Навчання аудіювання» для молодих вчителів (вчителі – методисти – Мирошніченко А.Л., Харківська Г.П.). Наприкінці навчального року молоді вчителі звітували на засіданнях кафедр про свою діяльність.


Учителі школи взяли участь у різноманітних конкурсах:

- Дейнеко Валентина Василівна, учитель математики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії - конкурс «Учитель року 2010»– участь

- Бабенко Олена Володимирівна, учитель інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії - конкурс інтегрованих уроків та позакласних заходів «Про мій Харків - моїм учням» – І місце в районному етапі

- XVІІ обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій:

Гусєва Л.І., учитель трудового навчання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель – Диплом І ступеня;

Мирошніченко А.Л., учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист – Диплом І ступеня;

Врублевська М.О., учитель географії та основ здоров’я, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист – 2 Дипломи ІІІ ступеня

На базі школи було проведено:

22.10.2009 - міський навчально-методичний семінар вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів. Тема: Формування в учнів базових освітніх цінностей на уроках української мови та літератури відповідно до програмних вимог на основі компетентнісного підходу;

17.11.2009 - проблемний семінар для директорів управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради. Тема: Впровадження компетентнісного підходу в управлінській діяльності;

10.12.2009 – на базі шкільного євроклубу «Тінейджер» проведено обласний семінар шкільних євроклубів «Толерантність – шлях до Європи»;

18.03.2010 - засідання педагогічного ательє вчителів економіки. Тема: Сучасний урок: формування ключових компетентностей на уроках економіки.

22.04.2010 - на базі шкільного євроклубу «Тінейджер» проведено обласний семінар шкільних євроклубів «Казковий світ Європи».

Педпрацівники школи протягом року брали участь у наступних заходах:

педател’є з різних предметів за темою «Сучасний урок: формування ключових компетентностей »;

впровадження курсу «Довкілля» в початковій школі - «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках «Довкілля» (ЗОШ № 168, Грицюк О. І.);

впровадження технології інтерактивно-діяльнісного методу за науково-педагогічним проектом «Росток» (ХСШ № 119, Куля О.М.);

«Організаційно-педагогічне забезпечення наступності ДНЗ і школи (ДНЗ № 423 Синельник Т. І.);

спецкурсі “Методичні аспекти організації виховної роботи” (ЗОШ №104, ХОНМІБО, Можаєва О. М.);

«Формування і розвиток основних компетентностей учнів» (ХСШ № 80, Можаєва О. М.);

Інноваційні технології в початковій школі. (ХСШ № 155, Байнякшина О. Є., Можаєва О. М.);

18.02.2010 – зустріч з аташе Посольства Французької республіки Мішелем Максимовичем. (Філоненко Л.В., Шамова Л.Я., Горбунова Ю.Г.);

18.03.2010 – науково–методичному семінарі «Підвищення якості перевірки рівня сформованості умінь та навичок читання та письма» - Харківська Г.П., Горбунова Ю.Г.;

23.03.2010 – науково-практичному семінарі «Сучасна європейська література». – Філоненко Л.В.;

23.04.2010 - фестивалі російської мови «Санкт-Петербург и русское слово», (учитель Литвин І.М. взяла участь у майстер-класах «Cовременный русский язык: утраты и приобретения», «Русский язык в постсоветскую эпоху»);

Організовано співробітництво з ВНЗ: НТУ «ХПІ», Академією міського господарства, ХАУ (ХАІ) тощо. Розроблено спільні заходи з ХНАДУ.


Підвищення кваліфікації

Протягом 2009 – 2010 навчального року на курси підвищення кваліфікації при ХОНМІБО було направлено 6 педпрацівників Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75:з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

За яким напрямом підвищували кваліфікацію

Категорія

Дата проходження курсів, № посвідченняВрублевська М.О.

Географія

«Спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист

12.06.2009

№226/6

ХОНМІБОГусєва Л.І.

Трудове навчання

«Спеціаліст вищої категорії»

14.12.2009

№335/12

ХОНМІБОКопилова Г.І.

Математика

«Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

18.12.2009

№380/9

ХОНМІБОЛимаренко Л.Г

Фізика

«Спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист

11.06.2010

№ 369/8

ХОНМІБОМирошніченко А.Л.

Англійська мова

«Спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист

04.12.2009

№ 377/22

ХОНМІБОМожаєва О.Є.

Початкові класи

«Спеціаліст другої категорії»

09.10.2009

№ 276\6

ХОНМІБО


У 2009 році не пройшла курси підвищення кваліфікації Віскова А.О., яка зараз знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

У 2010 році для проходження курсів підвищення кваліфікації

- сплановано – 13;

- пройшли – 2 (Гусєва Л.І., Лимаренко Л.Г.);

- знаходяться на курсах на даному етапі – 1 (Копиткова Т.В.);

- не пройшли - 10 (Буравкова Т.І., Гаврилко В.П., Дейнеко В.В., Дядюх Н.М., Дмитрик О.В., Ковальова Л.Ю., Новікова В.В., Полуніна О.О., Ткачук Е.І., Шевченко О.Є.,), серед них:

Дмитрик О.В., вчитель англійської мови (відпустка по догляду за дитиною до 6 років);

Гаврилко В.П., вчитель математики (звільнилася).

Атестація педагогічних працівниківВідповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310, зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 № 419, з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи кожного педагогічного працівника в 2009-2010 навчальному році в школі була проведена атестація педагогічних працівників.

Було складено план роботи атестаційної комісії в 2009-2010 навчальному році . Підготовлено та видано наказ № 272 від 01.09.2009 «Про проведення атестації педагогічних працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 у 2009-2010 навчальному році».

Прийнято заяви від вчителів на проходження атестації.

Видано накази № 328 від 07.10.2009 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників ХСШ N 75 в 2009-2010 навчальному році» та наказ №28-К від 05.04.2010 «Про зміну терміну атестації вчителя фізики Сороколіт І.В.»

Згідно плану вчителі, які атестуються, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

Складено графік проведення засідань атестаційної комісії.

Відповідно до графіка проведено 6 засідань атестаційної комісії.

Члени атестаційної комісії вивчили рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

науково-теоретична підготовка вчителя;

методична підготовка вчителя;

виховна робота;

громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

уміння планувати педагогічну діяльність;

уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

рівень науково-методичної діяльності;

рівень викладання предмету;

вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

результати навчально-виховної діяльності.

Складено графік декларованих уроків та позакласних заходів вчителів, які атестуються, уроки та заходи згідно графіка проведено.

Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестуються:

відвідано і оцінено навчально-виховні заходи вчителів адміністрацією, членами атестаційної комісії;

на засіданнях шкільних методичних об’єднань, педагогічній раді спільно з членами ради школи, засіданні атестаційної комісії заслухано творчі звіти вчителів, які атестуються, обговорено характеристики, оцінено результати педагогічної діяльності.

Проведено виставку-захист творчих робіт вчителів в методичному кабінеті школи. 23 березня всі педпрацівники, які атестувалися, взяли участь у районній виставці «Я атестуюсь-2010».

Електронну презентацію досвіду роботи Копилової Г.І., яка претендувала на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вчитель-методист», була занесена до електронного каталогу РУО.

Наслідки атестації узагальнено, результати обговорено на засіданнях кафедр.

У 2009-2010 навчальному році було прийнято 6 заяв на атестацію від учителів.

Шкільною атестаційною комісією було атестовано 2 педагогічних працівників.

Районною атестаційною комісією було атестовано 3 педагогічних працівників, з них Мирошніченко А.Л. підтверджувала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист» та пройшла атестацію протокольно з оформленням атестаційного листа у квітні 2010 року, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних кадрів України (п.8.3.).

Обласною атестаційною комісією було атестовано 2 педагогічних працівників – Бабенко О.В., учитель інформатики та Гусєва Л.І., учитель трудового навчання.

За результатами атестації було встановлено кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» учителю інформатики Бабенко О.В.

«спеціаліст першої категорії» учителю початкових класів Можаєвій О.М.

За результатами атестації було підвищено тарифний розряд (9 тарифний розряд) керівнику гуртка Ляндіній І.Л.

За результатами атестації було підтверджено кваліфікаційні категорії:

- «спеціаліст вищої категорії» - 3 учителям:

Гусєвій Л.І., учителю трудового навчання;

Копиловій Г.І., учителю математики;

Мирошніченко А.Л., учителю англійської мови.

Було присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1 учителю:

Гусєвій Л.І., учителю трудового навчання.

Було підтверджено педагогічні звання:

- «вчитель –методист» - 2 учителям:

- Копиловій Г.І., учителю математики;

- Мирошніченко А.Л., учителю англійської мови;

Але в ході атестації мали місце і певні недоліки - уроки вчителів, що атестуються, в більшості випадків відвідувала тільки адміністрація, а інші члени атестаційної комісії недостатньо вивчали досвід колег.

Робота кафедрРівень організації роботи кафедр:Методоб`єднання


Завідувач

Оцінка роботи

Етичної, естетичної та фізичної культури (образотворче мистецтво, музика, етика, фізичне виховання)

Саган Г.І.

Високий

Іноземної філології

(англійська, французька мови )

Шамова Л.Я.

Високий

Початкових класів

Байнякшина О.Є.

Достатній

Російської та української словесності

Ткачук Е.І.

Достатній

Історії та права

Антонова О.В.

Достатній

Природничих дисциплін (біологія, географія, хімія, фізика)

Ковальова Л.Ю.

Високий


Математики і технологій

Будякова Т.О.

ДостатнійЗгідно річного плану кожна кафедра працювала над проблемами, які були спрямовані на:

І - розвиток педагогічної творчості

У ВГ «Основа» вийшли нові книги та публікації вчителів:

- Ковальова Л.Ю, учитель хімії, «В один віз впрягти не можна»,
ВГ «Основа», н/м журнал «Хімія», №13-14, липень 2009;

- Ткачук Е.І., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури, «Образ Гамлета в поэзии Б.Пастернака, В.Высоцкого, М.Цветаевой», ВГ «Основа», н/м журнал «Русский язык и литература в школах Украины», №8, серпень 2009;

- Ткачук Е.І., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури, урок за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара», ВГ «Основа», н/м журнал «Зарубіжна література», №13-14, липень 2009;

- Ткачук Е.І., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури, урок за повістю О.Бальзака «Гобсек», ВГ «Основа», н/м журнал «Зарубіжна література», №13-14, липень 2009;

- Мирошніченко А.Л., учитель англійської мови, «Навчання усного мовлення», ВГ «Основа», н/м журнал «Зарубіжна література», №31, листопад 2009;

- Мирошніченко А.Л., учитель англійської мови, «Зразок протоколу засідання методичного об’єднання», ВГ «Основа», н/м журнал «Зарубіжна література», №31, листопад 2009;

- Мирошніченко А.Л., учитель англійської мови, «План засідань методичного об’єднання вчителів іноземної мови ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2009-2010 навчальний рік», ВГ «Основа», н/м журнал «Зарубіжна література», №31, листопад 2009;

- Гусєва Л.І., учитель трудового навчання, «Усі уроки трудового навчання. 9 клас. Дівчата», ВГ «Основа», серія «Усі уроки», 2009;

- Можаєва О. М., учитель початкових класів, «Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі», н/м журнал «Початкове навчання і виховання» ВГ «Основа», №32, листопад 2009.

Однак, на ряду з вищеназваним, слід відмітити низьку психологічну готовність вчителів до якісного оновлення своїх педагогічних дій шляхом реформування, перегляду форм і методів роботи.

ІІ - розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів:

Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми, спрямована на виконання міської програми «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації.

Відповідно до плану роботи кафедр в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад.

В листопаді-грудні учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і показали такі результати:
з/п


ПІБ

учня


класпредмет

Місце


ПІБ

вчителя,

що підготував

учня

1.

Ансіна Євгенія

11-В

Географія

ІІ

Катуніна Г.О..

Література

ІІІ

Саган Г.І.

Основи правознавства

ІІІ

Гасан Ю.В

2

Арістова Анна

9-Б

Французька мова

ІІ

Філоненко Л.В.

3

Близнюк Гліб

9-В

Французька мова

ІІІ

Філоненко Л.В.

4

Бондар Роман

9-Б

Основи правознавства

ІІІ

Гасан Ю.В.

5

Бродський Ян

10-А

Математика

ІІ

Будякова Т.О.

Основи правознавства

ІІ

Гасан Ю.В.

Хімія

ІІІ

Байнякшина В.Т.

6

Величко Наталія

11-В

Французька мова

І

Філоненко Л.В.

7

Верещака Кароліна

8-В

Географія

ІІІ

Катуніна Г.О.

8

Єрмаков Михайло

9-Б

Інформатика

І

Буравкова Т.І.

9

Караєв Артем

9-Б

Зарубіжна література

І

Ткачук Е.І.

Географія

ІІ

Ткачова Л.І.

Історія

ІІІ

Архіпова В.О.

10

Киян Олександр

11-Б

Французька мова

ІІІ

Філоненко Л.В.

11

Лаврик Дмитро

9-А

Хімія

І

Ковальова Л.Ю.

Фізика

І

Малишева Л.І..

Трудове навчання

ІІІ

Кузов А.І.

Основи правознавства

ІІІ

Гасан Ю.В.

12

Малініна Владислава

9-Б

Англійська мова

ІІІ

Харківська Г.П.

13

Малов Арсеній

8-Г

Хімія

ІІ

Ковальова Л.Ю.

Фізика

ІІІ

Малишева Л.І.

14

Пащенко Євген


10-А

Література

І

Ткачук Е.І.

Англійська мова

ІІ

Шамова Л.Я.

Українська мова

ІІІ

Боброва В.Л.

15

Пилипенко Оксана

10-А

Біологія

ІІІ

Ковальова Л.Ю.

16

Руденко Віталій

10-Б

Англійська мова

І

Шамова Л.Я.

Фізика

І

Малишева Л.І.

Інформатика

ІІІ

Буравкова Т.І.

17

Сєровой Олександр

11-А

Математика

ІІІ

Будякова Т.О.

18

Степук Анна

10-А

Французька мова

І

Філоненко Л.В.

Географія

ІІ

Катуніна Г.О.

Література

ІІ

Ткачук Е.І.

19

Торяник Ганна

7-В

Українська мова

І

Литовченко Г.В.

Географія

ІІІ

Катуніна Г.О.

20

Тюрін Єгор

8-В

Англійська мова

ІІ

Мирошніченко А.Л.

21

Худякова Анастасія

9-Б

Французька мова

ІІІ

Філоненко Л.В.У загальному рейтингу району за підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2009-2010 навчальному році у команди школи зменшився середній бал за призові місця та коефіцієнт команди в цілому порівняно з минулим роком:
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Середній бал за призові місця

0,57

0,55

0,61

0,56

Коефіцієнт команди

0,97

1,00

1,02

0,99


За підсумками ІІ етапу олімпіад команда школи посіла ІІІ місце в районі.


№ з/п

Заклад освіти

РЕЙТИНГ

2007/2008

2008/2009

2009-2010

К заг.

R

К заг.

R

К заг

Під

9/10

R

8/9

Z

R

9/1075

1,00

2

1,02

3

0,99

3

3

6

3Найкращі показники мають команди школи з таких предметів:

Назва предмету

Місце в ІІ етапі олімпіад

2007-2008

Місце в ІІ етапі олімпіад

2008-2009

Місце в ІІ етапі олімпіад

2009-2010

Зарубіжна література, література

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Французька мова

1

1

1

Англійська мова

1

1

2

Основи правознавства

10

3

2

Фізика

2

2

2

Математика

1

1

3

Українська мова, література

2

2

3

Хімія

2

2

3

Історія

3

3

3

Біологія

3

7

6

Географія

4

4

4

Трудове навчання

10

7

5

Основи економіки

11

10

10Покращила свої результати команда на олімпіадах з основ правознавства та трудового навчання. Погіршилися результати у команди на олімпіадах з англійської мови, хімії, математики та української мови та літератури. На тому ж рівні виступила команда на олімпіадах з зарубіжної літератури, інформатик
еще рефераты
Еще работы по разное